Debata Przedżniwna: żniwa rozpoczęły się o dwa tygodnie wcześniej, jednak na te towarowe poczekamy jeszcze ok 10-14 dni

Redakcja

Pod koniec ubiegłego tygodnia odbyła się DEBATA PRZEDŻNIWNA, corocznie organizowana przez Krajową Federację Producentów Zbóż oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

 

Szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił działania rządu i ministerstwa, które służą poprawie funkcjonowania rynków rolnych. W szczególności zwrócił uwagę na:

• projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczym,
• budowę Platformy Sprzedażowej, która umożliwi bezpieczny handel produktami rolnymi, w tym ziarnem zbóż,
• budowę państwowego nabrzeża do przeładunku zbóż na bazie już istniejącej i rozbudowanej infrastruktury,
• nowelizację ustawy „Prawo energetyczne”, dotyczącą m.in. biokomponentów w celu zwiększenia ich zużycia,
• plan rozwoju krajowej produkcji białka,
• podjęcie decyzji odnośnie do czasowego zezwolenia stosowania neonikotynoidów.

Minister zwrócił także uwagę na znaczenie dialogu pomiędzy różnymi środowiskami oraz na konieczność zrzeszania się rolników w celu wzmocnienia swojej pozycji rynkowej.

Przedstawiona została sytuacja na światowym i krajowym rynku zbóż oraz rzepaku i biopaliw. Wskazano m.in. na wcześniejsze niż w latach poprzednich rozpoczęcie żniw spowodowane wysokimi temperaturami i suszą.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na duże znaczenie kształtowania właściwych relacji pomiędzy producentami rolnymi a odbiorcami produktów rolnych w zawieranych umowach, kwestię utworzenia Platformy Sprzedażowej oraz wapnowania gleb.


Podczas Debaty głos zabrał Prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż Rafał Mładanowicz, który przedstawił aktualną sytuację rynku: Będziemy mieli zróżnicowanie jakościowe odnośnie ziarna zbóż. Zwłaszcza gęstość, wyrównanie i masa tysiąca ziaren. Białko i gluten raczej nie powinno sprawiać problemu.

Jak podkreślił, żniwa rozpoczęły się o dwa tygodnie wcześniej, jednak na te towarowe poczekamy jeszcze ok 10-14 dni. Prezes mówił także, że suszą objętych jest ok. 30 proc. gleb i nie są to najgorsze ziemie w kraju.

Wiesław Łopaciuk z IERi GŻ przedstawił szczegółową prognozę cen: wrzesień 2019 r., które dla pszenicy średnio mają wynieść – 700-750 zł/t, dla pszenicy konsumpcyjnej – 720-770 zł/t, dla żyta – 620-670 zł/t. Z kolei na marzec roku 2020 mogą one wynieść dla pszenicy średnio – 740-790 zł/t, dla pszenicy konsumpcyjnej – 760-800 zł/t, a dla żyta – 650-690 zł/t.

 

Źródło: kfpz