Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
26 lutego 2021, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3.7247 EUR EUR - 4.5175 GBP GBP - 5.1946 DKK DKK - 0.6075
Archiwum
26.02.2021 14:09 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,60 - 6,40 zł/kg, średnia: 5,95 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni) +++ +++ +++ 25.02.2021 MATIF: pszenica MAR21 - 245,75 (+ 0,20%), kukurydza MAR21 - 229,25 (- 0,11%), rzepak MAJ21 - 488,25 (+ 0,77%) [euro/tona] +++ +++ +++ +++ +++

W 2017 r. można się spodziewać zmniejszenia eksportu wieprzowiny

Redakcja
trzoda chlewna ceny-swin

Według „Krótkoterminowej prognozy produkcji upraw polowych, mięsa i mleka w UE” z marca br., w 2016 r. produkcja brutto wieprzowiny w UE wzrosła zaledwie o 0,2% w skali roku do 23,3 mln ton, a w 2017 r. obniży się o 0,3% do 23,2 mln ton. Produkcja w roku ubiegłym była jeszcze stymulowana wysokim eksportem unijnej wieprzowiny do Chin oraz znacznym skokiem cen. W pierwszej połowie 2016 r. uboje świń w UE wzrosły o 2%, natomiast w drugim półroczu 2016 r. wystąpił już znaczny spadek, głównie w Belgii (-63 tys. ton), Danii (-33 tys. ton) i Portugalii (-23 tys. ton). Produkcja netto wzrosła najbardziej w Hiszpanii (+204 tys. ton), Włoszech (+48 tys. ton) i Wielkiej Brytanii (+24 tys. ton). Unijne pogłowie trzody chlewnej ogółem w grudniu ubiegłego roku było o 3% niższe niż rok wcześniej.

Na tegoroczny spadek produkcji wieprzowiny w UE wpłynąć ma redukcja pogłowia loch i niedobór prosiąt. Pogłowie zarodowe trzody chlewnej w UE w grudniu 2016 r. obniżyło się o 5% w skali roku. Jest to odzwierciedleniem trudnej sytuacji producentów z początku ubiegłego roku. Liczebność stada zarodowego świń obniżyła się w wielu krajach przodujących w unijnej produkcji wieprzowiny, głównie w Niemczech i Holandii (-3%) oraz Hiszpanii (-2%). Polska była jedynym państwem członkowskim, który zanotował znaczny wzrost pogłowia loch na chów (+5,4% wobec grudnia 2015 r., gdy zanotowano głęboki spadek).

Unijne ceny wieprzowiny odbudowywały się stopniowo od kwietnia ubiegłego roku, stabilizując się latem na poziomie 165 EUR/100 kg. Do końca września miał miejsce sezonowy spadek notowań, jednak powyżej poziomu z lat 2014-15. Z uwagi na kontynuację spadku stada zarodowego można spodziewać się w najbliższym czasie niższej podaży wieprzowiny na rynku unijnym, co przełoży się prawdopodobnie na utrzymywanie się wyższych cen w porównaniu z bardzo niskim poziomem z początku 2016 r. Skala wzrostu cen będzie jednak zależała od wielkości eksportu.

W 2016 r. eksport mięsa wieprzowego (bez podrobów) z UE wzrósł o 28% w skali roku do rekordowego poziomu 2,8 mln ton, głównie dzięki znacznemu popytowi ze strony Chin. W drugim półroczu wzrost wywozu został spowolniony ze względu na rosnącą konkurencję na chińskim rynku ze strony eksporterów amerykańskich i brazylijskich, mniej korzystny kurs wymiany euro do juana oraz osłabienie popytu konsumenckiego Chin, spowodowane kryzysem gospodarczym. W ubiegłym roku wzrosły również wysyłki unijnego mięsa wieprzowego do Japonii, Wietnamu, USA i na Filipiny.

W 2017 r. można się spodziewać zmniejszenia eksportu wieprzowiny z UE o 9% do 2,5 mln ton, głównie ze względu na niższe zapotrzebowanie Chin. Rosyjskie embargo importowe, wprowadzone na początku 2014 r. ze względów sanitarnych pozostanie prawdopodobnie w mocy do 2018 r. Trudno przewidzieć obecnie, czy kolejne restrykcje handlowe Rosjan z sierpnia 2014 r., o charakterze politycznym, zostaną po 2017 r. zniesione. Obecne prognozy Komisji zakładają zatem utrzymanie w mocy obydwu rosyjskich restrykcji zarówno w 2017 r., jak i w 2018 r. Embargo polityczne nie obejmuje jednak wszystkich produktów wieprzowych (np. słoniny i tłuszczu).

Spożycie wieprzowiny w UE w 2016 r. obniżyło się o 2,6% w skali roku do 20,5 mln ton czyli o 1 kg do 40,1 kg na jednego mieszkańca, a w 2017 r. i 2018 r. ustabilizuje się prawdopodobnie zgodnie z tendencją obserwowaną w ciągu ostatnich 10 lat. Spadek spożycia w roku ubiegłym był spowodowany spowolnieniem produkcji, wysokim eksportem do Chin i mniejszą podażą na rynek wewnętrzny, a także wzrostem cen.

Źródło: FAMMU/FAPA