kps

kps

CenyRolnicze
21 października 2021, Czwartek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9449 EUR EUR - 4.5930 GBP GBP - 5.4461 DKK DKK - 0.6173
Archiwum


21.10.2021 MATIF: pszenica GRU21-276,50 (-0,63%), kukurydza LIS21-247,25 (0,00%), rzepak LIS21-686,25 (-1,72%) [euro/t]

20.10.2021 13:32 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,30-6,00 zł/kg, średnia: 5,67 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

20.10.2021 SPRZEDAM 12 BYKÓW, mięsny, 800+ kg, wielkopolskie, turecki, 62-710, tel.: 782 540 383

20.10.2021 SPRZEDAM 7 KRÓW, 800+ kg, wielkopolskie, turecki, 62-710, tel.: 782 540 383

19.10.2021 SPRZEDAM 380 TON KUKURYDZY, transport firmowy, mazowieckie, węgrowski, 07-120, tel.: 513 516 204

18.10.2021 SPRZEDAM 30 TON KUKURYDZY, transport firmowy, mazowieckie, ostrowski, 07-320, tel.: 790 338 005

18.10.2021 SPRZEDAM 4 BYKI, hf, 650 kg, podlaskie, sokólski, 16-140, tel.: 510 641 861

18.10.2021 SPRZEDAM 15 BYKÓW, mięsny, 730 kg, kuj.-pom., toruński, 87-140, tel.: 508 131 008

15.10.2021 KUPIĘ 24 TONY SALETRY AMON., transport firmowy, warm.-maz., nidzicki, 13-111, tel.: 601 443 835

Dodaj komunikat

zm skiba

ph konrad

Ministerstwo przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wysokości ryczałtu za odstrzał sanitarny dzików

Redakcja
trzoda chlewna sto dwudziesty i sto dwudziesty pierwszy przypadek pomoru u dzikow w polsce portal ceny rolnicze pl

Pprojekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego na podstawie art. 47a ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

 

- Afrykański pomór świń (African swine fever – ASF) to groźna, wysoce zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych wszystkich ras oraz dzików. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Jednakże, wystąpienie ASF skutkuje przede wszystkim narażeniem danego kraju na ogromne straty finansowe, związane w pierwszej kolejności z całkowitym zablokowaniem możliwości eksportu świń lub wieprzowiny do krajów trzecich, jak również z brakiem możliwości handlu zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcego wewnątrz Unii Europejskiej - czytam w projekcie rozporządzenie.

Ponadto, wystąpienie ASF powoduje konieczność wypłaty odszkodowań za zwierzęta zabite z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz poniesienia innych kosztów związanych ze zwalczaniem tej choroby. Strategia walki z ASF polega na zlikwidowaniu wirusa w jak najkrótszym możliwym czasie. Obejmuje ona m. in. zabicie zwierząt w ognisku choroby i utylizację ich zwłok, kontrolę przemieszczania się zwierząt, ludzi, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zintensyfikowanie pozyskiwania dzików w celu ograniczenia ich populacji.

Należy podkreślić, że zakażony osobnik dzika, zanim padnie, jest w stanie pokonać nieznaczne odległości, a przy znacznie zmniejszonej gęstości populacji dzików, zmniejsza się również ryzyko kontaktu chorego zwierzęcia ze zdrowym osobnikiem. - Odstrzał sanitarny jest środkiem zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i w związku z tym, należy przyjąć, iż nie jest jedną z form polowania w rozumieniu ustawy Prawo łowieckie. Dlatego też wypełniając ww. upoważnienie ustawowe dotyczące określenia wysokości ryczałtu, mając na względzie koszty wykonania odstrzału sanitarnego, dojazdu do miejsca prowadzenia tego odstrzału, koszty transportu tuszy do miejsca wskazanego przez powiatowego lekarza weterynarii, a także koszty przechowywania tusz zwierząt albo utylizacji zwierząt lub ich części, przyjęto zgodnie z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wykonania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików (Dz. U., poz. 229) już stosowane stawki w umowach zawieranych w 2016 r. pomiędzy powiatowymi lekarzami weterynarii a zarządcami lub dzierżawcami obwodów łowieckich - informują autorzy projektu.

Przyjęto, że kalkulacja kwoty ryczałtu w maksymalnej wysokości 450 zł wraz z poszczególnymi jej składowymi przedstawia się następująco:
1) koszt wykonania odstrzału sanitarnego:
a) dzika – 169 zł,
b) samicy dzika, której masa tuszy, po usunięciu patrochów, wynosi co najmniej 30 kg – 253 zł,

2) koszt dojazdu do miejsca prowadzenia odstrzału – 50 zł,

3) koszt transportu tuszy do miejsca wskazanego przez powiatowego lekarza weterynarii – 78 zł,

4) koszt przechowywania tuszy – 37 zł,

5) koszt utylizacji – 32 zł.

Dodatkowo w projektowanym rozporządzeniu zróżnicowano zryczałtowany zwrot kosztów w zależności od miejsca wykonania odstrzału sanitarnego, tj. 366 zł albo 450 zł w przypadku odstrzału samicy dzika, której masa tuszy, po usunięciu patrochów, wynosi co najmniej 30 kg, za dziki odstrzelone na obszarach wymienionych w części I ust. 4, części II ust. 4 i części III ust. 4 załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, a na pozostałych obszarach 251 zł albo 335 zł za odstrzał samicy dzika, której masa tuszy, po usunięciu patrochów, wynosi co najmniej 30 kg. Taka gradacja należnego ryczałtu wynika z konieczności wykonywania badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń w zależności od obszaru na którym dokonano odstrzału. Zgodnie z § 14 rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń każdy odstrzelony dzik na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami albo obszarze zagrożenia musi zostać poddany powyższemu badaniu laboratoryjnemu. Natomiast dziki odstrzelone na terenie nie objętym ww. obszarami nie muszą być badane laboratoryjnie. Badanie w kierunku ASF wiąże się z koniecznością pobrania próbek oraz dostarczenia odstrzelonego dzika do miejsca wskazanego przez powiatowego lekarza weterynarii, w którym, w warunkach chłodniczych, oczekuje na wynik badania. Procedura ta wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów związanych z dostarczeniem dzika oraz jego przechowywaniem.

Opracowanie: Ewa Mielnik

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu