Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
03 marca 2021, Środa.
Kursy walut: USD USD - 3.7509 EUR EUR - 4.5393 GBP GBP - 5.2450 DKK DKK - 0.6104
Archiwum
03.03.2021 MATIF: pszenica MAR21 - 237,25 (- 3,16%), kukurydza MAR21 - 226,00 (- 0,88%), rzepak MAJ21 - 503,75 (+ 0,25%) [euro/tona] +++ +++ +++ 03.03.2021 12:58 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,50 - 6,40 zł/kg, średnia: 5,83 zł/kg (na podstawie informacji z 13 ubojni) +++ +++ +++ +++

Czy susza ustępuje? IUNG opublikował kolejny raport

Redakcja

Wg IUNG PIB w okresie od 20 czerwca do 21 sierpnia  suszę rolnicza notowana jest na terenie jedenastu województw. Wg Instytutu susza miała ustąpić w ostatnim czasie na terenach województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Tam gdzie suszę stwierdzono, klęską są najbardziej dotknięte uprawy kukurydzy. 

 

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla Polski, na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -106 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 28 mmw stosunku do poprzedniego okresu (11 VI - 10 VIII).

 

Największy deficyt wody w okresie od 20 czerwca do 21 sierpnia br., podobnie jak w poprzednich okresach raportowania, notowano na obszarze Pojezierza Lubuskiego. Obecnie na tym terenie wartości KBW osiągają od -190 do -209 mm. Duży deficyt wody notowany jest na obszarze województw: wielkopolskiego, łódzkiego oraz w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, wynoszący od -160 mm do -179 mm. Na dużym obszarze kraju notowany jest niedobór wody od -110 do -159 mm. Natomiast na południu Polski oraz na Pojezierzu Mazurskim w tym okresie sześciodekadowym notowano najmniejszy deficyt wody wynoszący od poniżej -50 do -99 mm.

 

Suszę rolnicza notowana jest na terenie jedenastu województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, lubelskiego, pomorskiego, śląskiego.

 

W obecnie rozpatrywanym sześciodekadowym okresie susza nie jest notowana w województwie małopolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. W poprzednim raporcie, suszę stwierdzono w 15 województwach. 

 

KBW 2019 10 ceny rolnicze pl

 

Susza notowana jest w dziewięciu monitorowanych w tym okresie uprawach, wśród:

  • Kukurydzy na kiszonkę,
  • Kukurydzy na ziarno,
  • Krzewów owocowych,
  • Roślin strączkowych,
  • Ziemniaka,
  • Warzyw gruntowych,
  • Chmielu,
  • Tytoniu,
  • Buraka cukrowego,

 

 

Tabela 1. Zasięg suszy rolniczej w okresie 21 czerwiec – 20 sierpień, liczba i udział (%) gmin w monitorowanych uprawach

Lp.UprawaLiczba gmin zagrożonychsusząUdział gmin zagrożonych suszą (w %)w Polsce
1. Kukurydza na kiszonkę 905 36,54
2. Kukurydza na ziarno 840 33,91
3. Krzewy owocowe 606 24,47
4. Rośliny strączkowe 473 19,10
5. Ziemniak 298 12,03
6 Warzywa gruntowe 194 7,83
7. Chmiel 130 5,25
8. Tytoń 130 5,25
9. Burak cukrowy 61 2,46

 

Informację o powierzchni gruntów ornych zajętych przez suszę w obecnym okresie sześciodekadowym przedstawia tabela 2.

Tabela. 2. Zasięg suszy rolniczej jako udział (%) potencjalnej powierzchni gruntów ornych z suszą w monitorowanych uprawach

Lp.UprawaUdział powierzchni zagrożonej suszą(w %)w Polsce
1. Kukurydza na kiszonkę 13,70
2. Kukurydza na ziarno 12,33
3. Krzewy owocowe 13,25
4. Rośliny strączkowe 6,99
5. Ziemniak 4,30
6 Warzywa gruntowe 2,30
7. Chmiel 1,46
8. Tytoń 1,71
9. Burak cukrowy 0,29

 

W dziesiątym okresie raportowania od 21 czerwca do 20 sierpnia 2019 roku największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw kukurydzy na kiszonkę. Odnotowano ją w 905 gminach Polski (36,54% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 806 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 11 województwach na powierzchni 13,70% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 3.

Tab. 3. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 79,84
2. wielkopolskie 226 226 100,00 48,01
3. łódzkie 177 165 93,22 36,45
4. zachodniopomorskie 113 93 82,30 22,30
5. kujawsko-pomorskie 144 99 68,75 11,95
6. opolskie 71 42 59,15 6,35
7. dolnośląskie 169 73 43,20 9,38
8. mazowieckie 314 88 28,03 4,36
9. lubelskie 213 23 10,80 1,41
10. pomorskie 123 9 7,32 1,71
11. śląskie 167 5 2,99 0,63

 

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach kukurydzy na ziarno. Odnotowano ją w 840 gminachPolski (33,91% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 858 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 11 województwach na powierzchni 12,33% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 4.

Tab. 4. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na ziarno

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 78,71
2. wielkopolskie 226 226 100,00 41,73
3. łódzkie 177 160 90,40 35,29
4. zachodniopomorskie 113 90 79,65 20,27
5. kujawsko-pomorskie 144 89 61,81 10,33
6. opolskie 71 37 52,11 5,03
7. dolnośląskie 169 65 38,46 9,03
8. mazowieckie 314 68 21,66 2,78
9. pomorskie 123 8 6,50 1,25
10. lubelskie 213 13 6,10 0,64
11. śląskie 167 2 1,20 0,18

 

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano również w uprawach krzewów owocowych Wystąpiła 606 gminach Polski (24,47% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 916 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 8 województwach na powierzchni 13,25 gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy wśród krzewów owocowych w poszczególnych województwach przedstawia tab. 5.

Tab. 5. Zasięg suszy w uprawach krzewów owocowych.

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 80,95
2. wielkopolskie 226 217 96,02 61,06
3. łódzkie 177 123 69,49 24,97
4. zachodniopomorskie 113 78 69,03 24,10
5. kujawsko-pomorskie 144 53 36,81 11,06
6. dolnośląskie 169 49 28,99 7,82
7. opolskie 71 2 2,82 0,00
8. pomorskie 123 2 1,63 0,09

 

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach roślin strączkowych. Odnotowano ją w 473 gminachPolski (19,10% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 954 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 6 województwach na powierzchni 6,99% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 6.

Tab. 6. Zasięg suszy w uprawach roślin strączkowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 75,96
2. wielkopolskie 226 198 87,61 28,20
3. zachodniopomorskie 113 64 56,64 10,90
4. łódzkie 177 61 34,46 7,78
5. kujawsko-pomorskie 144 37 25,69 4,43
6. dolnośląskie 169 31 18,34 3,99

 

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach ziemniaka. Wystąpiła w 298 gminach Polski (12,03 % gminkraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło w tych uprawach zmniejszenie z wystąpieniem suszy o 652 gmin. Odnotowano ją w 5 województwach na powierzchni 4,30% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 7.

Tab. 7. Zasięg suszy w uprawach ziemniaka

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 64,02
2. wielkopolskie 226 136 60,18 17,43
3. zachodniopomorskie 113 45 39,82 5,29
4. dolnośląskie 169 19 11,24 1,33
5. kujawsko-pomorskie 144 16 11,11 2,13

 

Suszę rolniczą odnotowano w uprawach warzyw gruntowych. Wystąpiła w 194 gminach Polski (7,83 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 912. Odnotowano ją w 5 województwach na powierzchni 2,30% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawiatab. 8.

Tab. 8. Zasięg suszy w uprawach warzyw gruntowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 48,43
2. wielkopolskie 226 79 34,96 6,43
3. zachodniopomorskie 113 18 15,93 1,65
4. dolnośląskie 169 10 5,92 0,29
5. kujawsko-pomorskie 144 5 3,47 0,72

 

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach chmielu. Wystąpiła w 130 gminach Polski (5,25 % gminkraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło w tych uprawach zmniejszenie z wystąpieniem suszy o 655 gmin. Odnotowano ją w 5 województwach na powierzchni 1,46% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 9.

Tab. 9. Zasięg suszy w uprawach chmielu

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 81 98,78 38,95
2. wielkopolskie 226 33 14,60 2,18
3. zachodniopomorskie 113 8 7,08 0,58
4. dolnośląskie 169 6 3,55 0,18
5. kujawsko-pomorskie 144 2 1,39 0,15

 

Suszę rolniczą odnotowano w uprawach tytoniu. Wystąpiła w 130 gminach Polski (5,25 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 881. Odnotowano ją w 5 województwach na powierzchni 1,71% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 10.

Tab. 10. Zasięg suszy w uprawach tytoniu

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 81 98,78 46,95
2. wielkopolskie 226 33 14,60 2,21
3. zachodniopomorskie 113 8 7,08 0,79
4. dolnośląskie 169 6 3,55 0,18
5. kujawsko-pomorskie 144 2 1,39 0,15

 

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach buraka cukrowego. Wystąpiła w 61 gminach Polski (2,46% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło w tych uprawach zmniejszenie liczby gmin z wystąpieniem suszy o 236. Odnotowano ją w 3 województwach na powierzchni 0,29% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 11.

Tab. 11. Zasięg suszy w uprawach buraka cukrowego

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 56 68,29 9,03
2. zachodniopomorskie 113 2 1,77 0,21
3. wielkopolskie 226 3 1,33 0,03

 

W dwóch ostatnich okresach sześciodekadowych odnotowano wzrost wartości klimatycznego bilansu wodnego, zaś w poprzednich sześciu okresach notowano duży deficyt wody. Skutkiem bardzo wysokiego niedoboru wody była rozległa susza rolnicza występująca we wszystkich monitorowanych uprawach oraz we wszystkich województwach kraju. Obecnie deficyt wody dla roślin zmalał. W tym okresie raportowania w stosunku do poprzedniego okresu nastąpiło znaczne zmniejszenie liczby gmin z suszą we wszystkich monitorowanych uprawach. Zmniejszenie to wynosiło od 236 gmin w przypadku buraka cukrowego po 954 w uprawach roślin strączkowych. Suszą rolniczą objęte jest nadal 11 województw kraju oraz 9 monitorowanych grup i gatunków upraw.

Może zainteresuje Cię również:

Argentyna: Zmiana katastrofalnych prognoz zbiorów

Obfite deszcze w ostatnich tygodniach w Argentynie zmieniły

Nawet 100 tys. zł dofinansowania na walkę z suszą

Do 28 stycznia 2021 r. trwa naborów wniosków o wsparcie inwe

Dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z zabez

Od 30 listopada rolnicy, którzy chcą uzyskać dofinansowanie