kowalczyk

kps

CenyRolnicze
14 maja 2021, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.7374 EUR EUR - 4.5316 GBP GBP - 5.2571 DKK DKK - 0.6094
Archiwum


14.05.2021 14:07 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,30-7,20 zł/kg, średnia: 6,65 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

13.05.2021 MATIF: pszenica WRZ21-216,00 (-4,21%), kukurydza CZE21-250,25 (-2,72%), rzepak SIE21-532,75 (-4,05%) [euro/t]

Dodaj komunikat

zm skiba

zm skiba

Liczba świń w polskich gospodarstwach spada w zastraszającym tempie

Redakcja
trzoda chlewna prosieta

Pogłowie świń ogółem na dzień 1 grudnia 2015 r. wynosiło 10590,2 tys. sztuk i było niższe o 675,4 tys. sztuk (o 6%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2014 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu ub. r. – było niższe o ponad milion sztuk, tj. o 9%.

W 2015 r. krajowa produkcja żywca wieprzowego wzrosła o 1,9%, a ujemne saldo obrotów handlu zagranicznego wieprzowiny pogłębiło się. Import świń w ub.r. kształtował się na poziomie 5442,9 tys. sztuk, w tym świń do 50 kg przeznaczonych do dalszego tuczu stanowił 87,8% importu i wynosił 4777,8 tys. sztuk. Łączny import świń był niższy od rejestrowanego w 2014 r. o 101,2 tys. sztuk (o 4,3%), a świń do 50 kg zwiększył się o 408,9 tys. sztuk (o 9,4%).

Stado loch na chów w stosunku do grudnia 2014 r. spadło do poziomu 814,4 tys. sztuk (o 14,8%), w tym pogłowie loch prośnych obniżyło się w tym czasie o 105,7 tys. sztuk (o 16,4%) do stanu 537,3 tys. sztuk. W porównaniu ze stanem w czerwcu 2015 r. liczba loch ogółem spadła o 132,6 tys. sztuk (o 14%), w tym pogłowie loch prośnych spadło o 103,1 tys. sztuk, tj. o 16,1%.

poglowie-swin-w-polsce-2015

W sektorze prywatnym, w grdniu ub.r., pogłowie świń liczyło 10533,7 tys. sztuk i zmniejszyło się w ciągu roku o 669,5 tys. sztuk (o 6%), a w porównaniu ze stanem w czerwcu ub. r. spadło o 1048,1 tys. sztuk, tj. o 9%. W gospodarstwach indywidualnych, które utrzymywały w końcu 2015 r. 76,5% krajowego pogłowia świń, było 8106 tys. sztuk, tj. o 823,5 tys. sztuk (o 9,2%) mniej niż w grudniu 2014 r. i o 1075,6 tys. sztuk (o 11,7%) mniej niż w czerwcu 2015 r.

W sektorze publicznym pogłowie świń spadło w ciągu roku o 5,9 tys. sztuk (o 9,5%), i w porównaniu ze stanem w czerwcu 2015 r. zmniejszyło się o 1,5 tys. sztuk (o 2,5%) do poziomu 56,5 tys. sztuk.

W grudniu 2015 r. obsada świń ogółem, w tym loch na chów, na 100 ha użytków rolnych wynosiła odpowiednio 72,8 szt i 5,6 szt, wobec 77,4 szt i 6,6 szt w grudniu 2014 r.

Udział poszczególnych grup produkcyjno–użytkowych w strukturze stada świń w grudniu 2015 r. ogółem wynosił:

strukltura-stada-swin

W porównaniu ze strukturą pogłowia świń w grudniu 2015 r., zmniejszył się udział prosiąt (o 0,9 p. proc.) oraz grupy świń o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów (o 0,8 p. proc.) w tym macior (o 1 p. proc.), natomiast zwiększyła się grupa świń o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na ubój (o 1,6 p. proc.). Udział warchlaków pozostał na poziomie sprzed roku.

Wzrost pogłowia świń w grudniu 2015 r., w porównaniu ze stanem rejestrowanym przed rokiem, wystąpił tylko w 1 województwie, dolnośląskim – o 5,9%, w pozostałych pogłowie świń zmniejszyło się. Największy spadek pogłowia wystąpił wojewódzwtach: śląskim (o 25,7%), lubuskim i świętokrzyskim (o 11,6%) oraz opolskim i kujawsko-pomorskim (o 10,0%).

Źródło: GUS

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu