kojs

kojs

CenyRolnicze
12 maja 2021, Środa.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.7456 EUR EUR - 4.5453 GBP GBP - 5.2969 DKK DKK - 0.6113
Archiwum


12.05.2021 14:26 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,40-7,20 zł/kg, średnia: 6,73 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

12.05.2021 MATIF: pszenica WRZ21-225,50 (- 0,55%), kukurydza CZE21-257,25 (-0,48%), rzepak SIE21-555,25 (+2,21%) [euro/t

Dodaj komunikat

ph konrad

agrifirm

Będą szukać nowych pomysłów na rolnictwo

Redakcja
MRiRW

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczynają współpracę w zakresie wpierania działań innowacyjnych i rozwojowych w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Jak czytamy w komunikacie MRiRW, wspólne cele, które połączyły instytucje, zostaną osiągnięte poprzez udoskonalanie zarządzania, realizację programów regionalnych i krajowych oraz wspólnych inicjatyw bezpośrednio przekładających się na podniesienie innowacyjności gospodarki w sektorze rolno-spożywczym. Wczoraj porozumienie w tej sprawie, w obecności ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego podpisali: szef KOWR Piotr Serafin oraz dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski. W uroczystości uczestniczył również doradca ministra nauki Marcin Sekściński. – KOWR jest najważniejszą instytucją dla rozwoju rolnictwa musi wykorzystać swój potencjał i szanse. Instytucja ta powstała po to, by wspierać rolnictwo w przekształceniach. KOWR ma szukać nowych pomysłów na rolnictwo, organizowanie i integrowanie rynków, na rozwój eksportu żywności, tworzyć nowe produkty – podkreślił podczas dzisiejszej uroczystości minister Jan Krzysztof Ardanowski.

 

KOWR i NCBR będą wspólnie edukować i promować idee innowacyjności, transferu nowoczesnych technologii do gospodarki. Prowadzone będą także działania w celu podniesienia świadomości kadry badawczo-rozwojowej na temat ochrony własności intelektualnej dla komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań w branży rolno-spożywczej. Obie instytucje będą razem podejmować działania, których celem będzie:

- wymiana wiedzy i informacji w zakresie projektów badawczo-rozwojowych finansowanych w obszarze rolno-spożywczym;

promowanie istotnych kierunków krajowej i regionalnej polityki badawczej, szczególnie w obszarach wpisujących się w Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR) oraz w strategie sektorowe dla branży rolno-spożywczej;

- współpraca przy określaniu programów badań naukowych i prac rozwojowych, uznanych za priorytetowe dla rozwoju rolnictwa;

- współpraca w zakresie wypracowania modelu realizacji wspólnych inicjatyw obejmujących finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze rolno-spożywczym;

- wspieranie i koordynacja wszelkich działań zmierzających do ułatwienia możliwości transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki w branży rolno-spożywczej. 

 

Minister Ardanowski wyjaśnił, że chodzi o wdrażanie takich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które mają w nowatorski sposób rozwiązywać problemy. – Jestem przekonany, że polskie rolnictwo może być szansą dla całej polskiej gospodarki – powiedział szef resortu rolnictwa. Kluczowymi wyzwaniami stojącymi przed polskim rolnictwem są: zapewnienie wzrostu produktywności przy niższych nakładach, a tym samym zwiększenie jego konkurencyjności poprzez poprawę dochodowości gospodarstw rolnych, integracja i skracanie łańcucha żywnościowego oraz bardziej sprawiedliwy podział wartości w tym łańcuchu. Wymaga to efektywnego wdrażania rozwiązań innowacyjnych (w tym technologicznych, produktowych, procesowych, organizacyjnych, marketingowych oraz w usługach), poprzez współpracę pomiędzy sektorem naukowo-badawczym, administracją i przedsiębiorstwami sektora rolno-spożywczego oraz wdrażanie praktycznych rozwiązań naukowych w rolnictwie i sektorze rolno-spożywczym.

 

Badania naukowe i innowacje to element fundamentu dla postępu w zakresie reagowania na wszystkie wyzwania, w obliczu których stoją obszary wiejskie i sektor rolnictwa w Polsce: gospodarcze, środowiskowe i społeczne. NCBR, agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od ponad 10 lat wspiera polskich przedsiębiorców w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, które są kluczem do wdrażania innowacji w gospodarce.

 

Źródło: MRiRW 

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu