kowalczyk

kps

CenyRolnicze
14 maja 2021, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.7374 EUR EUR - 4.5316 GBP GBP - 5.2571 DKK DKK - 0.6094
Archiwum


14.05.2021 14:07 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,30-7,20 zł/kg, średnia: 6,65 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

13.05.2021 MATIF: pszenica WRZ21-216,00 (-4,21%), kukurydza CZE21-250,25 (-2,72%), rzepak SIE21-532,75 (-4,05%) [euro/t]

Dodaj komunikat

ph konrad

ph konrad

Susza na terenie sześciu województw

Redakcja

W jedenastym okresie raportowania tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 roku, IUNG-PIB stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na obszarze sześciu województw. Największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw kukurydzy na kiszonkę. 

 

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla Polski, na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -91 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 15 mmw stosunku do poprzedniego okresu (21 VI - 20 VIII). Jest to już trzeci kolejny okres sześciodekadowy, w którym odnotowano wzrost wartości KBW.

 

Największy deficyt wody w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia br., podobnie jak w poprzednich okresach raportowania, notowano na obszarze Pojezierza Lubuskiego. Obecnie na tym terenie wartości KBW osiągają od -170 do -209 mm. Duży deficyt wody od -120 do -169 mm notowano na terenie zachodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Nizinie Wielkopolskiej, Śląskiej, w południowej części Niziny Mazowieckiej oraz na Polesiu Lubelskim. Natomiast na południu Polski oraz na Pojezierzu Mazurskim w tym okresie sześciodekadowym notowano najmniejsze niedobory wody wynoszące od -50 do-119 mm.

 

Suszę rolnicza notowana jest na terenie sześciu województw:

 • Lubuskiego,
 • Wielkopolskiego,
 • Łódzkiego,
 • Zachodniopomorskiego,
 • Kujawsko-pomorskiego,
 • Dolnośląskiego.

 

Susza w tym okresie notowana jest w dziewięciu monitorowanych uprawach, wśród:

 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Krzewów owocowych,
 • Ziemniaka,
 • Roślin strączkowych,
 • Warzyw gruntowych,
 • Chmielu,
 • Buraka cukrowego,
 • Tytoniu.

 

Tabela 1 prezentuje zasięg suszy rolniczej w obecnym okresie sześciodekadowym dla poszczególnych upraw jako liczbę i udział gmin z suszą.

Tabela 1. Zasięg suszy rolniczej w okresie 1 lipiec – 31 sierpień, liczba i udział (%) gmin w monitorowanych uprawach

Lp.UprawaLiczba gmin zagrożonychsusząUdział gmin zagrożonych suszą (w %)w Polsce
1. Kukurydza na kiszonkę 501 20,23
2. Kukurydza na ziarno 441 17,80
3. Krzewy owocowe 367 14,82
4. Ziemniak 209 8,44
5. Rośliny strączkowe 157 6,34
6 Warzywa gruntowe 40 1,61
7. Chmiel 40 1,61
8. Burak cukrowy 32 1,29
9. Tytoń 30 1,21

 

Informację o powierzchni gruntów ornych zajętych przez suszę w obecnym okresie sześciodekadowym przedstawia tabela 2.

Tabela. 2. Zasięg suszy rolniczej jako udział (%) potencjalnej powierzchni gruntów ornych z suszą w monitorowanych uprawach

Lp.UprawaUdział powierzchni zagrożonej suszą(w %)w Polsce
1. Kukurydza na kiszonkę 6,59
2. Kukurydza na ziarno 5,75
3. Krzewy owocowe 4,89
4. Ziemniak 2,34
5. Rośliny strączkowe 1,80
6 Warzywa gruntowe 0,40
7. Chmiel 0,45
8. Burak cukrowy 0,26
9. Tytoń 0,17

 

W jedenastym okresie raportowania od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 roku największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw kukurydzy na kiszonkę. Odnotowano ją w 501 gminach Polski (20,23% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 404 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 6 województwach na powierzchni 6,59% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 3.

Tab. 3. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 80 97,56 53,01
2. wielkopolskie 226 192 84,96 27,29
3. łódzkie 177 91 51,41 18,23
4. kujawsko-pomorskie 144 74 51,39 7,55
5. zachodniopomorskie 113 51 45,13 5,67
6. dolnośląskie 169 13 7,69 0,50

 

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach kukurydzy na ziarno. Odnotowano ją w 441 gminachPolski (17,80% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 399 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 6 województwach na powierzchni 5,75% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 4.

Tab. 4. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na ziarno

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 76 92,68 48,34
2. wielkopolskie 226 181 80,09 24,84
3. łódzkie 177 83 46,89 15,31
4. kujawsko-pomorskie 144 57 39,58 5,49
5. zachodniopomorskie 113 38 33,63 4,24
6. dolnośląskie 169 6 3,55 0,19

 

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano również w uprawach krzewów owocowych Wystąpiła 367 gminach Polski (14,82% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 239 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 6 województwach na powierzchni 4,89% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy wśród krzewów owocowych w poszczególnych województwach przedstawia tab. 5.

Tab. 5. Zasięg suszy w uprawach krzewów owocowych.

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 68 82,93 51,64
2. wielkopolskie 226 167 73,89 20,27
3. łódzkie 177 60 33,90 11,22
4. kujawsko-pomorskie 144 41 28,47 3,33
5. zachodniopomorskie 113 27 23,89 3,43
6. dolnośląskie 169 4 2,37 0,02

 

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach ziemniaka. Wystąpiła w 209 gminach Polski (8,44 % gminkraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło w tych uprawach zmniejszenie z wystąpieniem suszy o 89 gmin. Odnotowano ją w 5 województwach na powierzchni 2,34% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 6.

Tab. 6. Zasięg suszy w uprawach ziemniaka

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 57 69,51 39,58
2. wielkopolskie 226 100 44,25 8,73
3. łódzkie 177 28 15,82 1,33
4. zachodniopomorskie 113 14 12,39 1,43
5. kujawsko-pomorskie 144 10 6,94 0,75

 

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach roślin strączkowych. Odnotowano ją w 157 gminachPolski (6,34 gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 316 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 5 województwach na powierzchni 1,80% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 7.

Tab. 7. Zasięg suszy w uprawach roślin strączkowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 55 67,07 34,08
2. wielkopolskie 226 75 33,19 6,27
3. zachodniopomorskie 113 10 8,85 1,20
4. łódzkie 177 11 6,21 0,29
5. kujawsko-pomorskie 144 6 4,17 0,40

 

Suszę rolniczą odnotowano w uprawach warzyw gruntowych. Wystąpiła w 40 gminach Polski (1,61 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 154. Odnotowano ją w 3 województwach na powierzchni 0,40% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawiatab. 8.

Tab. 8. Zasięg suszy w uprawach warzyw gruntowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 34 41,46 12,83
2. zachodniopomorskie 113 3 2,65 0,22
3. wielkopolskie 226 3 1,33 0,04

 

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach chmielu. Wystąpiła w 40 gminach Polski (1,61 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło w tych uprawach zmniejszenie z wystąpieniem suszy o 90 gmin. Odnotowano ją w 3 województwach na powierzchni 0,45% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 9.

Tab. 9. Zasięg suszy w uprawach chmielu

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 34 41,46 14,16
2. zachodniopomorskie 113 3 2,65 0,23
3. wielkopolskie 226 3 1,33 0,06

 

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach buraka cukrowego. Wystąpiła w 32 gminach Polski (1,29% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło w tych uprawach zmniejszenie liczby gmin z wystąpieniem suszy o 29. Odnotowano ją w 3 województwach na powierzchni 0,26% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 10.

Tab. 10. Zasięg suszy w uprawach buraka cukrowego

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 29 35,37 7,81
2. zachodniopomorskie 113 2 1,77 0,35
3. wielkopolskie 226 1 0,44 0,00

 

Suszę rolniczą odnotowano w uprawach tytoniu. Wystąpiła w 30 gminach Polski (1,21% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 100. Odnotowano ją w 3 województwach na powierzchni 0,17% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 11.

Tab. 11. Zasięg suszy w uprawach tytoniu

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 27 32,93 5,58
2. zachodniopomorskie 113 2 1,77 0,07
3. wielkopolskie 226 1 0,44 0,00

 

W trzech ostatnich okresach sześciodekadowych (11 VI – 10 VIII, 21 VI – 20 VIII oraz 1 VII – 31 VIII), odnotowano wzrost wartości klimatycznego bilansu wodnego. W okresie poprzedzającym wzrost wartości KBW notowano duży deficyt wody, w wyniku którego notowano rozległą suszę rolniczą występującą we wszystkich monitorowanych uprawach oraz we wszystkich województwach kraju. Obecnie deficyt wody dla roślin znacznie zmalał a tym samym spowodował, że obszar z suszą rolniczą zmniejszył się, zwłaszcza w uprawach: kukurydzy na kiszonkę i ziarno, roślin strączkowych oraz krzewów owocowych. W tym okresie raportowania w stosunku do poprzedniego okresu nastąpiło znaczne zmniejszenie liczby gmin z suszą we wszystkich monitorowanych uprawach. Zmniejszenie to wynosiło od 29 gmin w przypadku buraka cukrowego po 404 gminy w uprawach kukurydzy na kiszonkę. Suszą rolniczą objęte jest nadal 6 województw kraju oraz 9 monitorowanych grup i gatunków upraw.

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu