kps

kowalczyk

CenyRolnicze
19 października 2021, Wtorek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9212 EUR EUR - 4.5717 GBP GBP - 5.4084 DKK DKK - 0.6144
Archiwum


18.10.2021 13:07 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,20-6,00 zł/kg, średnia: 5,55 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

18.10.2021 MATIF: pszenica GRU21-274,00 (-0,72%), kukurydza LIS21-245,25 (-0,20%), rzepak LIS21-673,75 (+0,19%) [euro/t]

18.10.2021 SPRZEDAM 30 TON KUKURYDZY, transport firmowy, mazowieckie, ostrowski, 07-320, tel.: 790 338 005

18.10.2021 SPRZEDAM 4 BYKI, hf, 650 kg, podlaskie, sokólski, 16-140, tel.: 510 641 861

18.10.2021 SPRZEDAM 15 BYKÓW, mięsny, 730 kg, kuj.-pom., toruński, 87-140, tel.: 508 131 008

15.10.2021 KUPIĘ 24 TONY SALETRY AMON., transport firmowy, warm.-maz., nidzicki, 13-111, tel.: 601 443 835

14.10.2021 SPRZEDAM 11 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, mazowieckie, ciechanowski, 06-460, tel.: 503 123 360

14.10.2021 SPRZEDAM 1 KROWĘ, 680 kg, śląskie, żywiecki, 34-325, tel.: 784 164 148

Dodaj komunikat

zm skiba

ph konrad

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ POZNAŃSKI UNIWERSYTET PRZYRODNICZY? - z Panią Dziekan Wydziału Rolnictwa, Profesor Anną Kryszak rozmawia Hanna Krugiełka

Hanna Krugiełka

Pani Profesor, jak Pani wie jestem absolwentką Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Studia ukończyłam w 1996 roku. Od tego czasu dużo zmieniło się na mojej Uczelni. Widzę nowe budynki, świetnie wyposażone pracownie, sale wykładowe, a przede wszystkim w ofercie dla młodzieży mnóstwo nowych kierunków studiów.


Utworzono: m.in. Informatykę stosowaną, Ekoenergetykę, Medycynę roślin, Weterynarię, Dietetykę, Finanse i rachunkowość, Inżynierię Biotworzyw...
http://skylark.up.poznan.pl/oferta/oferta-dydaktyczna

Jest w czym wybierać! Może Pani powiedzieć, jakie kierunki kandydaci na studia wybierają najczęściej?

Dokładnie mogę odpowiedzieć jakie kierunki na moim Wydziale - Rolnictwa i Bioinżynierii cieszą się największą popularnością wśród maturzystów.

Dużym powodzeniem ciągle cieszy się Biotechnologia, kierunek m.in. pozwalający na uczestniczenie w projektach mających na celu opracowanie m.in. technologii mających zastosowanie w farmacji czy medycynie. Natomiast od kilku lat zwraca uwagę coraz mniejsze zainteresowanie studiami na kierunku Ochrona środowiska. Podobnie obserwujemy mniej kandydatów chętnych na studia na kierunku Rolnictwo, czy Inżynierie rolniczą. Jednakże, co należy podkreślić, iż jest to młodzież świadomie podejmująca studia na tych kierunkach. Są to kandydaci pochodzący z gospodarstw i wiążący swoje przyszłe życie z pracą w gospodarstwach lub w firmach z branży rolniczej. W 2011 roku utworzony został kierunek Ekoenergetyka, który początkowo cieszył się dużą popularnością, ale obecnie jest ona mniejsza. Od roku akademickiego 2018/2019 zostaje uruchomiony kierunek Informatyka stosowana, po uprzednim zamknięciu studiów na kierunku Informatyka i agroinżynieria.

Z innych kierunków prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym niezmiennie największą popularnością cieszy się stosunkowo niedawno uruchomiona Weterynaria na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauki o Zwierzętach. Studenci cenią sobie możliwość praktykowania m.in. w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej w zakresie weterynarii zwierząt towarzyszących. Oczywiście studenci tego kierunku zgłębiają także podstawy leczenia wszystkich zwierząt.

Kolejnym popularnym kierunkiem wybieranym przez kandydatów na studia są Finanse i rachunkowość, realizowanym na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym. Podobnie ciągle dużym zainteresowaniem cieszy się kierunek Dietetyka, na Wydziale Nauki o Żywności i Żywieniu, którego uruchomienie jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów przygotowanych do prowadzenia dietoterapii i poradnictwa dietetycznego, jak również nowoczesnego cateringu.

Duże możliwości znalezienia pracy daje uruchomiony kierunek Inżynieria Biotworzyw na Wydziale Technologii Drewna, dlatego cieszy się zainteresowaniem wśród kandydatów na studia na Uniwersytecie.

Od 2010 r. zaobserwowałam tendencję do poszerzania oferty dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego poprzez tworzenie nowych kierunków. Niestety, nie zawsze znajdujących popularność wśród młodzieży. Przykładem może być kierunek Medycyna Roślin realizowany na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

Moim zdaniem niezmiennie młodzież wykazuje chęć studiowania kierunków sprawdzonych, z tradycją, które zapewnią uzyskanie dobrej, dającej zadowolenie pracy.

Ciekawą inicjatywą mającą na celu zainteresowanie młodzieży możliwością zdobywania wiedzy i umiejętności podczas studiowania na naszym Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii jest skierowana dla szkół ponadgimnazjalnych akcja promocyjna pt.: „Wagary z przyrodą”. W tym roku organizowana w pierwszym dniu wiosny odbyła się ich druga edycja. „Wagary z przyrodą” to coś w rodzaju drzwi otwartych, jednak tym ciekawsza, że pracownicy naukowo-dydaktyczni na zajęciach prowadzonych w formie warsztatów i wykładów zaprezentowali młodzieży nie tylko możliwości studiowania różnorodnych kierunków na Wydziale, ale także pracy po ich ukończeniu. Wzmianka o tegorocznym spotkaniu z przyszłymi maturzystami ukazała się na łamach "Głosu Wielkopolskiego".

Wszystkich czytelników portalu CenyRolnicze.pl już teraz serdecznie zapraszam na to niezwykłe spotkanie w przyszłym roku.Jest Pani Profesor Dziekanem Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, czy może Pani powiedzieć czym Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu może zachęcić młodzież do studiowania tego kierunku? Dlaczego warto?

- Przede wszystkim jesteśmy uczelnią łączącą tradycje z nowoczesnością. W tym roku Wydział zapoczątkowuje obchody jubileuszowe 100-lecie jego powstania. Jubileusz ten świadczy o jego trwałości, ciągle wysokim poziomie kształcenia młodzieży i prowadzonych badań naukowych.

Ważnym jest, iż staramy się dbać o jak najlepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy. Należy podkreślić, iż studenci doceniają ciągłe starania Wydziału o podnoszenie jakości kształcenia, zwiększanie liczby godzin zajęć praktycznych. W kontekście tego Uczelnia, w tym nasz Wydział, włączył się w program stażowy znajdujący wsparcie w środkach z Funduszy Europejskich. Dzięki odbywanym stażom studenci mają możliwość praktykowania w firmach zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów, a co zwiększa ich konkurencyjność na rynku pracy.

Innym przykładem pozwalającym nabyć studentom umiejętności praktyczne są wyjazdy studyjne, np. na targi rolnicze, do ośrodków naukowych zlokalizowanych w kraju jak i na całym świecie. Ponadto mając na uwadze, iż w ramach programów studiów realizowanych na Uczelni, w tym na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii, są prowadzone przedmioty podstawowe, ale i kierunkowe-zawodowe zajęcia obejmują także ciekawe ćwiczenia terenowe i laboratoryjne. Należy nadmienić, iż Wydział posiada dobrze przygotowaną infrastrukturę dydaktyczną z wysokiej klasy aparaturą badawczą, a zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców oraz praktyków i specjalistów.

Studenci swoje zainteresowania mogą także poszerzać w prężnie działających studenckich kołach naukowych.

Muszę wspomnieć i podkreślić – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w „Rankingu Perspektyw” w roku 2017 zajął pierwsze miejsce wśród uczelni rolniczych, wyprzedzając SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), a 26-te w skali całego kraju w kategorii uczelni akademickich.


Czy orientuje się Pani w możliwości uzyskania przez studentów pomocy socjalnej? Czy przyszły student przyjeżdżający do Poznania może liczyć na stypendium socjalne, dofinansowanie akademika? Jakie to są kwoty?

- Student przyjeżdżający do naszego miasta może liczyć na dużą pomoc finansową ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego. Studenci otrzymują stypendia socjalne, które są uzależnione od dochodu rodziny. Ponadto najlepsi studenci mogą liczyć na stypendia Rektora i stypendia ministra za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie. Dla osób niepełnosprawnych przewidziano stypendia specjalne. Wszystkim „przyjezdnym” oferujemy uczelniane akademiki, również dofinansowywane przez nasz Uniwersytet. Studenci mogą także ubiegać się o dofinansowanie do wynajmowanego mieszkania. Pewną możliwością uzyskania pomocy, szczególnie w nagłej i trudnej sytuacji życiowej, jest zwrócenie się do Rektora z wnioskiem o zapomogę.

Więcej o pomocy materialnej można przeczytać na: http://skylark.up.poznan.pl/student/pomoc-materialnahttps://www.facebook.com/sekcjastudenckichsprawbytowych/

 

Kim jest przeciętny student Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu w Poznaniu? Czy to osoba po technikum rolniczym, czy liceum? Pasjonat rolnictwa i przyszły właściciel gospodarstwa, czy ktoś przypadkowy, kto np. nie dostał się na inną uczelnię ze względu na zły wynik matury?

- Jak już wspomniałam na Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii przychodzą przeważnie osoby ściśle ukierunkowane co do wyboru kierunku studiów, czy swojej przyszłej ścieżki zawodowej. Szczególnie na kierunek Rolnictwo czy Inżynierię rolniczą składają dokumenty młodzi ludzie po technikach rolniczych ze sprecyzowanymi zainteresowaniami i mający pomysł na swoją przyszłą karierę zawodową. Natomiast na inne kierunki aplikują często osoby także po innych typach szkołach ponadgimnazjalnych, np. liceach ogólnokształcących. Niestety, niekiedy, wśród kandydatów na studia obserwujemy przypadkowość co do wyboru kierunku. W tym kontekście systematycznie pracujemy nad programami nauczania, które pozwoliłyby wcześniej nie tylko zainteresować młodzież naszymi kierunkami studiów, ale także aby rzeczywiście była przekonana co do możliwość zrealizowania swoich marzeń tj. osiągnięcia tą drogą sukcesu życiowego poprzez zdobycie dobrego zawodu.  Jakie możliwości daje ukończenie studiów na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii? Czy osoby nieposiadające gospodarstwa też znajdują pracę? Czy orientuje się Pani jakie firmy zatrudniają absolwentów Wydziału, którym kieruje Pani Profesor?

- Nie jest trudno znaleźć pracę po ukończeniu studiów na kierunkach realizowanych na    naszym Wydziale. Bardzo często pracodawcy sami się do nas zgłaszają, proponując oferty pracy studentom przed ukończeniem studiów oraz absolwentom. W wielu przypadkach zaświadczenie o odbyciu stażu zagranicznego stanowi przepustkę do dobrej posady. Większość absolwentów kierunków, np. biotechnologia, rolnictwo, inżynieria rolnictwa, od razu po zakończeniu studiów znajduje pracę w swoim zawodzie. Z całą pewnością mogę   powiedzieć, że nie obserwujemy trudności ze znalezieniem pracy wśród absolwentów Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii.

 

Czy jest coś co przychodzi Pani na myśl, ważnego dla czytelników portalu cenyrolnicze.pl.? Coś co warto by przekazać czytelnikom, przy okazji rozmowy z Panią Profesor?

- Szanowni Państwo, tegoroczni maturzyści, młodzi ludzie, którzy stoicie przed wyborem zawodu, a tym samym w jakiś sposób decydujecie o swojej przyszłości! Zachęcam Was do rozważenia możliwości dalszego poszerzania swoich zainteresowań, wiedzy, umiejętności poprzez studiowanie na kierunkach realizowanych na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii oraz innych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. To studia dla Was! Pozytywne efekty tego wyboru docenicie Państwo w przyszłości!

Absolwenci kierunków związanych z rolnictwem szeroko pojętym zawsze będą w cenie, gdyż zaspokojenie potrzeb żywnościowych człowieka jest ważnym ogólnoświatowym problem gospodarczym.

 

Pani Profesor, z całego serca dziękuję za miłą rozmowę, wyczerpujące odpowiedzi i spotkanie po latach. Myślę, że wypowiedzi Pani pomogą młodzieży czytającej nasz portal w wyborze kierunku studiowania.

Osobiście utwierdziłam się w tym, że warto przekonać moje dziecko do kontynuacji tradycji rodzinnych i studiowania na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Hanna Krugiełka
Autor: Hanna Krugiełka
Hanna Krugiełka - absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu, kilkuletni pracownik jednostek państwowych związanych z rolnictwem. Entuzjastka rolnictwa ekologicznego, miłośniczka przyrody. Pasjonatka sztuki słowa i praktykująca ją w różnych dziedzinach..

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Wszystkie artykuły autora
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu