12.01.2018 r. Ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych

Redakcja
zboza pszenica

W raportowanym przez Min. Rol. tygodniu na 10 zbóż, dla których wyznaczono cenę średnią krajową, połowa z nich podrożała, a druga połowa potaniała. 

 

Tradycyjnie już największe zakupy dotyczyły pszenicy i kukurydzy, stanowiły one 81% struktury obrotu. Oprócz wyżej wymienionych, tylko w przypadku kukurydzy i pszenżyta ceny średnie zostały wyznaczone we wszystkich 3 makroregionach, podczas gdy zakupy pozostałych zbóż były ograniczone.

Cena średnia krajowa pszenicy zmieniła się w niewielkim zakresie w ciągu tygodnia. Ziarno kupowane na cele konsumpcyjne potaniało o symboliczną złotówkę do 683 zł/t, podczas gdy pszenica kupowana na cele paszowe podrożała o 4 zł/t do 685 zł/t. W ujęciu regionalnym widoczne są tylko minimalne różnice cen średnich pszenicy, mieszczące się w przedziale kilkunastu złotych za tonę. Za ziarno przeznaczone na cele paszowe, w dwóch z trzech makroregionów, płacono więcej niż za ziarno przeznaczone na cele konsumpcyjne. Do grona zbóż drożejących (średnio w kraju) zaliczono, między innymi, kukurydzę wycenioną na 623 zł/t (+6 zł/t w ciągu tygodnia) oraz jęczmień browarniany, który podrożał o 34 zł do 739 zł/t (cen najwyższa od 7 miesięcy). Wśród zbóż taniejących (średnio w kraju) znalazło się pszenżyto - wycenione na 620 zł/t.

 

Aktualne ceny skupu zbóż, rzepaku, kukurydzy i strączkowych zebrane w dniu 12.01.2018 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu CenyRolnicze.pl przedstawiają się następująco:

 

 

Gatunek

Bieżące
notowanie
(12.01.2018)

Poprzednie
notowanie
(09.01.2018)

Pszenica
konsumpcyjna

620-730
(657,83)

620-740
(658,70)

Żyto
konsumpcyjne

500-630
(556,25)

500-650
(556,70)

Jęczmień
konsumpcyjny

560-730
(638,75)

560-730
(639,58)

Pszenica
paszowa

590-690
(638,30)

590-700
(639,10)

Żyto
paszowe

470-590
(529,72)

470-610
(530,56)

Pszenżyto

530-640
(577,40)

530-645
(578,20)

Jęczmień
paszowy

510-700
(608,33)

510-700
(608,33)

Rzepak

1460-1580
(1514,75)

1450-1600
(1516,75)

Kukurydza

550-650
(605,29)

550-660
(602,86)

Groch
konsumpcyjny

700-920
(802,50)

700-920
(802,50)

Źródło: Ceny podane w PLN, w nawiasie podano ceny średnie w konkretnym dniu.
Podane ceny netto zarówno loco magazyn skupującego, jak też loco magazyn sprzedającego min. 24 t.

https://www.cenyrolnicze.pl/zboza-oleiste-straczkowe/zboza-konsumpcyjne
https://www.cenyrolnicze.pl/zboza-oleiste-straczkowe/zboza-paszowe
https://cenyrolnicze.pl/zboza-oleiste-straczkowe/rzepak-i-kukurydza

Komentarz: eWGT