Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
08 lipca 2020, Środa.
Kursy walut: USD USD - 3,9666 EUR EUR - 4,4739 GBP GBP - 4,9699 DKK DKK - 0,6005
Archiwum
14.07.2020 MATIF: pszenica kons. WRZ20 - 185,50 (+ 0,41%), kukurydza SIE20 - 181,00 (+ 1,97%), rzepak SIE20 - 381,75 (0,00%) [euro/tona] +++ +++ +++ 13.07.2020 12:40 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,80 - 5,60 zł/kg, średnia: 5,10 zł/kg (na podstawie informacji z 15 ubojni) +++ +++ +++ +++

Spotkanie w MRiRW w sprawie Strategii rozwoju sektora wołowiny „Wołowina 2022”

Przemysław Grzesiński

Przedstawiciele Rady Sektora Wołowiny, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB oraz ministerstwa omawiali kluczowe zagadnienia branżowe.

W grudniu 2016 r. podpisane zostało porozumienie „Polska wołowina 2022", podejmujące temat opracowania i wdrożenia strategii rozwoju sektora wołowiny na lata 2017–2022. Celem porozumienia jest wspólne działanie dla trwałego i zrównoważonego rozwoju sektora wołowiny.

Trwające blisko rok prace nad tą strategią obejmowały szeroko zakrojone konsultacje z hodowcami i producentami bydła mięsnego, rzeźniami, zakładami przetwórczymi oraz naukowcami. W pracach nad dokumentem uczestniczyło aktywnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach organizowanych spotkań konsultacyjnych analizowane były wszystkie zgłaszane uwagi. W strategii zdefiniowano czynniki wzrostu opłacalności sektora, tj. podniesienie ceny, obniżkę kosztów, zwiększenie wartości dodanej oraz promocję polskiej wołowiny.Opracowana strategia przewiduje wspólne działanie całego sektora wołowiny mające na celu:

• Trwały i zrównoważony rozwój sektora wołowiny, obejmujący działania zgodne z zasadami dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu oraz środowiska naturalnego.

• Wzrost rentowności łańcucha dostaw wołowiny kulinarnej i sprawiedliwy podział zysków w łańcuchu produkcyjnym, obejmujący m. in. utrzymanie systemu płatności bezpośrednich do bydła wraz z ich modyfikacją mającą na celu wsparcie krów mamek, wzrost kompetencji rolników oraz inne działania wspierające zwiększenie korzyści rynkowych dla producentów i przetwórców.

• Innowacyjny i inteligentny rozwój branży, obejmujący wykorzystanie badań naukowych i innowacji do tworzenia powiązań między wiedzą a działalnością rolniczą.

• Integrację łańcucha wartości w duchu przejrzystości i dzielenia wspólnych wartości oraz celów.
Radę Sektora Wołowiny tworzy sześć organizacji branżowych:

• Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,

• Polskie Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego,

• Federacja Związków Pracodawców– Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,

• Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego,

• Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej,

• Związek Polskie Mięso.

Troską resortu jest opłacalność produkcji i stabilizacji sytuacji na rynkach rolnych – podreślił podczas spotkania minister Krzysztof Jurgiel.

 

Źródło: MRiRW


Może zainteresuje Cię również:

Polska wołowina pod ostrzałem. Brytyjscy rolnicy w

Jak informuje portal popularnej gazety Daily Mail, kilka tyg

Chińczycy chętnie kupują wołowinę z Irlandii, Biał

Siedem krajów produkujących wołowinę z Europy wysłało w ubie

Ministerstwo rolnictwa o rynku wołowiny: Sytuacja

Działania, które należy podjąć w sektorze wołowiny były tema