Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
28 stycznia 2020, Wtorek.
Kursy walut: USD USD - 3,8844 EUR EUR - 4,2794 GBP GBP - 5,0614 DKK DKK - 0,5727
Archiwum
27.01.2020 MATIF: pszenica kons. MAR20 - 194,25 (- 0,64%), kukurydza MAR20 - 170,25 (- 1,02%), rzepak LUT20 - 403,50 (- 0,68%) [euro/tona] +++ +++ +++ 27.01.2020 12:24 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,20 - 5,80 zł/kg, średnia: 5,44 zł/kg (na podstawie informacji z 16 ubojni) +++ +++

Spotkanie w MRiRW w sprawie Strategii rozwoju sektora wołowiny „Wołowina 2022”

Przemysław Grzesiński

Przedstawiciele Rady Sektora Wołowiny, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB oraz ministerstwa omawiali kluczowe zagadnienia branżowe.

W grudniu 2016 r. podpisane zostało porozumienie „Polska wołowina 2022", podejmujące temat opracowania i wdrożenia strategii rozwoju sektora wołowiny na lata 2017–2022. Celem porozumienia jest wspólne działanie dla trwałego i zrównoważonego rozwoju sektora wołowiny.

Trwające blisko rok prace nad tą strategią obejmowały szeroko zakrojone konsultacje z hodowcami i producentami bydła mięsnego, rzeźniami, zakładami przetwórczymi oraz naukowcami. W pracach nad dokumentem uczestniczyło aktywnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach organizowanych spotkań konsultacyjnych analizowane były wszystkie zgłaszane uwagi. W strategii zdefiniowano czynniki wzrostu opłacalności sektora, tj. podniesienie ceny, obniżkę kosztów, zwiększenie wartości dodanej oraz promocję polskiej wołowiny.Opracowana strategia przewiduje wspólne działanie całego sektora wołowiny mające na celu:

• Trwały i zrównoważony rozwój sektora wołowiny, obejmujący działania zgodne z zasadami dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu oraz środowiska naturalnego.

• Wzrost rentowności łańcucha dostaw wołowiny kulinarnej i sprawiedliwy podział zysków w łańcuchu produkcyjnym, obejmujący m. in. utrzymanie systemu płatności bezpośrednich do bydła wraz z ich modyfikacją mającą na celu wsparcie krów mamek, wzrost kompetencji rolników oraz inne działania wspierające zwiększenie korzyści rynkowych dla producentów i przetwórców.

• Innowacyjny i inteligentny rozwój branży, obejmujący wykorzystanie badań naukowych i innowacji do tworzenia powiązań między wiedzą a działalnością rolniczą.

• Integrację łańcucha wartości w duchu przejrzystości i dzielenia wspólnych wartości oraz celów.
Radę Sektora Wołowiny tworzy sześć organizacji branżowych:

• Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,

• Polskie Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego,

• Federacja Związków Pracodawców– Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,

• Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego,

• Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej,

• Związek Polskie Mięso.

Troską resortu jest opłacalność produkcji i stabilizacji sytuacji na rynkach rolnych – podreślił podczas spotkania minister Krzysztof Jurgiel.

 

Źródło: MRiRW


Może zainteresuje Cię również:

Ministerstwo rolnictwa o rynku wołowiny: Sytuacja

Działania, które należy podjąć w sektorze wołowiny były tema

Polska wołowina wraca do Arabii Saudyjskiej

Dzisiaj Główny Lekarz Weterynarii poinformował, iż Arabia Sa

Ministerstwo wskazuje przyczynę niskich cen skupu

Nie zmowa cenowa na rynku skupu bydła, a zapaść eksportowa j