kps

kps

CenyRolnicze
30 lipca 2021, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.8410 EUR EUR - 4.5731 GBP GBP - 5.3681 DKK DKK - 0.6148
Archiwum


30.07.2021 13:31 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,65-7,90 zł/kg, średnia: 7,17 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

30.07.2021 MATIF: pszenica WRZ21-223,25 (+1,13%), kukurydza SIE21-284,00 (+6,27%), rzepak SIE21-521,50 (-1,93%) [euro/t]

30.07.2021 KUPIĘ 24 TONY ŚRUTY RZEPAKOWEJ, transport firmowy, opolskie, prudnicki, 48-231, tel.: 500 613 098

29.07.2021 SPRZEDAM 50 TON KUKURYDZY, transport firmowy, lubelskie, chełmski, 22-120, tel: 884 882 777

29.07.2021 SPRZEDAM 2 KROWY, 650 kg, kuj.-pom., brodnicki, 87-330, email: slawmuz@wp.pl

29.07.2021 SPRZEDAM 200 JAJ TYGODNIOWO, rozmiar: M, mazowieckie, mławski, 06-445, tel.: 514 569 159

29.07.2021 SPRZEDAM 2 BYKI, mięsny, 800 kg, opolskie, opolski, 46-030, tel.: 512 165 161

27.07.2021 SPRZEDAM 700 TUCZNIKÓW, 125-130 kg, 59-60%, łódzkie, tomaszowski, 97-221, tel: 601 059 680

27.07.2021 SPRZEDAM 25 TON PSZENICY KONS., transport firmowy, warm.-mazur., szczycieński, 12-120, tel: 601 299 364

27.07.2021 SPRZEDAM 300 JAJ, rozmiar: L, lubuskie, słubicki, 69-100, tel.: 666 949 226

27.07.2021 SPRZEDAM 9 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, wielkopolskie, wolsztyński, 64-212, tel.: 665 033 975

26.07.2021 KUPIĘ 3 BYCZKI MIĘSNE, 70 kg, łódzkie, zgierski, 95-010, tel.: 508 738 734

Dodaj komunikat

agrifirm

ph konrad

Liczba świń w polskich gospodarstwach spada w zastraszającym tempie

Redakcja
trzoda chlewna prosieta

Pogłowie świń ogółem na dzień 1 grudnia 2015 r. wynosiło 10590,2 tys. sztuk i było niższe o 675,4 tys. sztuk (o 6%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2014 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu ub. r. – było niższe o ponad milion sztuk, tj. o 9%.

W 2015 r. krajowa produkcja żywca wieprzowego wzrosła o 1,9%, a ujemne saldo obrotów handlu zagranicznego wieprzowiny pogłębiło się. Import świń w ub.r. kształtował się na poziomie 5442,9 tys. sztuk, w tym świń do 50 kg przeznaczonych do dalszego tuczu stanowił 87,8% importu i wynosił 4777,8 tys. sztuk. Łączny import świń był niższy od rejestrowanego w 2014 r. o 101,2 tys. sztuk (o 4,3%), a świń do 50 kg zwiększył się o 408,9 tys. sztuk (o 9,4%).

Stado loch na chów w stosunku do grudnia 2014 r. spadło do poziomu 814,4 tys. sztuk (o 14,8%), w tym pogłowie loch prośnych obniżyło się w tym czasie o 105,7 tys. sztuk (o 16,4%) do stanu 537,3 tys. sztuk. W porównaniu ze stanem w czerwcu 2015 r. liczba loch ogółem spadła o 132,6 tys. sztuk (o 14%), w tym pogłowie loch prośnych spadło o 103,1 tys. sztuk, tj. o 16,1%.

poglowie-swin-w-polsce-2015

W sektorze prywatnym, w grdniu ub.r., pogłowie świń liczyło 10533,7 tys. sztuk i zmniejszyło się w ciągu roku o 669,5 tys. sztuk (o 6%), a w porównaniu ze stanem w czerwcu ub. r. spadło o 1048,1 tys. sztuk, tj. o 9%. W gospodarstwach indywidualnych, które utrzymywały w końcu 2015 r. 76,5% krajowego pogłowia świń, było 8106 tys. sztuk, tj. o 823,5 tys. sztuk (o 9,2%) mniej niż w grudniu 2014 r. i o 1075,6 tys. sztuk (o 11,7%) mniej niż w czerwcu 2015 r.

W sektorze publicznym pogłowie świń spadło w ciągu roku o 5,9 tys. sztuk (o 9,5%), i w porównaniu ze stanem w czerwcu 2015 r. zmniejszyło się o 1,5 tys. sztuk (o 2,5%) do poziomu 56,5 tys. sztuk.

W grudniu 2015 r. obsada świń ogółem, w tym loch na chów, na 100 ha użytków rolnych wynosiła odpowiednio 72,8 szt i 5,6 szt, wobec 77,4 szt i 6,6 szt w grudniu 2014 r.

Udział poszczególnych grup produkcyjno–użytkowych w strukturze stada świń w grudniu 2015 r. ogółem wynosił:

strukltura-stada-swin

W porównaniu ze strukturą pogłowia świń w grudniu 2015 r., zmniejszył się udział prosiąt (o 0,9 p. proc.) oraz grupy świń o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów (o 0,8 p. proc.) w tym macior (o 1 p. proc.), natomiast zwiększyła się grupa świń o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na ubój (o 1,6 p. proc.). Udział warchlaków pozostał na poziomie sprzed roku.

Wzrost pogłowia świń w grudniu 2015 r., w porównaniu ze stanem rejestrowanym przed rokiem, wystąpił tylko w 1 województwie, dolnośląskim – o 5,9%, w pozostałych pogłowie świń zmniejszyło się. Największy spadek pogłowia wystąpił wojewódzwtach: śląskim (o 25,7%), lubuskim i świętokrzyskim (o 11,6%) oraz opolskim i kujawsko-pomorskim (o 10,0%).

Źródło: GUS

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu