Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
20 października 2020, Wtorek.
Kursy walut: USD USD - 3.8926 EUR EUR - 4.5865 GBP GBP - 5.0451 DKK DKK - 0.6163
Archiwum
19.10.2020 MATIF: pszenica kons. GRU20 - 211,75 (+ 1,32%), kukurydza LIS20 - 188,25 (+ 1,07%), rzepak LIS20 - 388,75 (- 0,32%) [euro/tona] +++ +++ +++ 19.10.2020 13:03 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 3,70 - 4,70 zł/kg, średnia: 4,01 zł/kg (na podstawie informacji z 13 ubojni) +++ +++ +++ +++ +++

Obecnie rząd nie prowadzi żadnych prac w zakresie ustalania prawa do emerytury rolniczej

Redakcja

Ustawodawca obecnie nie przewidział dla rolników rozwiązań w postaci zastępstw w okresie choroby czy urlopu wypoczynkowego. Rolnik wykonuje swoją pracę przez 365 dni w roku w nienormowanym czasie pracy, bardzo często po kilkanaście godzin dziennie przez cały rok. Zarządzanie prowadzonym gospodarstwem wymaga nieustannej ciężkiej pracy fizycznej, jak i umysłowej, co powinno skutkować możliwością przejścia na wcześniejszą emeryturę. Ponadto środowisko rolnicze postuluje, aby osoby przechodzące na emeryturę z KRUS mogły pozostawić część gruntów w granicach 2-3 ha, utrzymując hobbystycznie i na własne potrzeby np. konie, kozy czy drób.

 

- Przechodzenie rolników na emeryturę ma bardzo szeroki aspekt. Dnia 16. maja br. w programie "Rozmowy niedokończone” emitowanym w telewizji TRWAM został przestawiony materiał "Stan polskiego rolnictwa cz. I" z udziałem Pana Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który poinformował o przygotowanym prawie w zakresie emerytur rolniczych przyznawanych na podstawie liczby opłaconych kwartałów składkowych. Kiedy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/rząd RP i w jakim zakresie przedstawi zmiany przepisów w zakresie wcześniejszych emerytur z KRUS na podstawie liczby kwartałów składkowych, o których w programie telewizyjnym mówił Minister Jan Krzysztof Ardanowski? Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozważy podnoszony przez środowiska rolnicze postulat pozostawienia gruntów w granicach 2-3 ha i otrzymywania pełnej wysokości emerytury? Jeśli tak, kiedy możemy spodziewać się nowelizacji przepisów, jeśli nie, to dlaczego, mając na uwadze fakt, iż rolnicy są jedyną grupą zawodową tak traktowaną? Czy ministerstwo podjęło/podejmie działania mające na celu dążenie do wprowadzenia w PROW po 2020 roku mechanizmu na wzór "rent strukturalnych”? – pyta poseł Jarosław Sachajko w jednej z interpelacji skierowanych do ministerstwa rolnictwa, która dotyczyła wieku emerytalnego rolników. Współautorem tego wystąpienia był poseł Paweł Szramka. 

 

- Należy zaznaczyć, że składki na ubezpieczenie społeczne rolników są opłacane kwartalnie. Dodatkowo przed wejściem w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 79, poz. 667), wśród warunków wymaganych do nabycia m.in. emerytury rolniczej, ustawodawca posługiwał się liczbą kwartałów w odróżnieniu od stanu obecnego, gdzie jako kryterium do nabycia prawa do emerytury rolniczej jest wymieniona liczba lat podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. W związku z tym, zdarza się często posługiwanie się zamiennie latami bądź kwartałami jako kryterium do nabycia prawa do emerytury rolniczej. Obecnie nie są prowadzone prace, mające na celu wprowadzenie zmian w zakresie ustalania prawa do emerytury rolniczej – czytamy w odpowiedzi na interpelację, którą sygnował przed miesiącem swoim podpisem Szymon Giżyński, wiceminister rolnictwa.

 

 

Jak tłumaczył pracownik resortu rolnictwa, w Polsce rolnicy posiadają własny, odrębny od powszechnego, system ubezpieczenia społecznego. - U podstaw tego podziału leży nie tylko specyfika pracy w gospodarstwie rolnym, ale przede wszystkim sposób finansowania tego systemu oraz cele jakie przy jego istnieniu chcemy osiągnąć. Rozdzielność unormowań ubezpieczenia społecznego rolników od powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych powoduje, że te systemy rządzą się odrębnymi regułami, i to zarówno co do składek na ubezpieczenie społeczne, jak i w szczególności co do zasady przyznawania, wypłaty i wysokości świadczeń z ubezpieczenia. Z tego względu nieuzasadnione jest kwestionowanie i podnoszenie odrębności w stosunku do innych ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu społecznemu w systemie powszechnym. W związku z tym nie planuje się zmian w odniesieniu do określonego w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników wymogu zaprzestawania prowadzenia działalności rolniczej w celu wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych w pełnej wysokości – napisał urzędnik.

 

Ponadto Giżyński wyjaśnił posłowi Sachajce, iż Komisja Europejska w pakiecie legislacyjnym WPR po 2020 r. proponuje, aby nowa WPR była bardziej dostosowana do lokalnych warunków. - Obecny projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) nie przewiduje możliwości realizacji działań w zakresie rent strukturalnych. Niemniej jednak Ministerstwo dostrzega konieczność prowadzenia działań wspierających wymianę pokoleniową na obszarach wiejskich i prowadzi prace przyczyniające się do osiągnięcia tego celu – zapowiada Szymon Giżyński.

Może zainteresuje Cię również:

Będzie pomoc na wyrównanie dochodów producentów tr

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swojej odpowiedzi z d

Jest symboliczne, setne ognisko ASF w tym roku. Ch

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wyznaczeniu na tery

Powiat szamotulski i poznański pozostaje w strefie

Komisja Europejska odrzuciła wniosek polskiej strony o znies