Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
22 kwietnia 2021, Czwartek.
Kursy walut: USD USD - 3.7885 EUR EUR - 4.5562 GBP GBP - 5.2655 DKK DKK - 0.6127
Archiwum
22.04.2021 MATIF: pszenica MAJ21 - 238,50 (+ 3,02%), kukurydza CZE21 - 233,75 (+ 2,07%), rzepak MAJ21 - 595,25 (+ 5,96%) [euro/tona] +++ +++ +++ 21.04.2021 13:05 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 6,10 - 6,90 zł/kg, średnia: 6,39 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni) +++ +++ +++

Czy rolnicy są zadowoleni z jakości oferowanych pasz? Izba Zbożowo-Paszowa nie odnotowała zastrzeżeń

Redakcja

Izba Zbożowo-Paszowa na dziś nie odnotowała żadnych informacji o zastrzeżeniach dotyczących jakości pasz, czy braku spełniania jakichkolwiek wymogów przez zakłady paszowe. - Zarówno w interesie firm paszowych, jak i hodowców nie jest zaniżanie jakości pasz, a informacja o zawartości poszczególnych składników w paszy są weryfikowalne i podlegają kontroli – przekonuje Izba.

 

W odniesieniu do opublikowanego 19 lutego br. na naszym portalu „Kombinatorstwo na rynku pasz. Technologowi wszystko się zgadza, ale hodowcy ponoszą ogromne straty" (kliknij) Izba Zbożowa-Paszowa nadesłała do naszej redakcji oświadczenie. Poniżej prezentujemy jego treść:

 

 

Wyjaśniamy, że w zakresie produkcji pasz obowiązuje szereg restrykcyjnych przepisów krajowych i unijnych, w tym w szczególności: ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2021 r. poz. 278), rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1831/2003 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt oraz inne akty wykonawcze w tym zakresie, które regulują cały łańcuch wartości sektora pasz.

 

Wytwórnie pasz są zobligowane do przestrzegania przepisów bez względu na sytuację podażowo-popytową wprowadzanych na rynek produktów. Należy przy tym podkreślić, że organem Państwa stanowiącym nadzór nad produkcją i wprowadzaniem do obrotu pasz i dodatków paszowych jest Inspekcja Weterynaryjna. Jednostki administracyjne Inspekcji Weterynaryjnej sprawują nadzór nad wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem pasz oraz dodatków paszowych. Działania podejmowane w zakresie sprawowanego nadzoru m.in. kontrole urzędowe, pobieranie próbek pasz do badań urzędowych, mają na celu zapewnianie przede wszystkim bezpieczeństwa pasz oraz ich wysokiej jakości w całym „łańcuchu" paszowym. Kontroli podlegają wszystkie podmioty działające na jakimkolwiek etapie produkcji, dystrybucji lub stosowania pasz (łącznie z podmiotami zajmującymi się ich importem).

 

Mając to na uwadze należy wskazać, że każdorazowo nieprawidłowości lub wątpliwości związane z jakością pasz, aby były uznane za wiarygodne, powinny być zgłoszone do Inspekcji Weterynaryjnej i przez nią zweryfikowane.

 

Pragniemy podkreślić, że Izba Zbożowo-Paszowa na dziś nie odnotowała żadnych informacji o zastrzeżeniach dotyczących jakości pasz, czy braku spełniania jakichkolwiek wymogów przez zakłady paszowe. Zarówno w interesie firm paszowych, jak i hodowców nie jest zaniżanie jakości pasz, a informacja o zawartości poszczególnych składników w paszy są weryfikowalne i podlegają kontroli.

 

Pragniemy zauważyć, że obecna sytuacja związana z rosnącymi cenami surowców dotyka również branżę paszową, wpływając na kondycję finansową wielu producentów. Stale rosnące ceny surowców spowodowały sytuację, w której wytwórnie pasz nie były w stanie przenosić w tym samym czasie wzrostu cen surowców na hodowców i z tego tytułu ponosiły straty.

 

Podmioty działające na rynku pasz dokładają wszelkich starań, by wprowadzać do obrotu produkty najwyższej jakości gdyż to znajduje odzwierciedlenie w ich rozwoju na rynku, które możliwe jest tylko poprzez zaufanie i budowanie właściwych relacji handlowych ze swoimi odbiorcami. Wszystko to odbywa się przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów. W celu rzetelnego podnoszenia jakości oferowanych produktów, ponad normy wnikające z regulacji prawnych, producenci pasz ubiegają się i stosują międzynarodowe certyfikaty, które potwierdzają najwyższą jakość pasz w Unii Europejskiej. Producenci pasz dysponują różnymi programami żywieniowymi i to hodowca finalnie dokonuje wyboru z jakiego programu korzysta tj. bardziej intensywnego i droższego czy mniej intensywnego tańszego. Niemniej, każdy indywidualny przypadek wymaga wiarygodnej analizy i weryfikacji przez odpowiednie służby do tego powołane. Generalizowanie w przestrzeni publicznej „potencjalnie" niewłaściwych jednostkowych zachowań jest krzywdzące i dyskredytujące ciężką pracę całej branży.

Może zainteresuje Cię również:

Krajowy Plan Odbudowy wyklucza ze wsparcia duże pr

W związku z trwającymi konsultacjami Krajowego Planu Odbudow

Podaż zbóż mocno uszczuplona. Kukurydzy może zabra

- Po okresie nieco większej rynkowej podaży zbóż (głównie ps

Kombinatorstwo na rynku pasz. Technologowi wszystk

Do naszej redakcji docierają sygnały o złej jakości tańszych