Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
08 listopada 2019, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3,8625 EUR EUR - 4,2638 GBP GBP - 4,9476 DKK DKK - 0,5706
Archiwum
08.11.2019 MATIF: pszenica kons. GRU19 - 178,50 (+ 0,14%), kukurydza STY20 - 163,50 (- 0,15%), rzepak LUT20 - 389,75 (+ 0,45%) [euro/tona] +++ +++ +++ 08.11.2019 12:35 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,80 - 5,50 zł/kg, średnia: 5,08 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++ +++ +++

Lipcowa prognoza USDA (sezon 2019/20)

Redakcja

Comiesięczne prognozy USDA przyniosły sporo negatywnych zmian w światowym bilansie pszenicy. Jeszcze miesiąc temu zapowiadane były rekordowe zbiory, po łagodnej zimie na półkuli północnej. Czerwcowe upały i susze dotknęły Europę oraz Rosję i przełożą się na mniejsze plonowanie. Stąd lipcowa prognoza skorygowała w dół światową produkcję pszenicy o ponad 9 mln ton (w stosunku do czerwca).  Dane te wywołały w czwartek wzrosty notowań pszenicy o blisko 5% w Chicago i o prawie 2% w Paryżu. W tym miejscu trzeba jednak ostudzić nieco optymizm rolników, ponieważ mimo ostatnich cięć zapowiadane zbiory pszenicy (771,5 mln ton) mocno przewyższą konsumpcję (760,2 mln ton) i spowodują dalszy wzrost światowych zapasów.

 

Prognozy amerykańskich bilansów kukurydzy i soi na nowy sezon nie budzą zbyt dużego zaufania, ponieważ opierają się na podważanych przez wielu analityków szacunkach areału z 28-czerwca (opartych na opiniach farmerów z pierwszej połowy czerwca). Dokładne szacunki areału znane będą dopiero 12 sierpnia i wtedy możliwe będzie bardziej wiarygodne szacowanie zbiorów. Przypominamy, że Amerykanie zapowiedzieli w kwartalnym raporcie silny wzrost obszaru zasiewów kukurydzy, a spadek soi (dotyczy USA). Uwzględnienie tych danych przełożyło się automatycznie na sporą korektę w górę oczekiwanych zbiorów amerykańskiej kukurydzy (w stosunku do czerwca), przy jednoczesnym obniżeniu prognoz dla soi. Znalazło to odzwierciedlenie w globalnych bilansach obu upraw. Po aktualizacji zapowiadane spożycie soi przewyższy światową produkcję (w czerwcu zbiory były zbliżone do zużycia), a nadal duże zapasy spadną (rok do roku). W przypadku kukurydzy, od kilku już sezonów produkcja nie nadąża za spożyciem. W stosunku do czerwca globalny bilans kukurydzy wygląda dużo lepiej, ale i tak zapowiada się zdecydowane ograniczenie zapasów w porównaniu z sezonem 2018/19.

Skrót prognozy USDA z 12.07.2019:

KUKURYDZA:

USA:

Zgodnie z oczekiwaniami analitycy USDA podnieśli krajową produkcję kukurydzy. Wynikało to z korekty w górę areału zasiewów (zgodnie z szacunkami z 28-czerwca) przy niezmienionym od miesiąca plonowaniu. Prognozowaną wydajność pozostawiono na poziomie 166 buszli/akr (176,4 b/a w 2018 roku), a areał podniesiono z 82,4 do 83,6 mln akrów. W konsekwencji krajowe zbiory kukurydzy skorygowano z 347,5 (w czerwcu) do 352,4 mln ton (w maju oczekiwano 381,8 mln ton). Warto w tym miejscu zauważyć, że ostatni raport FAO prognozuje amerykańską produkcję kukurydzy na tylko 330 mln ton.

Świat:

Pozytywne zmiany w bilansie kukurydzy (w stosunku do czerwca) dotyczyły głównie USA, ale przekładają się na wzrost  podażowej strony światowego bilansu (Amerykanie odpowiadają za aż 1/3 światowej produkcji tego zboża). Globalne zbiory (sezon 2019/20) prognozowane są teraz na 1,099 mld ton i nie zaspokoją konsumpcji szacowanej na 1,135 mld ton. Oznacza to kolejny sezon ze spadającymi zapasami tego zboża, które nadal jednak pozostaną duże (26% rocznego spożycia).

PSZENICA:

USA:

W przypadku pszenicy raport pokazał wzrost amerykańskiego eksportu w starym sezonie (2018/19) i w konsekwencji lekki spadek (od czerwca) zapasów początkowych w nowym. Analitycy skorygowali w górę plonowanie i krajową produkcję tego zboża, ale w dużo większym zakresie podnieśli oczekiwany eksport. Po tych zmianach w amerykańskim bilansie zapasy pszenicy na koniec sezonu 2019/20 obniżono (w stosunku do czerwca) o blisko 2 mln ton, do ciągle dużych 27,2 mln ton.

Świat:

W skali globalnej bilans pszenicy na nowy sezon nadal pokazuje nadprodukcję tego zboża, ale podaż i zapasy końcowe zdecydowanie spadły w skali miesiąca. Odpowiada za to cięcie (bardzo optymistycznych wcześniej) danych o produkcji u wszystkich głównych eksporterów (z wyjątkiem USA). Najmocniej Amerykanie obniżyli prognozy dla Rosji (-3,8 do 74,2 mln ton) i Unii Europejskiej (-2,5 do 151,3 mln ton). Około jedno-milionowe cięcia dotyczyły Australii, Kanady i Ukrainy (mimo cięcia zapowiada się rekordowe 29 mln ton). Mniej optymistycznie, niż w czerwcu, wyglądają też prognozy rosyjskiego eksportu. Skorzystać na tym powinni głównie amerykańscy eksporterzy i w mniejszym stopniu unijni. USDA podniósł prognozę eksportu pszenicy unijnej o 0,5 do 27 mln ton i amerykańskiej aż o 1,4 do 25,9 mln ton. Rosja nadal pozostaje niekwestionowanym liderem w eksporcie zapowiadanym na 34,5 mln ton (-2,5 mln t od czerwca), w porównaniu do 36 mln ton w zakończonym już sezonie 2018/19.

Globalna produkcja pszenicy powinna wynieść w nowym sezonie 771,5 mln ton (-9,4 mln t od czerwca), a zapasy na koniec sezonu 286,5 mln ton (nadal rekord, ale blisko 8 mln ton poniżej czerwcowej prognozy).


SOJA:

USA:

Najnowsza prognoza USDA dokonała korekty w górę amerykańskiego eksportu soi w tym sezonie (w USA sezon kończy się z końcem sierpnia). Przełoży się to na mniejsze (ok. 0,6 mln ton) zapasy początkowe w sezonie 2019/20. W stosunku do czerwca, aż o 8,3 mln ton obniżono amerykańską produkcję soi (najmniejszy od wielu lat areał), do tylko 104,6 mln ton. Zmiany te przekładają się (mimo gorszego niż w czerwcu eksportu) na zmniejszenie krajowych zapasów z 28,5 (czerwiec i rok temu), do ciągle dużych 21,6 mln ton.

Świat:

Zmiany w amerykańskim bilansie soi przełożyły się bezpośrednio na ograniczenie strony podażowej w skali globalnej i zapowiedź spadu światowych zapasów.
W skali globalnej produkcja soi (sezon 2019/20) powinna wynieść 347,0 mln ton (-8,4 mln ton od czerwca), a zużycie 355,1 mln ton. Oczekiwane na koniec sezonu zapasy powinny sięgnąć 104,5 mln ton i będą o ponad 8 mln ton niższe niż w sezonie 2018/19 i od czerwcowych prognoz.


Najważniejsze dane liczbowe –  lipcowa prognoza USDA na sezon 2019/20 (w mln ton):

1. Globalna produkcja przewyższy konsumpcję – oznacza to wzrost zapasów:

- Pszenica: produkcja = 771,5 / zużycie = 760,2 / zapasy = rekordowe 286,5 (+4,1% - rok do roku).

2. Światowa konsumpcja przewyższa produkcję – oznacza to spadek zapasów:

- Kukurydza: produkcja = 1.005,1 / zużycie = 1.135,0 / zapasy = 298,9 (-9,1% - rok do roku);
- Soja: produkcja = 347,0 / zużycie = 355,1 / zapasy = 104,5 (-7,5% - rok do roku).

 

Źródło: Andrzej Bąk, www.ewgt.com.pl

Może zainteresuje Cię również:

Rosyjscy rolnicy zebrali prawie 110 milionów ton z

Minister rolnictwa Dmitrij Patrushev poinformował na spotkan

Coraz niższe prognozy dotyczące zbiorów zbóż w Nie

Według najnowszych szacunków Niemieckie Stowarzyszenie Rolni

Woj. zachodniopomorskie: Ogromne straty w rzepaku

Zachodniopomorscy rolnicy rozpoczęli żniwa. Podkreślają, że