Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
01 lipca 2020, Środa.
Kursy walut: USD USD - 3,9591 EUR EUR - 4,4465 GBP GBP - 4,9043 DKK DKK - 0,5966
Archiwum
03.07.2020 13:13 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,30 - 6,00 zł/kg, średnia: 5,58 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++ 02.07.2020 MATIF: pszenica kons. WRZ20 - 181,00 (- 0,28%), kukurydza SIE20 - 167,75 (- 0,45%), rzepak SIE20 - 378,00 (+ 0,20%) [euro/tona] +++ +++ +++ +++

Ceny produktów rolnych w październiku 2018 r.

Redakcja

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, w październiku 2018 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego spadły o 0,6%, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego były niższe o 0,7%.

 

W październiku 2018 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych, z wyjątkiem ziemniaków, żywca wieprzowego oraz drobiu. W skali roku ceny skupu większości produktów rolnych były wyższe. Wyjątek stanowiły ceny żywca wieprzowego i mleka.

 

Podobną tendencję zmian cen jak w skupie odnotowano także na targowiskach. W skali miesiąca ceny większości produktów były wyższe, z wyjątkiem ceny ziemniaków, żywca wołowego, żywca wieprzowego, krów dojnych i prosiąt na chów. W skali roku odnotowano wzrost cen większości produktów, spadły natomiast ceny żywca wieprzowego, krów dojnych oraz prosiąt na chów.

 

W październiku 2018 r. ceny pszenicy w skupie wyniosły 81,04 zł/dt i były wyższe o 1,2% niż przed miesiącem i o 24,9% niż przed rokiem. W transakcjach targowiskowych ceny pszenicy (87,31 zł/dt) wzrosły zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 0,5%) jak i z rokiem ubiegłym (o 10,7 %).

 

Za żyto w skupie płacono 70,18 zł/dt, tj. o 1,4% więcej niż przed miesiącem. W skali roku odnotowano natomiast wzrost o 27,5%. W obrocie targowiskowym ceny żyta w stosunku do ubiegłego miesiąca były wyższe o 1,4% i wyniosły 70,79 zł/dt, a w odniesieniu do października 2017 r. wzrosły o 9,9%.

 

W październiku 2018 r. ceny jęczmienia w skupie (75,69 zł/dt) były wyższe o 3,0% niż przed miesiącem i o 19,1% niż przed rokiem. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 80,80 zł,  tj. o 1,1% więcej w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast w porównaniu z tym samym okresem 2017 r. zaobserwowano wzrost o 11,8%.

 

Ceny pszenżyta w skupie (74,15 zł/dt) były wyższe niż w poprzednim miesiącu o 0,5%. W porównaniu z październikiem 2017 r. ceny tego zboża wzrosły o 27,4%. Na targowiskach za 1 dt pszenżyta płacono 76,85 zł, tj. więcej o 0,9% niż przed miesiącem i o 9,8% niż przed rokiem.

 

W październiku br. ceny owsa w skupie (61,25 zł/dt) były wyższe o 6,3% niż przed miesiącem i o 20,1% w porównaniu z takim samym okresem roku poprzedniego. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 70,47 zł i w porównaniu poprzednim miesiącem wzrosła o 1,6%, a w skali roku - o 9,8%.

 

W skupie za ziemniaki płacono 31,82 zł/dt, tj. o 3,9% mniej w porównaniu z poprzednim miesiącem, lecz o 18,5% więcej niż przed rokiem. W transakcjach targowiskowych średnia cena za 1 dt ziemniaków (105,12 zł) była niższa o 1,9% w stosunku do poprzedniego miesiąca, natomiast w skali roku wzrosła o 22,7%.

 

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 4,40 zł/kg i były niższe zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 6,1%), jak i z rokiem ubiegłym (o 9,1%). Na targowiskach za 1 kg żywca płacono 4,97 zł, tj. mniej o 4,6% niż przed miesiącem i 9,3% niż przed rokiem.

 

Za prosię na chów na targowiskach płacono 172,00 zł/szt. Cena ta była niższa zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 2,1%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 8,3%).

 

W październiku 2018 r. pogorszyły się relacje: cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (6,2 wobec 6,7 przed miesiącem) oraz cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (5,5 wobec 5,9 we wrześniu br.).

 

Ceny skupu żywca wołowego (6,51 zł/kg) wzrosły zarówno w skali miesiąca (o 0,4%), jak i w skali roku (o 1,0%). Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 6,94 zł/kg i były niższe o 1,8% w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły natomiast o 1,3% w porównaniu do października ubiegłego roku.

 

Ceny skupu drobiu rzeźnego kształtowały się na poziomie 3,91 zł/kg i były niższe o 3,4% w stosunku do września br., ale w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego  wzrosły o 2,2%.

 

Za 1 hl mleka płacono w skupie 137,15 zł, tj. o 3,3% więcej niż przed miesiącem, lecz o 7,6% mniej niż przed rokiem.

 

Może zainteresuje Cię również:

03.07.2020 Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i

W dzisiejszych notowaniach odnotowaliśmy głównie spadki cen

30.06.2020 Ceny skupu zbóż, kukurydzy, oleistych i

W naszych notowaniach pojawia się coraz więcej ofert na zaku

Rosja: obfite zbiory pszenicy obniżają ceny

Przewidywane duże zbiory pszenicy w Rosji mają konsekwencje