kps

kowalczyk

CenyRolnicze
14 maja 2021, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.7374 EUR EUR - 4.5316 GBP GBP - 5.2571 DKK DKK - 0.6094
Archiwum


14.05.2021 14:07 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,30-7,20 zł/kg, średnia: 6,65 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

13.05.2021 MATIF: pszenica WRZ21-216,00 (-4,21%), kukurydza CZE21-250,25 (-2,72%), rzepak SIE21-532,75 (-4,05%) [euro/t]

Dodaj komunikat

zm skiba

zm skiba

Susza w sześciu województwach, w dziewięciu monitorowanych uprawach

Redakcja

W dwunastym okresie raportowania tj. od 11 lipca do 10 września 2019 roku, IUNG-PIB stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na obszarze sześciu województw w dziewięciu monitorowanych uprawach. 

 

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla Polski, na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -54 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 37 mmw stosunku do poprzedniego okresu (1 VII - 31 VIII). Jest to już czwarty kolejny okres sześciodekadowy, w którym odnotowano wzrost wartości KBW.

 

Największy deficyt wody w okresie od 11 lipca do 10 września br., podobnie jak w poprzednich okresach raportowania, notowano na obszarze Pojezierza Lubuskiego. Obecnie na tym terenie wartości KBW osiągają od -140 do -179 mm. Duży deficyt wody od -120 do -149 mm notowano na terenie Pojezierza Wielkopolskiego, na Kujawach, w północnej części Polesia Lubelskiego oraz we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. Na pozostałym obszarze kraju notowano deficyt wody od -50 do -119 mm.

 

KBW 2019 12

 

Suszę rolnicza notowana jest na terenie sześciu województw:

 • Lubuskiego,
 • Zachodniopomorskiego,
 • Pomorskiego,
 • Wielkopolskiego,
 • Dolnośląskiego,
 • Warmińsko-mazurskiego.

 

Susza w tym okresie notowana jest w dziewięciu monitorowanych uprawach, wśród:

 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Ziemniaka,
 • Krzewów owocowych,
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Roślin strączkowych,
 • Buraka cukrowego,
 • Chmielu,
 • Warzyw gruntowych,
 • Tytoniu.

 

Tabela 1 prezentuje zasięg suszy rolniczej w obecnym okresie sześciodekadowym dla poszczególnych upraw jako liczbę i udział gmin z suszą.

 

Tabela 1. Zasięg suszy rolniczej w okresie 11 lipiec – 10 wrzesień, liczba i udział (%) gmin w monitorowanych uprawach

Lp.UprawaLiczba gmin zagrożonychsusząUdział gmin zagrożonych suszą (w %)w Polsce
1. Kukurydza na kiszonkę 106 4,28
2. Ziemniak 100 4,04
3. Krzewy owocowe 100 4,04
4. Kukurydza na ziarno 93 3,75
5. Rośliny strączkowe 53 2,14
6 Burak cukrowy 25 1,01
7. Chmiel 24 0,97
8. Warzywa gruntowe 14 0,57
9. Tytoń 2 0,08

 

Informację o powierzchni gruntów ornych zajętych przez suszę w obecnym okresie sześciodekadowym przedstawia tabela 2.

 

Tabela. 2. Zasięg suszy rolniczej jako udział (%) potencjalnej powierzchni gruntów ornych z suszą w monitorowanych uprawach

Lp.UprawaUdział powierzchni zagrożonej suszą(w %)w Polsce
1. Krzewy owocowe 1,26
2. Ziemniak 1,21
3. Kukurydza na kiszonkę 1,15
4. Kukurydza na ziarno 0,96
5. Rośliny strączkowe 0,39
6 Burak cukrowy 0,14
7. Chmiel 0,11
8. Warzywa gruntowe 0,05
9. Tytoń 0,01

 

W dwunastym okresie raportowania od 11 lipca do 10 września 2019 roku największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw kukurydzy na kiszonkę. Odnotowano ją w 106 gminach Polski (4,28% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 395 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 6 województwach na powierzchni 1,15% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 3.

 

Tab. 3. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 70 85,37 26,79
2. zachodniopomorskie 113 6 5,31 0,88
3. pomorskie 123 6 4,88 0,14
4. wielkopolskie 226 7 3,10 0,72
5. dolnośląskie 169 3 1,78 0,11
6. warmińsko-mazurskie 116 1 0,86 0,14

 

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach ziemniaka. Wystąpiła w 100 gminach Polski (4,04 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło w tych uprawach zmniejszenie z wystąpieniem suszy o 109 gmin. Odnotowano ją w 6 województwach na powierzchni 1,21% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 4.

Tab. 4. Zasięg suszy w uprawach ziemniaka

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 72 87,80 34,11
2. zachodniopomorskie 113 7 6,19 1,23
3. pomorskie 123 7 5,69 0,14
4. wielkopolskie 226 7 3,10 0,79
5. dolnośląskie 169 5 2,96 0,13
6. warmińsko-mazurskie 116 2 1,72 0,24

 

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano również w uprawach krzewów owocowych Wystąpiła 100 gminach Polski (4,04% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 267 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 6 województwach na powierzchni 1,26% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy wśród krzewów owocowych w poszczególnych województwach przedstawia tab. 5.

Tab. 5. Zasięg suszy w uprawach krzewów owocowych.

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 72 87,80 35,40
2. zachodniopomorskie 113 7 6,19 1,33
3. pomorskie 123 7 5,69 0,14
4. wielkopolskie 226 7 3,10 0,79
5. dolnośląskie 169 5 2,96 0,13
6. warmińsko-mazurskie 116 2 1,72 0,24

 

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach kukurydzy na ziarno. Odnotowano ją w 93 gminach Polski (3,75% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 348 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 6 województwach na powierzchni 0,96% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 6.

Tab. 6. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na ziarno

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 70 85,37 26,79
2. zachodniopomorskie 113 6 5,31 0,88
3. pomorskie 123 6 4,88 0,14
4. wielkopolskie 226 7 3,10 0,72
5. dolnośląskie 169 3 1,78 0,11
6. warmińsko-mazurskie 116 1 0,86 0,14

 

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach roślin strączkowych. Odnotowano ją w 53 gminach Polski (2,14 gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 104 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 4 województwach na powierzchni 0,39% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 7.

Tab. 7. Zasięg suszy w uprawach roślin strączkowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 45 54,88 11,90
2. zachodniopomorskie 113 3 2,65 0,37
3. wielkopolskie 226 4 1,77 0,13
4. dolnośląskie 169 1 0,59 0,00

 

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach buraka cukrowego. Wystąpiła w 25 gminach Polski (1,01% gmin kraju). Liczba gmin uległa zmniejszeniu o 7 w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Odnotowano ją w 3 województwach na powierzchni 0,14% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 8.

Tab. 8. Zasięg suszy w uprawach buraka cukrowego

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 21 25,61 3,82
2. zachodniopomorskie 113 3 2,65 0,36
3. wielkopolskie 226 1 0,44 0,02

 

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach chmielu. Wystąpiła w 24 gminach Polski (0,97 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło w tych uprawach zmniejszenie z wystąpieniem suszy o 16 gmin. Odnotowano ją w 3 województwach na powierzchni 0,11% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 9.

Tab. 9. Zasięg suszy w uprawach chmielu

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 20 24,39 3,39
2. zachodniopomorskie 113 3 2,65 0,18
3. wielkopolskie 226 1 0,44 0,01

 

Suszę rolniczą odnotowano w uprawach warzyw gruntowych. Wystąpiła w 14 gminach Polski (0,57 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 26. Odnotowano ją w 3 województwach na powierzchni 0,05% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawiatab. 10.

Tab. 10. Zasięg suszy w uprawach warzyw gruntowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 11 13,41 1,54
2. zachodniopomorskie 113 2 1,77 0,06
3. wielkopolskie 226 1 0,44 0,00

 

Suszę rolniczą odnotowano w uprawach tytoniu. Wystąpiła w 2 gminach Polski (0,08% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 28. Odnotowano ją tylko w województwie lubuskim na powierzchni 0,01% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 11.

Tab. 11. Zasięg suszy w uprawach tytoniu

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 2 2,44 0,27

 

W pierwszej dekadzie września bardzo niskie opady notowano we wschodnich obszarach Polski od poniżej 5 mm do 15 mm. Na przeważającym terytorium kraju opady były już większe od 15 do 35 mm, a na północy oraz na południu Polski notowano je w wysokości od 35 do nawet ponad 50 mm.

W czterech ostatnich okresach sześciodekadowych odnotowano wzrost wartości klimatycznego bilansu wodnego. Deficyt wody dla roślin znacznie zmalał a tym samym spowodował, że obszar z suszą rolniczą znacznie zmniejszył się, zwłaszcza w uprawach: kukurydzy na kiszonkę i ziarno oraz krzewów owocowych. W tym okresie raportowania w stosunku do poprzedniego okresu nastąpiło znaczne zmniejszenie liczby gmin z suszą we wszystkich monitorowanych uprawach. Zmniejszenie to wynosiło od 7 gmin w przypadku buraka cukrowego po 395 gminy w uprawach kukurydzy na kiszonkę. Suszą rolniczą objęte jest nadal 6 województw kraju oraz 9 monitorowanych grup i gatunków upraw.

 

Źródło: IUNG-PIB

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu