kowalczyk

kps

CenyRolnicze
28 stycznia 2022, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.1048 EUR EUR - 4.5697 GBP GBP - 5.4934 DKK DKK - 0.6139
Archiwum


28.01.2022 12:23 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,60-7,40 zł/kg, średnia: 6,98 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

28.01.2022 SPRZEDAM 25 TON JĘCZMIENIA PASZ., transport rolnika, wielkopolskie, słupecki, 62-436, tel.: 724 122 454

28.01.2022 SPRZEDAM 5 JAŁÓWEK, mieszaniec, 650 kg, mazowieckie, kozienicki, 26-903, tel.: 664 754 712

28.01.2022 SPRZEDAM 40 TON PSZENICY KONS., transport firmowy, dolnośląskie, trzebnicki, 55-106, tel.: 782 216 682

26.01.2022 SPRZEDAM 4 JAŁÓWKI, mieszaniec, 550+ kg, pomorskie, chojnicki, 89-632, tel.: 662 840 851

26.01.2022 SPRZEDAM 2000 JAJ, rozmiar: L, kuj.-pom., lipnowski, 87-610, tel.: 532 684 253

26.01.2022 SPRZEDAM 100 TUCZNIKÓW, 125 kg, 57%, wielkopolskie, krotoszyński, 63-708, tel.: 665 403 919

26.01.2022 SPRZEDAM 1000 TUCZNIKÓW, 100 kg, 59%, łódzkie, łódzki wsch., 95-080, tel.: 601 810 936

26.01.2022 SPRZEDAM 193 TUCZNIKI, 127 kg, 58%, łódzkie, piotrkowski, 97-306, tel.: 600 199 049

24.01.2022 SPRZEDAM 200 TUCZNIKÓW, 112,5 kg, 60%, opolskie, kędzierzyński, 47-260, tel.: 506 710 530

24.01.2022 SPRZEDAM 1 BYKA, mieszaniec, 600 kg, warm.-maz., braniewski, 14-500, tel.: 734 767 309

24.01.2022 KUPIĘ 400 WARCHLAKÓW Z DANII, 30 kg, świętokrzyskie, jędrzejowski, 28-330, tel.: 724 111 741

Dodaj komunikat

zm skiba

agrifirm

Analitycy przewidują w połowie 2016 r. dołek na rynku wieprzowiny

Redakcja
trzoda chlewna wzrostceny

- W 2015 r. na rynek mięsa wieprzowego wpływała rosnąca produkcja mięsa w Polsce i w krajach UE (co doprowadziło do spadku cen i zmniejszenia opłacalności chowu trzody) oraz przedłużenie na kolejny rok rosyjskiego embarga na import wieprzowiny. W I poł. 2016 r. produkcja wieprzowiny może zmniejszyć się o 5% r/r (1,1 mln ton) - pisze analityczka PKO BP Anna Senderowicz.

Eksperci ARR mając na uwadze postępujący spadek produkcji trzody w Polsce oraz osłabienie dynamiki wzrostu w krajach UE prognozują, że w marcu 2016 r. cena żywca będzie się kształtować w granicach 4,0-4,2 zł/kg, natomiast w czerwcu 2016 r. 4,2-4,5 zł/kg.

Dla rynku wieprzowiny charakterystyczny jest tzw. świński cykl, związany z decyzjami inwestycyjnymi producentów żywca, uwarunkowanymi opłacalnością hodowli trzody chlewnej. Gdy ceny skupu żywca wieprzowego zapewniają opłacalność produkcji, rolnicy zwiększają pogłowie trzody. Po 9- 12 miesiącach na rynku następuje wzrost podaży żywca wieprzowego („świńska górka”), co przyczynia się do spadku cen uzyskiwanych przez rolników w skupie. Jednocześnie duża liczebność pogłowia świń kreuje popyt na zboża i pasze oraz wzrost ich cen. Spada opłacalność produkcji i wielu rolników decyduje się na jej ograniczenie. Następuje spadek pogłowia trzody chlewnej. W rezultacie po kilkunastu miesiącach na rynku jest coraz mniej wieprzowiny („świński dołek”) i rosną ceny skupu.

Od 2014 r. do pierwszego kwartału 2015 r. utrzymywała się wzrostowa tendencja pogłowia trzody chlewnej. W połowie 2015 r. ze względu na znaczący spadek cen skupu żywca wieprzowego uwidoczniło się zmniejszenie zainteresowania chowem trzody. Spadek cen zbóż i pasz notowany w 2015 r. nie wpłynął na poprawę opłacalności tuczu trzody. Według najnowszych danych GUS na początku grudnia 2015 r. w Polsce było 10,6 mln szt. trzody chlewnej (-6% r/r).W 2015 r. według szacunków IERiGŻ–PIB krajowa produkcja żywca wieprzowego wyniosła 2,4 mln ton (+3% r/r), natomiast w I poł. 2016 r. z uwagi na ograniczenie pogłowia trzody chlewnej,produkcja może zmniejszyć się o 5% r/r (1,1 mln ton). II poł. 2016 r. prawdopodobnie pogłębi spadek produkcji żywca wieprzowego w Polsce.

Rosnąca krajowa i unijna produkcja żywca wieprzowego oraz znaczący import spowodowały, że w 2015 r. średnia roczna cen skupu żywca wieprzowego ukształtowała się na poziomie 4,30 zł/kg i była o 11,7% niższa w stosunku do 2014 r. W grudniu 2015 r. cena skupu żywca wieprzowego wyniosła 3,84 zł/kg i była o 0,8% niższa niż w listopadzie 2015 r. oraz o 7,7% niższa niż w grudniu 2014 r. W styczniu 2016 r. nastąpił wzrost cen skupu, w ostatnim tygodniu miesiąca za 1 kg żywca zakłady mięsne płaciły dostawcom 4,17 zł (+2,6% r/r).

Eksperci ARR, mając na uwadze postępujący spadek produkcji trzody w Polsce oraz osłabienie dynamiki wzrostu w krajach UE, prognozują, że w marcu 2016 r. cena żywca będzie się kształtować w granicach 4,0-4,2 zł/kg, natomiast w czerwcu 2016 r. 4,2-4,5 zł/kg. Wzrostowi cen sprzyjać też może mniej opłacalny import spowodowany wysokim kursem euro w stosunku do złotego.

Trendy bieżące

- Sytuacja ekonomiczno-finansowa przetwórców mięsa w okresie 1-3 q 2015 r. była stabilna. Zwiększenie produkcji przetworów przy niskich cenach surowca pozwoliło na wzrost wyniku finansowego netto o 2% r/r.
- Na rynek mięsa wieprzowego w 2015 r. wpływały rosnąca produkcja mięsa w Polsce i w krajach UE (co doprowadziło do spadku cen i zmniejszenia opłacalności chowu trzody) oraz utrzymane na kolejny rok rosyjskie embargo na import wieprzowiny.
- Średnia roczna cen skupu żywca wieprzowego obniżyła się w 2015 r. o 11,7% r/r, co miało wpływ na spadek cen detalicznych mięsa wieprzowego o 6,0% r/r i wzrost konsumpcji tego asortymentu.

Perspektywy krótkoterminowe

- Opłacalność chowu trzody chlewnej, pogarszająca się ze względu na niskie ceny skupu żywca wieprzowego i powoli rosnące ceny zbóż, zapowiada spadek pogłowia i produkcji żywca wieprzowego w 2016 r.
- Spodziewana niższa podaż żywca wieprzowego może przyczynić się do obniżenia ubojów w zakładach przetwórstwa mięsnego i w rezultacie do wyhamowania dynamiki wzrostu przychodów branży. Prawdopodobnie wyższe ceny surowca przy stabilnych cenach zbytu produktów spowodują pogorszenie wyniku finansowego przetwórców.
- W 2016 r., szczególnie w drugiej połowie roku, prawdopodobny jest wzrost cen detalicznych mięsa wieprzowego i przetworów, co może przyczynić się do obniżenia konsumpcji wieprzowiny na rzecz mięsa drobiowego.

Źródło: www.pkobp.pl/centrum-analiz

 

 

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu