Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
22 stycznia 2021, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3.7255 EUR EUR - 4.5354 GBP GBP - 5.0920 DKK DKK - 0.6096
Archiwum
22.01.2021 MATIF: pszenica. MAR21 - 223,25 (- 3,67%), kukurydza MAR21 - 209,25 (- 2,11%), rzepak LUT21 - 432,25 (- 0,35%) [euro/tona] +++ +++ +++ 22.01.2021 13:29 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,30 - 5,90 zł/kg, średnia: 5,60 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni) +++ +++ +++ +++

Izby Rolnicze przedstawiły ministrowi dziesięć postulatów

Redakcja

Po odwołaniu manifestacji zaplanowanej na jutro pod kancelarią premiera, Izby Rolnicze złożyły petycję do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i przekazaną Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Samorząd rolniczy domaga się m. in. interwencji na rynku trzody chlewnej w tym uregulowanie tuczu nakładczego, dopłaty do loch, kontrola jakości importowanego mięsa. 

 

W związku z niedostateczną realizacją dotychczas składanych postulatów zgłaszanych przez samorząd rolniczy oraz mając na względzie obecną sytuację w polskim rolnictwie i trwające negocjacje dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2020-2027 izby rolnicze wnoszą o realizację następujących postulatów:

 

1. Domagamy się podjęcia wszelkich możliwych działań na forum europejskim celem wyrównania dopłat obszarowych w Unii Europejskiej. Nie zgadzamy się dalsze funkcjonowanie rolnictwa dwóch prędkości. Obecna sytuacja obniża naszą konkurencyjność i powoduje stale zmniejszające się dochody polskich rolników. Domagamy się również, aby wsparcie dla II filaru Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozostało co najmniej na poziomie z lat 2014-2020, co pozwoli na dalsze inwestowanie w rozwój gospodarstw rolniczych i infrastruktury wiejskiej.

 

2. Tragiczna sytuacja hodowców a zwłaszcza trzody chlewnej doprowadza do bankructwa wielu gospodarstw rolniczych i wyłączenia całej branży z gospodarki narodowej, w związku z tym należy podjąć wszelkie możliwe działania skutkujące natychmiastowym wzrostem cen w skupie (uregulowanie tuczu nakładczego, dopłaty do loch, kontrola jakości importowanego mięsa). Z uwagi na rozprzestrzeniający się afrykański pomór świń na inne kraje Unii Europejskiej należy doprowadzić do znacznego zwiększenia środków europejskich na jego zwalczanie.

 

3. Żądamy wywarcia skutecznego nacisku na Polski Związek Łowiecki zmierzającego do depopulacji dzików i jeleniowatych celem zmniejszenia szkód łowieckich i ryzyka rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń oraz wypłaty wszelkich zobowiązań kół łowieckich wobec rolników do 15 lutego 2019 r. Domagamy się nowelizacji ustawy Prawo łowieckie.

 

4. Żądamy większych środków na finansowanie infrastruktury, oświaty i służby zdrowia na obszarach wiejskich.

 

5. Domagamy się większego wpływu izb rolniczych na rozdysponowanie ziemi pochodzącej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 

6. Domagamy się opracowanie realnego, jednolitego systemu wyliczania dochodu z 1 ha przeliczeniowego, który będzie odzwierciedlał realną sytuację dochodową wsi. Obecny wysoki wskaźnik dochodu odbiera możliwość uzyskania wsparcia z pomocy społecznej, stypendium socjalnego dla studentów, świadczenia z programu 500+ czy bezpłatnych obiadów na stołówce szkolnej dla rodzin osiągających w rzeczywistości dochody znacznie poniżej tego wskaźnika.

 

7. Domagamy się większej pomocy de minimis dla gospodarstw rolnych.

 

8. Domagamy się przyjęcia rozwiązań prawnych chroniących produkcję rolniczą i zapewniających dalszy jej rozwój na obszarach wiejskich.

 

9. Domagamy się szybszego tempa rozwiązań mających na celu utworzenie holdingu spożywczego przy współudziale rolników.

 

10. Domagamy się uwzględnienia postulatów izb rolniczych w sprawie OSN.

 

Źródło: KRIR 

Może zainteresuje Cię również:

Chiny: duże firmy kwitną dzięki ASF

Najświeższa analiza przygląda się, jak duży wpływ na ceny wi

“Moje świnie mają się dobrze”, czym dla rolników j

Wywiady przeprowadzone z hodowcami trzody chlewnej w Brazyli

Do pół miliona złotych na rozwój usług rolniczych.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na "Rozwój prz