Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
30 października 2020, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3.9563 EUR EUR - 4.6188 GBP GBP - 5.1269 DKK DKK - 0.6202
Archiwum
30.10.2020 14:03 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,20 - 4,80 zł/kg, średnia: 4,48 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni) +++ +++ +++ 29.10.2020 MATIF: pszenica kons. GRU20 - 205,00 (+ 0,49%), kukurydza LIS20 - 192,00 (- 1,66%), rzepak LIS20 - 379,50 (+ 0,39%) [euro/tona] +++ +++ +++ +++ +++

Rolnik nie ma prawa do wcześniejszej emerytury. Kiedy to się zmieni?

Redakcja
Pixabay

W interpelacji skierowanej do ministra rolnictwa poseł Jarosław Sachajko prosi o analizę problemu sygnalizowanego przez polskich rolników oraz ich domowników ubezpieczonych w KRUS, dotyczącego zagadnień emerytalnych. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38) wprowadziła od 1 października 2017 r. wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Prawo, które obowiązuje uniemożliwia rolnikom/domownikom przechodzenie na wcześniejszą emeryturę, jak miało to miejsce w latach ubiegłych. Prawo do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę obowiązywało tylko do końca 2017 roku (warunek: wiek 55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni, legitymujący się co najmniej 30 letnim okresem rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej).

 

Jak pisze Sachajko, 16. maja br. w programie "Rozmowy niedokończone” emitowanym w telewizji TRWAM został przestawiony materiał ,,Stan polskiego rolnictwa cz.I” z udziałem ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który poinformował na antenie, bez podania sprecyzowanych informacji, o przygotowanym prawie w zakresie emerytur rolniczych przyznawanych na podstawie liczby kwartałów składkowych.

 

Należy podkreślić znaczenie i specyfikę pracy rolnika. Ustawodawca obecnie nie przewidział dla tej grupy zawodowej rozwiązań w postaci zastępstw w okresie choroby czy urlopu. Rolnik wykonuje swoją pracę 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku wkładając w to wszystkie siły. Zarządzanie prowadzonym gospodarstwem wymaga nieustannej ciężkiej pracy zarówno fizycznej, jak i umysłowej.

 

Przechodzenie rolników na emeryturę ma bardzo szeroki aspekt. Zakres przedstawiony powyższej to istotny element, aby zrozumieć ludzi pracujących od świtu do zmierzchu. Dodatkowo zachwiana została wymiana pokoleniowa w rodzinach wiejskich. Emigracja młodych ludzi z obszarów wiejskich jest powodem braku samodzielnej możliwości rozwoju w lokalnym środowisku oraz hamowanie rozwoju gospodarstw rodzinnych. Istotne jest to, że po akcesji Polski do UE obowiązywał mechanizm tzw. rent strukturalnych dla rolników w wieku 55 lat. Niestety w obecnym PROW takie działanie nie jest uwzględnione.

 

Jednym z warunków wypłaty części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, co podkreślają zainteresowani, jest zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, niestety areał do 1 ha i brak zwierząt nie zapewnia samowystarczalności żywieniowej osób, które sprzedają, wydzierżawiają bądź przekazują gospodarstwo następcy.

 

- Jest to wymóg niezrozumiały, który w mojej ocenie stanowi niezgodność z Konstytucją RP, a rolnicy są jedyną grupą społeczną, w której aby uzyskać całość emerytury trzeba pozbyć się środków produkcji. Niestety osoby na gospodarstwach bez następców mają problem z funkcjonowaniem poprzez ograniczone środki finansowe. Dlatego powinna istnieć możliwość pozostawienia gruntów do 3 ha – uważa Jarosław Sachajko.


Parlamentarzysta w swoim wystąpieniu prosi o sprecyzowanie kiedy i w jakim zakresie zostanie wprowadzona zmiana przepisów w zakresie wcześniejszych emerytur z KRUS? - Czy ministerstwo dostrzega potrzebę zmian w ustawie w zakresie zaprzestania prowadzenia działalności przez rolników będących na emeryturze z KRUS? Jeśli tak, to czy ta zmiana zostanie uwzględniona przy najbliższej nowelizacji przepisów w ww. zakresie? Jeśli nie, to dlaczego? Czy ministerstwo uwzględni podnoszone przez środowiska rolnicze postulaty pozostawienia gruntów w granicach 2-3 ha i otrzymywania pełnej wysokości emerytury? Jeśli nie to dlaczego? Czy ministerstwo podjęło/podejmie działania mające na celu dążenie do wprowadzenia w PROW po 2020 roku mechanizmu na wzór ,,rent strukturalnych”? - pytał w interpelacji poseł z Lubelszczyzny.

Może zainteresuje Cię również:

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że 

Obecnie rząd nie prowadzi żadnych prac w zakresie

Ustawodawca obecnie nie przewidział dla rolników rozwiązań w

Koronawirus sparaliżował pracę komisji KRUS. Wielu

Samorząd rolniczy wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju W