Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
20 stycznia 2021, Środa.
Kursy walut: USD USD - 3.7303 EUR EUR - 4.5237 GBP GBP - 5.1069 DKK DKK - 0.6082
Archiwum
20.01.2021 MATIF: pszenica. MAR21 - 234,00 (- 0,74%), kukurydza MAR21 - 213,50 (- 1,39%), rzepak LUT21 - 427,50 (- 1,21%) [euro/tona] +++ +++ +++ 20.01.2021 13:42 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,20 - 5,80 zł/kg, średnia: 5,61 zł/kg (na podstawie informacji z 13 ubojni) +++

Obecnie rząd nie prowadzi żadnych prac w zakresie ustalania prawa do emerytury rolniczej

Redakcja

Ustawodawca obecnie nie przewidział dla rolników rozwiązań w postaci zastępstw w okresie choroby czy urlopu wypoczynkowego. Rolnik wykonuje swoją pracę przez 365 dni w roku w nienormowanym czasie pracy, bardzo często po kilkanaście godzin dziennie przez cały rok. Zarządzanie prowadzonym gospodarstwem wymaga nieustannej ciężkiej pracy fizycznej, jak i umysłowej, co powinno skutkować możliwością przejścia na wcześniejszą emeryturę. Ponadto środowisko rolnicze postuluje, aby osoby przechodzące na emeryturę z KRUS mogły pozostawić część gruntów w granicach 2-3 ha, utrzymując hobbystycznie i na własne potrzeby np. konie, kozy czy drób.

 

- Przechodzenie rolników na emeryturę ma bardzo szeroki aspekt. Dnia 16. maja br. w programie "Rozmowy niedokończone” emitowanym w telewizji TRWAM został przestawiony materiał "Stan polskiego rolnictwa cz. I" z udziałem Pana Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który poinformował o przygotowanym prawie w zakresie emerytur rolniczych przyznawanych na podstawie liczby opłaconych kwartałów składkowych. Kiedy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/rząd RP i w jakim zakresie przedstawi zmiany przepisów w zakresie wcześniejszych emerytur z KRUS na podstawie liczby kwartałów składkowych, o których w programie telewizyjnym mówił Minister Jan Krzysztof Ardanowski? Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozważy podnoszony przez środowiska rolnicze postulat pozostawienia gruntów w granicach 2-3 ha i otrzymywania pełnej wysokości emerytury? Jeśli tak, kiedy możemy spodziewać się nowelizacji przepisów, jeśli nie, to dlaczego, mając na uwadze fakt, iż rolnicy są jedyną grupą zawodową tak traktowaną? Czy ministerstwo podjęło/podejmie działania mające na celu dążenie do wprowadzenia w PROW po 2020 roku mechanizmu na wzór "rent strukturalnych”? – pyta poseł Jarosław Sachajko w jednej z interpelacji skierowanych do ministerstwa rolnictwa, która dotyczyła wieku emerytalnego rolników. Współautorem tego wystąpienia był poseł Paweł Szramka. 

 

- Należy zaznaczyć, że składki na ubezpieczenie społeczne rolników są opłacane kwartalnie. Dodatkowo przed wejściem w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 79, poz. 667), wśród warunków wymaganych do nabycia m.in. emerytury rolniczej, ustawodawca posługiwał się liczbą kwartałów w odróżnieniu od stanu obecnego, gdzie jako kryterium do nabycia prawa do emerytury rolniczej jest wymieniona liczba lat podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. W związku z tym, zdarza się często posługiwanie się zamiennie latami bądź kwartałami jako kryterium do nabycia prawa do emerytury rolniczej. Obecnie nie są prowadzone prace, mające na celu wprowadzenie zmian w zakresie ustalania prawa do emerytury rolniczej – czytamy w odpowiedzi na interpelację, którą sygnował przed miesiącem swoim podpisem Szymon Giżyński, wiceminister rolnictwa.

 

 

Jak tłumaczył pracownik resortu rolnictwa, w Polsce rolnicy posiadają własny, odrębny od powszechnego, system ubezpieczenia społecznego. - U podstaw tego podziału leży nie tylko specyfika pracy w gospodarstwie rolnym, ale przede wszystkim sposób finansowania tego systemu oraz cele jakie przy jego istnieniu chcemy osiągnąć. Rozdzielność unormowań ubezpieczenia społecznego rolników od powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych powoduje, że te systemy rządzą się odrębnymi regułami, i to zarówno co do składek na ubezpieczenie społeczne, jak i w szczególności co do zasady przyznawania, wypłaty i wysokości świadczeń z ubezpieczenia. Z tego względu nieuzasadnione jest kwestionowanie i podnoszenie odrębności w stosunku do innych ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu społecznemu w systemie powszechnym. W związku z tym nie planuje się zmian w odniesieniu do określonego w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników wymogu zaprzestawania prowadzenia działalności rolniczej w celu wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych w pełnej wysokości – napisał urzędnik.

 

Ponadto Giżyński wyjaśnił posłowi Sachajce, iż Komisja Europejska w pakiecie legislacyjnym WPR po 2020 r. proponuje, aby nowa WPR była bardziej dostosowana do lokalnych warunków. - Obecny projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) nie przewiduje możliwości realizacji działań w zakresie rent strukturalnych. Niemniej jednak Ministerstwo dostrzega konieczność prowadzenia działań wspierających wymianę pokoleniową na obszarach wiejskich i prowadzi prace przyczyniające się do osiągnięcia tego celu – zapowiada Szymon Giżyński.

Może zainteresuje Cię również:

Zasady pobierania zaliczek na podatek dochodowy i

W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Kasa Rolnic

Chiny: duże firmy kwitną dzięki ASF

Najświeższa analiza przygląda się, jak duży wpływ na ceny wi

Ukraina objęła woj. zachodniopomorskie zakazem imp

Decyzją z dnia 13 stycznia 2021 r. strona ukraińska rozszerz