Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
29 maja 2020, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 4,0031 EUR EUR - 4,4503 GBP GBP - 4,9213 DKK DKK - 0,5970
Archiwum
29.05.2020 MATIF: pszenica kons. WRZ20 - 188,25 (+ 0,53%), kukurydza CZE20 - 167,00 (- 0,30%), rzepak SIE20 - 369,75 (+ 0,14%) [euro/tona] +++ +++ +++ 29.05.2020 13:13 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,00 - 5,00 zł/kg, średnia: 4,42 zł/kg (na podstawie informacji z 13 ubojni) +++

Susza już w 10 województwach. Najbardziej cierpią zboża jare

Redakcja

Wg IUNG-PIB w Puławach w czwartym okresie raportowania od 21 kwietnia do 20 czerwca 2019 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 549 gminach Polski (22,16% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 160 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 10 województwach na powierzchni 9,43% gruntów ornych. 

 

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

 

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -36 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 1 mm w stosunku do poprzedniego okresu (11 IV-10 VI).

 

Największy deficyt wody od -170 mm do -209 mm w prezentowanym sześciodekadowym okresie wystąpił na obszarze Pojezierza Lubuskiego. Duży deficyt wody wynoszący od -120 do -170 mm notowano na terenie zachodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Nizinie Wielkopolskiej, Śląskiej, Podlaskiej, w południowej części Niziny Mazowieckiej, na Polesiu Lubelskim oraz we wschodniej części Pobrzeża Słowińskiego. Na dużym obszarze kraju niedobór wody wynosił od -60 do -119 mm. Natomiast na południu Polski oraz na Pojezierzu Mazurskim notowano wartości KBW od -59 mm po wartości dodatnie.

 

KBW 2019 04

 

Susza rolnicza występuje na terenie województw:

 • Lubuskiego,
 • Wielkopolskiego,
 • Łódzkiego,
 • Podlaskiego,
 • Mazowieckiego,
 • Zachodniopomorskiego,
 • Dolnośląskie,
 • Lubelskie,
 • Pomorskiego,
 • Kujawsko-pomorskie.

 

Susza notowana jest w uprawach:

 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Krzewów owocowych,
 • Truskawek,
 • Rzepaku i rzepiku,
 • Roślin strączkowych,
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Drzew owocowych,
 • Warzyw gruntowych,
 • Tytoniu.

 

Tab. 1. Zasięg suszy w uprawach zbóż jarych

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1.

lubuskie

82

65

79,27

60,37

2.

wielkopolskie

226

178

78,76

35,33

3.

łódzkie

177

101

57,06

26,28

4.

podlaskie

118

40

33,90

7,40

5.

mazowieckie

314

72

22,93

5,44

6.

zachodniopomorskie

113

21

18,58

3,96

7.

dolnośląskie

169

29

17,16

4,03

8.

lubelskie

213

26

12,21

2,70

9.

pomorskie

123

15

12,20

2,96

10.

kujawsko-pomorskie

144

2

1,39

0,08

 

Potencjalne zasięgi suszy w uprawach zbóż jarych:

 

zboza jare zagrozenie susza ceny rolnicze pl

 

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano również w uprawach zbóż ozimych. Wystąpiła w 322 gminach Polski (13,0% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 113 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 8 województwach na powierzchni 4,52% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy wśród zbóż ozimych w poszczególnych województwach przedstawia tab. 2.

Tab. 2. Zasięg suszy w uprawach zbóż ozimych

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1.

lubuskie

82

62

75,61

49,35

2.

wielkopolskie

226

118

52,21

16,96

3.

łódzkie

177

60

33,90

8,06

4.

zachodniopomorskie

113

12

10,62

2,22

5.

podlaskie

118

12

10,17

2,46

6.

dolnośląskie

169

17

10,06

1,33

7.

mazowieckie

314

30

9,55

1,92

8.

pomorskie

123

11

8,94

1,45

 

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano również w uprawach krzewów owocowych Wystąpiła w 271 gminach Polski (10,94% gmin kraju). Odnotowano ją w 8 województwach na powierzchni 4,19% gruntów ornych. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 223 gminy z wystąpieniem suszy. Szczegółowe dane dotyczące suszy wśród krzewów owocowych w poszczególnych województwach przedstawia tab. 3.

Tab. 3. Zasięg suszy w uprawach krzewów owocowych

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1.

lubuskie

82

60

73,17

50,46

2.

wielkopolskie

226

96

42,48

15,43

3.

łódzkie

177

49

27,68

6,54

4.

zachodniopomorskie

113

10

8,85

2,24

5.

mazowieckie

314

27

8,60

1,62

6.

podlaskie

118

9

7,63

1,95

7.

pomorskie

123

9

7,32

1,37

8.

dolnośląskie

169

11

6,51

0,91

 

Susza rolnicza wystąpiła także w uprawach truskawek. Odnotowano ją w 198 gminach Polski (7,99% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy o 93. Odnotowano ją w 8 województwach na powierzchni 3,07% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 4.

Tab. 4. Zasięg suszy w uprawach truskawek

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1.

lubuskie

82

57

69,51

46,08

2.

wielkopolskie

226

67

29,65

9,54

3.

łódzkie

177

29

16,38

4,37

4.

zachodniopomorskie

113

8

7,08

1,80

5.

pomorskie

123

8

6,50

1,04

6.

mazowieckie

314

18

5,73

0,96

7.

dolnośląskie

169

7

4,14

0,37

8.

podlaskie

118

4

3,39

1,09

 

W tym okresie sześciodekadowym odnotowano wystąpienie suszy rolniczej także w uprawach rzepaki i rzepiku. Odnotowano ją w 158 gminach Polski (6,38% gmin kraju). Odnotowano ją w 8 województwach na powierzchni 2,43% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 5.

Tab. 5. Zasięg suszy w uprawach rzepaku i rzepiku

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1.

lubuskie

82

53

64,63

41,41

2.

wielkopolskie

226

51

22,57

6,81

3.

łódzkie

177

23

12,99

3,23

4.

zachodniopomorskie

113

7

6,19

1,30

5.

pomorskie

123

5

4,07

0,78

6.

mazowieckie

314

12

3,82

0,69

7.

podlaskie

118

3

2,54

0,39

8.

dolnośląskie

169

4

2,37

0,17

 

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach roślin strączkowych. Odnotowano ją w tych uprawach w 103 gminach Polski (4,16% gmin kraju). Odnotowano ją w 7 województwach na powierzchni 1,76% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 6.

Tab. 6. Zasięg suszy w uprawach roślin strączkowych

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1.

lubuskie

82

50

60,98

37,07

2.

wielkopolskie

226

31

13,72

4,91

3.

zachodniopomorskie

113

6

5,31

1,05

4.

łódzkie

177

9

5,08

0,77

5.

pomorskie

123

2

1,63

0,11

6.

mazowieckie

314

4

1,27

0,04

7.

dolnośląskie

169

1

0,59

0,06

 

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach kukurydzy na ziarno. Odnotowano ją w tych uprawach w 70 gminach Polski (2,83% gmin kraju). Odnotowano ją w 4 województwach na powierzchni 1,14% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 7.

Tab. 7. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na ziarno

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1.

lubuskie

82

45

54,88

25,33

2.

wielkopolskie

226

19

8,41

3,35

3.

zachodniopomorskie

113

5

4,42

0,46

4.

dolnośląskie

169

1

0,59

0,00

 

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach kukurydzy na kiszonkę. Odnotowano ją w 70 gminach Polski (2,83% gmin kraju). Odnotowano ją w 4 województwach na powierzchni 1,14% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 8.

Tab. 8. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1.

lubuskie

82

45

54,88

25,33

2.

wielkopolskie

226

19

8,41

3,35

3.

zachodniopomorskie

113

5

4,42

0,46

4.

dolnośląskie

169

1

0,59

0,00

 

Susza rolnicza odnotowano również w uprawach drzew owocowych. Wystąpiła w tych uprawach w 54 gminach Polski (2,18% gmin kraju). Odnotowano ją w 3 województwach na powierzchni 0,79% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 9.

Tab. 9. Zasięg suszy w uprawach drzew owocowych

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1.

lubuskie

82

40

48,78

18,55

2.

wielkopolskie

226

11

4,87

2,08

3.

zachodniopomorskie

113

3

2,65

0,19

 

Susza rolnicza odnotowano również w uprawach warzyw gruntowych. Wystąpiła w tych uprawach w 39 gminach Polski (1,57 % gmin kraju). Odnotowano ją w 3 województwach na powierzchni 0,45% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 10.

Tab. 10. Zasięg suszy w uprawach warzyw gruntowych

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1.

lubuskie

82

29

35,37

11,37

2.

wielkopolskie

226

8

3,54

1,01

3.

zachodniopomorskie

113

2

1,77

0,03

 

Susza rolnicza odnotowano również w uprawach tytoniu. Wystąpiła w 39 gminach Polski (1,57 % gmin kraju). Odnotowano ją w 3 województwach na powierzchni 0,58% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 11.

Tab. 11. Zasięg suszy w uprawach tytoniu

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1.

lubuskie

82

29

35,37

15,20

2.

wielkopolskie

226

8

3,54

1,14

3.

zachodniopomorskie

113

2

1,77

0,03

 

 

- W obecnym sześciodekadowym okresie szczególnie duży niedobór wody wystąpił w szerokim pasie Polski środkowej oraz w mniejszym stopniu w północno-wschodnich rejonach kraju. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost liczby województw objętych suszą rolniczą. Obecnie tych województw jest 10, w poprzednim okresie było ich 9. Suszą objętych jest 11 gatunków i grup upraw. Natomiast w dalszym ciągu na południu kraju notowany jest nadmiar wody dla roślin uprawnych – czytamy w podsumowaniu raportu IUNG-PIB.

 

Może zainteresuje Cię również:

Raport IUNG: Susza występuje w większości wojewódz

- W pierwszym okresie raportowania tj. od 21 marca do 2

Wpływ stresu cieplnego na maciory i prosięta

Wysokie temperatury mogą być niekorzystne zwłaszcza w chowie

W Wielkopolsce wypłacono tylko połowę zaległej pom

Pomimo informacji ze strony rządowej o kolejnych wypłatach z