Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
16 kwietnia 2021, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3.7978 EUR EUR - 4.5481 GBP GBP - 5.2235 DKK DKK - 0.6115
Archiwum
16.04.2021 13:25 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,70 - 6,30 zł/kg, średnia: 6,00 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni) +++ +++ +++ 15.04.2021 MATIF: pszenica MAJ21 - 219,50 (- 0,57%), kukurydza CZE21 - 221,00 (0,00%), rzepak MAJ21 - 508,00 (+ 0,20%) [euro/tona] +++ +++

Pogłowie trzody chlewnej w Polsce rośnie. W ciągu roku przybyło pół miliona świń

Redakcja
trzoda chlewna prosiaki przy maciorze na porodowce portal ceny rolnicze pl

Według wstępnych danych pogłowie świń w grudniu 2016 r. liczyło 11 107,5 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem roku wcześniejszego wzrost o  4,9%. Zwiększyła się  liczebność pogłowia wszystkich grup struktury stada, najwięcej prosiąt o 8,4% i loch prośnych o 8,2%, warchlaków o 6,7%, trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 5,4%, trzody chlewnej na rzeź (tuczników) o wadze 50 kg i więcej o 1,3%.

Tabl. 1 Pogłowie świń

Stan w dniu 1 grudnia 2016 r.

Na początku grudnia 2016 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11 107,5 tys. sztuk i było wyższe o  517,3 tys. sztuk (o 4,9%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2015 r., a w  porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu 2016 r. – wyższe o 242,2 tys. sztuk, tj. o 2,2%.

Stado loch na chów zwiększyło się w porównaniu z grudniem 2015 r. o 44,2 tys. sztuk (o 5,4%) do  poziomu 858,6 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 44,3 tys. sztuk (o 8,2%) do  581,5 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2016 r. liczba loch na chów zwiększyła się o 4,9  tys. sztuk (o 0,6%), a macior prośnych zmniejszyła się o 4,6 tys. sztuk, tj. o 0,8%.

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno – użytkowych w grudniu 2016 r. wynosił:

prosięta o wadze do 20 kg – 25,1%,

warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 28,5%,

trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 38,4%,

trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 7,9%,

w tym:

lochy na chów razem – 7,7%,

– w tym lochy prośne – 5,2%.

Wykres 1. Pogłowie trzody chlewnej i loch w latach 2008 – 2016

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku grudnia 2015 r. zwiększył się udział prosiąt (o 0,8 p. proc.), warchlaków (o 0,5 p. proc.) oraz grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na chów, w tym loch prośnych (o 0,1 p. proc.), natomiast zmniejszył się udział grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na ubój (o 1,4 p. proc.).

Wykres 2. Struktura pogłowia trzody chlewnej i loch w grudniu 2015 r. i 2016 r.

Nadal utrzymuje się duży import młodych świń o wadze do 50 kg. Do grudnia import ten wyniósł 4880,9 tys. sztuk i był wyższy niż w analogicznym okresie 2015 r. o 5,2%, a przeciętna waga żywa 1 zaimportowanej sztuki wynosiła 30,1 kg. Dodatkowo w tym okresie wystąpił trzykrotny wzrost importu świń hodowlanych.

W 2016 r. przeciętna cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 4,65 zł i była o 8,1  % wyższa od notowanej w 2015 r., a w obrotach targowiskowych wynosiła 4,61 zł wykazując wzrost o 1,5% w stosunku do notowanej przed rokiem. Przeciętna cena skupu zbóż podstawowych kształtowała się w omawianym okresie na poziomie 60,65 zł za 1 dt, tj. o  4,8% niższym od notowanej w 2015 roku, a na targowiskach wynosiła 65,81 zł, za 1 dt i była o 0,1 % niższa od rejestrowanej w ub.r.

W grudniu 2016 r. za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom 5,03 zł w skupie, a na targowiskach 4,96 zł, tj. odpowiednio o 31 % i o 11,5 % więcej niż w grudniu 2015 r.

Cena skupu zbóż podstawowych wynosiła w grudniu 2016 r. 62,78 zł za 1 dt i była niższa o 4,6% od notowanej przed rokiem, a w obrotach targowiskowych kształtowała się na poziomie 65,25 zł za  1 dt, tj. o 2,6 % niższym od rejestrowanej w 2015 r.

Źródło: GUS