kps

kojs

CenyRolnicze
27 lipca 2021, Wtorek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9017 EUR EUR - 4.5954 GBP GBP - 5.3766 DKK DKK - 0.6179
Archiwum


27.07.2021 SPRZEDAM 700 TUCZNIKÓW, 125-130 kg, 59-60%, łódzkie, tomaszowski, 97-221, tel: 601 059 680

27.07.2021 SPRZEDAM 25 TON PSZENICY KONS., transport firmowy, warm.-mazur., szczycieński, 12-120, tel: 601 299 364

27.07.2021 SPRZEDAM 300 JAJ, rozmiar: L, lubuskie, słubicki, 69-100, tel.: 666 949 226

27.07.2021 SPRZEDAM 9 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, wielkopolskie, wolsztyński, 64-212, tel.: 665 033 975

26.07.2021 13:26 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,90-8,10 zł/kg, średnia: 7,39 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni)

26.07.2021 KUPIĘ 3 BYCZKI MIĘSNE, 70 kg, łódzkie, zgierski, 95-010, tel.: 508 738 734

23.07.2021 MATIF: pszenica WRZ21-212,00 (+0,95%), kukurydza SIE21-259,00 (-0,67%), rzepak SIE21-532,00 (+0,57%) [euro/t]

23.07.2021 SPRZEDAM 300 TUCZNIKÓW, 125 kg, 58%, kuj.-pom., mogileński, 88-306, tel: 728 383 288

23.07.2021 SPRZEDAM 35 TUCZNIKÓW, 115 kg, 59%, mazowieckie, przasnyski, 06-300, tel: 502 272 722

Dodaj komunikat

ph konrad

ph konrad

Odpowiedź MRiRW w sprawie świadectw zdrowia trzody chlewnej

Redakcja
trzoda chlewna znakowanie swin

W związku z wejściem w życie rozporządzenia MRiRW z dnia 25 października 2016 r. nakazującego zaopatrywanie świń przemieszczanych na obszarze Polski w świadectwa zdrowia, Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystąpił z pismem do resortu rolnictwa, w którym zwrócił uwagę ustawodawcy na kilka wątpliwych kwestii związanych z wdrożeniem powyższych przepisów wykonawczych,

wymienionych poniżej:

  • brak jednoznacznej wykładni odnośnie odpłatności za wystawianie świadectw zdrowia, ze wskazaniem, że wszelkie działania zmierzające do powstrzymania rozprzestrzeniania się ASF, jako choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu, powinny być finansowane z budżetu państwa, a nie przerzucane na producentów trzody chlewnej,
  • zbyt krótki okres wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia, skutkujący tym, że służby weterynaryjnie nie były od razu w stanie przekazywać producentom trzody szczegółowych informacji,
  • zbyt krótki termin ważności świadectwa zdrowia, z propozycją wydłużenia tego terminu do 3 dni oraz uzasadnieniem, że w praktyce zdarzają się przypadki opóźnienia umówionego wcześniej terminu odbioru zwierząt,
  • trudności w zachowaniu zasad bioasekuracji w przypadku następujących po sobie wizyt lekarza weterynarii.

W odpowiedzi na pismo Wielkopolskiej Izby Rolniczej Ministerstwo Rolnictwo przekazało następujące informacje:

Zgodnie z §7 rozporządzenia MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. z 2015 r., poz. 711, z późn. zm.) nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczaniem się świń. Wprowadzenie takiego rozwiązania ma na celu wyeliminowanie przemieszczania się świń niespełniających odpowiednich wymagań oraz ukrócenie nielegalnego handlu trzodą chlewną.

Badanie kliniczne, na podstawie którego wystawiane jest świadectwo zdrowia, a także samo wystawienie tego świadectwa przez urzędowego lekarza weterynarii muszą być wykonanie maksymalnie 24 h przed rozpoczęciem przemieszczania świń. We wzorze świadectwa zdrowia świń, przemieszczanych do rzeźni, pochodzących od stad zlokalizowanych na obszarze nieobjętym restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF, wskazano, że ważność świadectwa zdrowia wynosi 48 h. Powyższy termin umożliwia zbadanie kliniczne zwierząt i wystawienie świadectwa zdrowia w ciągu 24 h przed wysyłką zwierząt oraz transport tych zwierząt do miejsca docelowego w ciągu 24-48 h od momentu rozpoczęcia przemieszczania. Zgodnie z opinią Głównego Lekarza Weterynarii, badanie kliniczne zwierząt przed wystawieniem świadectwa zdrowia powinno być jak najbardziej aktualne, co ma bardzo duże znaczenie z epizootycznego punktu widzenia.

Odnośnie pobierania opłat za wydawanie świadectw zdrowia, Ministerstwo Rolnictwa odpowiedziało, że Inspekcja Weterynaryjna stosownie do art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (DZ.U. z 2016 r., poz. 1077) pobiera opłaty za kontrolę zwierząt przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych albo umieszczenia na rynku krajowym. Pobierana ona jest za przeprowadzenie kontroli zwierząt w miejscu ich pochodzenia i winni ją uiścić posiadacze zwierząt zgodnie z poz. 3 załącznika do rozporządzenia MRiRW z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.

Co się tyczy zasad bioasekuracji, resort rolnictwa poinformował, iż urzędowi lekarze weterynarii otrzymali wytyczne od Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie odpowiedniego przygotowania do wizyty w gospodarstwach celem wykonania badań i powinni w związku z tym posiadać środek do dezynfekcji rąk i obuwia. Nie mniej jednak MRiRW wskazało, że każdy rolnik powinien być przygotowany na sytuacje wyjątkowe i w razie, gdyby zaszła taka konieczność mieli możliwość udostępnienia lekarzowi jednorazowej odzieży ochronnej, obuwia ochronnego, a także odpowiedniego środka myjącego i dezynfekującego.

Źródło: wir.org.pl

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu