zm skiba

kps

CenyRolnicze
22 września 2023, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.3269 EUR EUR - 4.6069 GBP GBP - 5.3020 DKK DKK - 0.6179
Archiwum


23.09.2023 SPRZEDAM 130 T PSZENICY PASZOWEJ, transport firmowy, śląskie, lubliniecki, 42-289, tel.: 501 068 799

22.09.2023 13:56 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,30-8,30 zł/kg, średnia: 7,87 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

22.09.2023 MATIF: pszenica GRU23: 235,75 (-0,21%), kukurydza LIS23: 209,25 (+0,48%), rzepak LIS23: 441,25 (+0,40%)

22.09.2023 SPRZEDAM 150 T PSZENICY PASZOWEJ, transport firmowy, małopolskie, miechowski, 32-218, tel.: 785 244 421

22.09.2023 SPRZEDAM 5 BYKÓW, mieszaniec, 750 kg, kujawsko-pomorskie, rypiński, 87-510, tel.: 503 504 162

21.09.2023 SPRZEDAM 54 T RZEPAKU, transport firmowy, małopolskie, miechowski, 32-218, tel.: 785 244 421

21.09.2023 SPRZEDAM 80 T KUKURYDZY, transport firmowy, małopolskie, miechowski, 32-218, tel.: 785 244 421

19.09.2023 SPRZEDAM 1000 T KUKURYDZY, transport firmowy, mazowieckie, lipski, 27-300, tel.: 517 572 223

18.09.2023 SPRZEDAM 60 T ŻYTA KONS., transport firmowy, mazowieckie, siedlecki, 08-114, tel.: 504 481 735

18.09.2023 SPRZEDAM 50 T KUKURYDZY, transport firmowy, lubelskie, parczewski, 21-211, tel.: 663 245 743

18.09.2023 SPRZEDAM 50 T PSZENŻYTA, transport firmowy, lubelskie, parczewski, 21-211, tel.: 663 245 743

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

Ministerstwo przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wysokości ryczałtu za odstrzał sanitarny dzików

Redakcja
trzoda chlewna sto dwudziesty i sto dwudziesty pierwszy przypadek pomoru u dzikow w polsce portal ceny rolnicze pl

Pprojekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego na podstawie art. 47a ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

 

- Afrykański pomór świń (African swine fever – ASF) to groźna, wysoce zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych wszystkich ras oraz dzików. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Jednakże, wystąpienie ASF skutkuje przede wszystkim narażeniem danego kraju na ogromne straty finansowe, związane w pierwszej kolejności z całkowitym zablokowaniem możliwości eksportu świń lub wieprzowiny do krajów trzecich, jak również z brakiem możliwości handlu zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcego wewnątrz Unii Europejskiej - czytam w projekcie rozporządzenie.

Ponadto, wystąpienie ASF powoduje konieczność wypłaty odszkodowań za zwierzęta zabite z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz poniesienia innych kosztów związanych ze zwalczaniem tej choroby. Strategia walki z ASF polega na zlikwidowaniu wirusa w jak najkrótszym możliwym czasie. Obejmuje ona m. in. zabicie zwierząt w ognisku choroby i utylizację ich zwłok, kontrolę przemieszczania się zwierząt, ludzi, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zintensyfikowanie pozyskiwania dzików w celu ograniczenia ich populacji.

Należy podkreślić, że zakażony osobnik dzika, zanim padnie, jest w stanie pokonać nieznaczne odległości, a przy znacznie zmniejszonej gęstości populacji dzików, zmniejsza się również ryzyko kontaktu chorego zwierzęcia ze zdrowym osobnikiem. - Odstrzał sanitarny jest środkiem zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i w związku z tym, należy przyjąć, iż nie jest jedną z form polowania w rozumieniu ustawy Prawo łowieckie. Dlatego też wypełniając ww. upoważnienie ustawowe dotyczące określenia wysokości ryczałtu, mając na względzie koszty wykonania odstrzału sanitarnego, dojazdu do miejsca prowadzenia tego odstrzału, koszty transportu tuszy do miejsca wskazanego przez powiatowego lekarza weterynarii, a także koszty przechowywania tusz zwierząt albo utylizacji zwierząt lub ich części, przyjęto zgodnie z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wykonania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików (Dz. U., poz. 229) już stosowane stawki w umowach zawieranych w 2016 r. pomiędzy powiatowymi lekarzami weterynarii a zarządcami lub dzierżawcami obwodów łowieckich - informują autorzy projektu.

Przyjęto, że kalkulacja kwoty ryczałtu w maksymalnej wysokości 450 zł wraz z poszczególnymi jej składowymi przedstawia się następująco:
1) koszt wykonania odstrzału sanitarnego:
a) dzika – 169 zł,
b) samicy dzika, której masa tuszy, po usunięciu patrochów, wynosi co najmniej 30 kg – 253 zł,

2) koszt dojazdu do miejsca prowadzenia odstrzału – 50 zł,

3) koszt transportu tuszy do miejsca wskazanego przez powiatowego lekarza weterynarii – 78 zł,

4) koszt przechowywania tuszy – 37 zł,

5) koszt utylizacji – 32 zł.

Dodatkowo w projektowanym rozporządzeniu zróżnicowano zryczałtowany zwrot kosztów w zależności od miejsca wykonania odstrzału sanitarnego, tj. 366 zł albo 450 zł w przypadku odstrzału samicy dzika, której masa tuszy, po usunięciu patrochów, wynosi co najmniej 30 kg, za dziki odstrzelone na obszarach wymienionych w części I ust. 4, części II ust. 4 i części III ust. 4 załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, a na pozostałych obszarach 251 zł albo 335 zł za odstrzał samicy dzika, której masa tuszy, po usunięciu patrochów, wynosi co najmniej 30 kg. Taka gradacja należnego ryczałtu wynika z konieczności wykonywania badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń w zależności od obszaru na którym dokonano odstrzału. Zgodnie z § 14 rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń każdy odstrzelony dzik na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami albo obszarze zagrożenia musi zostać poddany powyższemu badaniu laboratoryjnemu. Natomiast dziki odstrzelone na terenie nie objętym ww. obszarami nie muszą być badane laboratoryjnie. Badanie w kierunku ASF wiąże się z koniecznością pobrania próbek oraz dostarczenia odstrzelonego dzika do miejsca wskazanego przez powiatowego lekarza weterynarii, w którym, w warunkach chłodniczych, oczekuje na wynik badania. Procedura ta wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów związanych z dostarczeniem dzika oraz jego przechowywaniem.

Opracowanie: Ewa Mielnik

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu