Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
05 marca 2021, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3.8393 EUR EUR - 4.5793 GBP GBP - 5.3056 DKK DKK - 0.6158
Archiwum
05.03.2021 MATIF: pszenica MAR21 - 231,50 (- 2,01%), kukurydza MAR21 - 219,25 (+ 1,04%), rzepak MAJ21 - 518,50 (+ 0,68%) [euro/tona] +++ +++ +++ 05.03.2021 13:17 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,60 - 6,40 zł/kg, średnia: 5,79 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++ +++

KZP-PTCH: Pełna liberalizacja handlu z krajami MERCOSUR przyniesie katastrofalne skutki na unijnym rynku wieprzowiny

Redakcja
trzoda chlewna warchlaki foto

Departament Strategii, Analiz i Rozwoju MRiRW zwrócił się do KZP-PTCH o opinię w sprawie wskazania produktów wrażliwych, które powinny zostać wykluczone z pełnej liberalizacji importu z krajów MERCOSUR (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj, Wenezuela).

Pełna liberalizacja handlu z krajami MERCOSUR przyniesie katastrofalne skutki unijnym rynku wieprzowiny z kilku powodów:

1. Koszty produkcji mięsa wieprzowego w krajach MERCOSUR, a w szczególności w Brazylii należą do najniższych na świecie. Podczas gdy, średni koszt produkcji w UE w 2014 roku wyniósł £1,34 /kg (AHDB), to w Brazylii ten koszt był zdecydowanie niższy £0,83/kg (MT) i £1,02 (SC). Niższe koszty wynikają nie tylko z dostępu do tańszych pasz, ale również z braku spełnienia unijnych standardów dobrostanu zwierząt, czy ochrony środowiska, które stawiają producentów unijnych na przegranej pozycji.

2. Konsumpcja wieprzowiny w krajach MERCOSUR jest dużo niższa niż w Unii Europejskiej, gdzie średnio w UE-28 konsumuje się 30,9 kg/os. Lokowanie unijnych produktów wieprzowych na rynkach krajów Ameryki Południowej będzie bardzo trudne, gdyż na tamtejszych stołach i grillach króluje wołowina, a wieprzowina uważana jest za mniej szlachetny rodzaj mięsa. Spożycie mięsa wieprzowego wg OECD (2014r) w krajach MERCOSUR: Kolumbia 4,9 kg/os., Brazylia 11,9 kg/os., Urugwaj 13,3 kg/os., Argentyna 8,7 kg/os., Paragwaj 16,5 kg/os. Populacja ludności w krajach MERCOSUR wynosi 285,5 milionów (Wikipedia 2011r) wobec 507 milionów żyjących w Unii Europejskiej. Rynek, na którym potencjalnie będą lokowane unijne produkty wieprzowe jest zatem dużo mniejszy.

3. Unijny sektor wieprzowiny od dwóch lat przeżywa głęboki kryzys. Nadwyżka wieprzowiny na rynku krajów UE spowodowała spadek cen żywca do poziomu, które są najniższe od 11 lat. Naszym zdaniem liberalizacja handlu z krajami MERCOSUR pogłębi to zjawisko, gdyż saldo handlowe będzie dla UE ujemne.

Jedynym beneficjentem liberalizacji handlu będą kraje MERCOSUR, dlatego niezbędne jest wyłączenie następujących wrażliwych produktów sektora wieprzowego o następujących kodach CN:
0203 21 10 Tusze lub półtusze, ze świń domowych, zamrożone
0203 22 11 Szynki i ich kawałki, ze świń domowych, z kośćmi, zamrożone
0203 22 19 Łopatki i ich kawałki, ze świń domowych, z kośćmi, zamrożone
0203 29 11 Przodki i ich kawałki, ze świń domowych, zamrożone
0203 29 13 Schaby i ich kawałki, ze świń domowych, z kośćmi, zamrożone
0203 29 15 Boczek i jego kawałki, ze świń domowych, zamrożone
0203 29 55 Mięso ze świń domowych, bez kości (z wył. boczku i jego kawałków), zamrożone
0203 29 59 Mięso ze świń domowych, z kośćmi, zamrożone (z wył. tusz lub półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków, przodków, schabów, boczku i ich kawałków).

Źródło: kzp-ptch.pl