Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
16 lipca 2019, Wtorek.
Kursy walut: USD USD - 3,7867 EUR EUR - 4,2582 GBP GBP - 4,7214 DKK DKK - 0,5702
Archiwum
15.07.2019 13:16 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,60- 6,10 zł/kg, średnia: 5,84 zł/kg (na podstawie informacji z 15 ubojni) +++ +++ +++ 12.07.2019 MATIF: pszenica kons. WRZ19 - 178,25 (+ 0,85%), kukurydza SIE19 - 178,00 (+ 0,14%), rzepak SIE19 - 370,25 (+ 0,14%) [euro/tona] +++ +++ +++

W porównaniu z poprzednim miesiącem, w lipcu spadły ceny skupu większości produktów rolnych

Redakcja

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, w lipcu 2018 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego wzrosły o 1,5%, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego spadły o 3,3%. 

 

W lipcu 2018 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły ceny skupu większości produktów rolnych. Wyższe były ceny pszenicy, kukurydzy, żywca wieprzowego, drobiu i mleka.  W skali roku ceny skupu większości produktów rolnych były niższe. Wyjątek stanowiły ceny pszenicy, jęczmienia, żywca wołowego i żywca drobiowego. Na targowiskach odnotowano odmienną tendencję, w skali miesiąca ceny większości produktów były wyższe, z wyjątkiem ceny żywca wołowego i krów dojnych. W skali roku odnotowano spadek cen większości produktów. Cena żywca wołowego kształtowała się na poziomie roku ubiegłego, wzrosły natomiast ceny jęczmienia, ziemniaków, krów dojnych i jałówek jednorocznych.

 

W lipcu 2018 r. ceny pszenicy w skupie wyniosły 69,32 zł/dt i były wyższe o 1,1% niż przed miesiącem, natomiast w stosunku do analogicznego okresu ub. roku wzrosły o 0,1%.  W transakcjach targowiskowych ceny pszenicy (80,97 zł/dt) były wyższe o 1,0% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast o 2,8% niższe od ubiegłorocznych.

 

Za żyto w skupie płacono 56,06 zł/dt, tj. o 3,4% mniej niż przed miesiącem, a na przestrzeni roku odnotowano spadek o 7,4%. W obrocie targowiskowym ceny żyta w stosunku do ubiegłego miesiąca były wyższe o 1,9% i wyniosły 64,89 zł/dt, ale w odniesieniu do lipca 2017 r. spadły o 1,8%.

 

W lipcu 2018 r. ceny jęczmienia w skupie (62,57 zł/dt) były niższe o 4,4% niż przed miesiącem, ale wyższe o 8,1% niż przed rokiem. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 75,75 zł,  tj. o 1,0% więcej w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast w porównaniu z tym samym okresem 2017 r. zaobserwowano wzrost o 0,2%.

 

Ceny pszenżyta w skupie (62,05 zł/dt) były niższe zarówno od poprzedniego miesiąca (o 2,6%)  jak i w porównaniu z lipcem 2017 r. (o 3,8%). Na targowiskach za 1 dt pszenżyta płacono  71,04 zł, tj. o 2,0% więcej niż przed miesiącem, ale o 1,8% mniej niż przed rokiem.

 

W lipcu br. ceny owsa w skupie (52,18 zł/dt) były niższe o 4,1% niż przed miesiącem,  a w porównaniu z takim samym okresem roku poprzedniego odnotowano spadek o 7,7%.  W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 64,96 zł i w porównaniu poprzednim miesiącem nie uległa zmianie, ale w skali roku spadła o 3,9%.

 

W skupie za ziemniaki płacono 54,93 zł/dt, tj. mniej zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 2,1%) jak i przed rokiem (o 4,7%). Na targowiskach za 1 dt ziemniaków płacono 100,44 zł, tj. więcej o 18,2% niż przed miesiącem i o 5,1% w skali roku.

 

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 4,68 zł/kg i były wyższe  o 1,0%, w porównaniu z poprzednim miesiącem, a w stosunku do lipca ubiegłego roku spadły o 11,4%. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,11 zł, tj. o 0,4% więcej niż przed miesiącem, lecz o 7,1% mniej niż przed rokiem.

 

Za prosię na chów na targowiskach płacono 182,90 zł/szt. Cena ta była wyższa o 0,8% w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale niższa o 5,4% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

 

W lipcu 2018 r. pogorszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (7,2 wobec 7,3 przed miesiącem), natomiast relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia pozostała na takim samym poziomie jak przed miesiącem.

 

Ceny skupu żywca wołowego (6,42 zł/kg) spadły w skali miesiąca o 1,1%, a w skali roku  wzrosły o 3,8%. Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 6,88 zł/kg i były niższe o 3,2%  w stosunku do poprzedniego miesiąca, natomiast w odniesieniu do poprzedniego roku pozostały na tym samym poziomie.

 

Ceny skupu drobiu rzeźnego kształtowały się na poziomie 3,93 zł/kg i były wyższe  zarówno w skali miesiąca (o 3,9%) jak i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (o 1,7%).

 

Za 1 hl mleka płacono w skupie 129,38 zł, tj. o 0,7% więcej niż przed miesiącem, lecz o 4,1% mniej niż przed rokiem.

 

Źródło: GUS

 

Może zainteresuje Cię również:

15.07.2019 Ceny sprzedaży warchlaka krajowego i im

W ślad za obniżkami u naszych zachodnich sąsiadów, w dniu dz

15.07.2019 Ceny skupu kurczaka i sprzedaży tuszki:

Minęło półtora tygodnia i rynek drobiu przeskoczył z

12.07.2019 Ceny skupu kurczaka i sprzedaży tuszki:

Końcówka tygodnia również nie przyniosła większych zmian c