Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
18 września 2020, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3.7585 EUR EUR - 4.4574 GBP GBP - 4.8811 DKK DKK - 0.5991
Archiwum
18.09.2020 13:42 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,60 - 5,00 zł/kg, średnia: 4,85 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni) +++ +++ +++ 17.09.2020 MATIF: pszenica kons. GRU20 - 191,75 (+ 1,99%), kukurydza LIS20 - 171,25 (+ 1,48%), rzepak LIS20 - 392,50 (- 0,19%) [euro/tona] +++ +++ +++

Analitycy przewidują w połowie 2016 r. dołek na rynku wieprzowiny

Redakcja
trzoda chlewna wzrostceny

- W 2015 r. na rynek mięsa wieprzowego wpływała rosnąca produkcja mięsa w Polsce i w krajach UE (co doprowadziło do spadku cen i zmniejszenia opłacalności chowu trzody) oraz przedłużenie na kolejny rok rosyjskiego embarga na import wieprzowiny. W I poł. 2016 r. produkcja wieprzowiny może zmniejszyć się o 5% r/r (1,1 mln ton) - pisze analityczka PKO BP Anna Senderowicz.

Eksperci ARR mając na uwadze postępujący spadek produkcji trzody w Polsce oraz osłabienie dynamiki wzrostu w krajach UE prognozują, że w marcu 2016 r. cena żywca będzie się kształtować w granicach 4,0-4,2 zł/kg, natomiast w czerwcu 2016 r. 4,2-4,5 zł/kg.

Dla rynku wieprzowiny charakterystyczny jest tzw. świński cykl, związany z decyzjami inwestycyjnymi producentów żywca, uwarunkowanymi opłacalnością hodowli trzody chlewnej. Gdy ceny skupu żywca wieprzowego zapewniają opłacalność produkcji, rolnicy zwiększają pogłowie trzody. Po 9- 12 miesiącach na rynku następuje wzrost podaży żywca wieprzowego („świńska górka”), co przyczynia się do spadku cen uzyskiwanych przez rolników w skupie. Jednocześnie duża liczebność pogłowia świń kreuje popyt na zboża i pasze oraz wzrost ich cen. Spada opłacalność produkcji i wielu rolników decyduje się na jej ograniczenie. Następuje spadek pogłowia trzody chlewnej. W rezultacie po kilkunastu miesiącach na rynku jest coraz mniej wieprzowiny („świński dołek”) i rosną ceny skupu.

Od 2014 r. do pierwszego kwartału 2015 r. utrzymywała się wzrostowa tendencja pogłowia trzody chlewnej. W połowie 2015 r. ze względu na znaczący spadek cen skupu żywca wieprzowego uwidoczniło się zmniejszenie zainteresowania chowem trzody. Spadek cen zbóż i pasz notowany w 2015 r. nie wpłynął na poprawę opłacalności tuczu trzody. Według najnowszych danych GUS na początku grudnia 2015 r. w Polsce było 10,6 mln szt. trzody chlewnej (-6% r/r).W 2015 r. według szacunków IERiGŻ–PIB krajowa produkcja żywca wieprzowego wyniosła 2,4 mln ton (+3% r/r), natomiast w I poł. 2016 r. z uwagi na ograniczenie pogłowia trzody chlewnej,produkcja może zmniejszyć się o 5% r/r (1,1 mln ton). II poł. 2016 r. prawdopodobnie pogłębi spadek produkcji żywca wieprzowego w Polsce.

Rosnąca krajowa i unijna produkcja żywca wieprzowego oraz znaczący import spowodowały, że w 2015 r. średnia roczna cen skupu żywca wieprzowego ukształtowała się na poziomie 4,30 zł/kg i była o 11,7% niższa w stosunku do 2014 r. W grudniu 2015 r. cena skupu żywca wieprzowego wyniosła 3,84 zł/kg i była o 0,8% niższa niż w listopadzie 2015 r. oraz o 7,7% niższa niż w grudniu 2014 r. W styczniu 2016 r. nastąpił wzrost cen skupu, w ostatnim tygodniu miesiąca za 1 kg żywca zakłady mięsne płaciły dostawcom 4,17 zł (+2,6% r/r).

Eksperci ARR, mając na uwadze postępujący spadek produkcji trzody w Polsce oraz osłabienie dynamiki wzrostu w krajach UE, prognozują, że w marcu 2016 r. cena żywca będzie się kształtować w granicach 4,0-4,2 zł/kg, natomiast w czerwcu 2016 r. 4,2-4,5 zł/kg. Wzrostowi cen sprzyjać też może mniej opłacalny import spowodowany wysokim kursem euro w stosunku do złotego.

Trendy bieżące

- Sytuacja ekonomiczno-finansowa przetwórców mięsa w okresie 1-3 q 2015 r. była stabilna. Zwiększenie produkcji przetworów przy niskich cenach surowca pozwoliło na wzrost wyniku finansowego netto o 2% r/r.
- Na rynek mięsa wieprzowego w 2015 r. wpływały rosnąca produkcja mięsa w Polsce i w krajach UE (co doprowadziło do spadku cen i zmniejszenia opłacalności chowu trzody) oraz utrzymane na kolejny rok rosyjskie embargo na import wieprzowiny.
- Średnia roczna cen skupu żywca wieprzowego obniżyła się w 2015 r. o 11,7% r/r, co miało wpływ na spadek cen detalicznych mięsa wieprzowego o 6,0% r/r i wzrost konsumpcji tego asortymentu.

Perspektywy krótkoterminowe

- Opłacalność chowu trzody chlewnej, pogarszająca się ze względu na niskie ceny skupu żywca wieprzowego i powoli rosnące ceny zbóż, zapowiada spadek pogłowia i produkcji żywca wieprzowego w 2016 r.
- Spodziewana niższa podaż żywca wieprzowego może przyczynić się do obniżenia ubojów w zakładach przetwórstwa mięsnego i w rezultacie do wyhamowania dynamiki wzrostu przychodów branży. Prawdopodobnie wyższe ceny surowca przy stabilnych cenach zbytu produktów spowodują pogorszenie wyniku finansowego przetwórców.
- W 2016 r., szczególnie w drugiej połowie roku, prawdopodobny jest wzrost cen detalicznych mięsa wieprzowego i przetworów, co może przyczynić się do obniżenia konsumpcji wieprzowiny na rzecz mięsa drobiowego.

Źródło: www.pkobp.pl/centrum-analiz