kowalczyk

kojs

CenyRolnicze
15 października 2021, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9413 EUR EUR - 4.5733 GBP GBP - 5.4083 DKK DKK - 0.6147
Archiwum


15.10.2021 13:48 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,00-6,00 zł/kg, średnia: 5,45 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

15.10.2021 MATIF: pszenica GRU21-276,00 (+2,03%), kukurydza LIS21-245,75 (+1,97%), rzepak LIS21-672,50 (+1,89%) [euro/t]

15.10.2021 KUPIĘ 24 TONY SALETRY AMON., transport firmowy, warm.-maz., nidzicki, 13-111, tel.: 601 443 835

14.10.2021 SPRZEDAM 11 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, mazowieckie, ciechanowski, 06-460, tel.: 503 123 360

14.10.2021 SPRZEDAM 1 KROWĘ, 680 kg, śląskie, żywiecki, 34-325, tel.: 784 164 148

12.10.2021 SPRZEDAM 4 JAŁÓWKI, mieszaniec, 650 kg, kuj.-pom., chełmiński, 86-230, tel.: 513 362 318

12.10.2021 SPRZEDAM 5 BYKÓW, mieszaniec, 1,5 roku, kuj.-pom., radziejowski, 88-230, tel.: 724 745 830

12.10.2021 SPRZEDAM 2000 JAJ, L, wielkopolskie, gnieźnieński, 62-240, 667 471 645

12.10.2021 KUPIĘ 24 TONY SALETRY AMON., transport firmowy, kuj.-pom., sępoleński, 89-430, 507 973 275

12.10.2021 KUPIĘ 24 TONY SALETRY AMON., transport firmowy, święt., ostrowiecki, 27-423, email: msmuchalski@gmail.com

12.10.2021 SPRZEDAM 120 TUCZNIKÓW, 130 kg, 58%, warm.-maz., działdowski, 13-220, 504 802 170

11.10.2021 SPRZEDAM 17 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, wielkopolskie, obornicki, 64-600, tel.: 603 225 398

11.10.2021 KUPIĘ 650 WARCHLAKÓW DANBRED, 30 kg, kuj.-pom., żniński, 88-410, 697 917 393

Dodaj komunikat

zm skiba

ph konrad

Pogłowie świń w Polsce zmalało o milion sztuk!

Redakcja
trzoda chlewna warchlaki

Według wstępnych danych GUS pogłowie świń w grudniu 2015 r. liczyło 10590,2 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku  spadek o  6,0%. Zmniejszyła się  liczebność pogłowia wszystkich grup struktury stada, najwięcej trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 14,8%, prosiąt o 9,1%, warchlaków o 5,7% i trzody chlewnej na rzeź (tuczników) o wadze 50 kg i więcej o 2,2%.

Na początku grudnia 2015 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 10590,2 tys. sztuk i było niższe o 675,4 tys. sztuk (o 6,0%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2014 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu 2015 r. – niższe o 1049,6 tys. sztuk, tj. o 9,0%. 

 

Coraz mniej loch

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z grudniem 2015 r. o 141,9 tys. sztuk (o 14,8%) do poziomu 814,4 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych spadło o 105,7 tys. sztuk (o 16,4%) do 537,3 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2015 r. liczba loch na chów zmniejszyła się o 132,5 tys. sztuk (o 14,0%), w tym macior prośnych o 103,1 tys. sztuk, tj. o 16,1%.

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno–użytkowych w grudniu 2015 r. wynosił:
– prosięta o wadze do 20 kg – 24,3%,
– warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 28,1%,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój –39,8%,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 7,8%, w tym:
– lochy na chów razem – 7,7%,
– w tym lochy prośne – 5,1%. 

 

Więcej świń rzeźnych

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku grudnia 2014 r. zwiększył się udział grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na ubój (o 1,6 p. proc.) i warchlaków o 0,1 p.proc, natomiast zmniejszył się udział prosiąt (o 0,9 p. proc.) i grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej  przeznaczonej na chów  (o 0,8 p. proc.) w tym loch przeznaczonych na chów (o 0,8 p. proc.).

Zmniejszające  się pogłowie macior, a co za tym idzie również prosiąt nadal rekompensowane jest dużym importem młodych świń o wadze do 50 kg. Do grudnia  import ten wyniósł  4237,7 tys. sztuk i był wyższy niż w analogicznym okresie 2014 r. o 8,3%, a przeciętna waga  żywa 1 zaimportowanej sztuki wynosiła 29,5 kg.

W I półroczu 2015 r. przeciętna cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 4,35 zł i była o 12,1 % niższa od notowanej w analogicznym okresie 2014 r., a w obrotach targowiskowych wynosiła 4,48 zł wykazując spadek o 9,3% w stosunku do notowanej przed rokiem. Przeciętna cena zbóż podstawowych kształtowała się w omawianym okresie na poziomie 64,56 zł za 1 dt, tj. o 10,5% niższym od notowanej w analogicznym okresie roku 2014, a na targowiskach wynosiła 65,64 zł, za 1 dt. i była o 16,5 % niższa od rejestrowanej w I półroczu ub.r.

 

Ceny coraz niższe


W czerwcu 2015 r. za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom 4,43 zł w skupie, a na targowiskach 4,52 zł, tj. odpowiednio o 16,7 % i o 10,5 % mniej niż w czerwcu 2014r.

Cena skupu zbóż podstawowych wynosiła w czerwcu 2015. 61,90 zł za 1 dt i była niższa o 13,4% od notowanej w czerwcu prok wcześniej, a w obrotach targowiskowych kształtowała się na poziomie 63,30.zł za 1 dt, tj. o 18,8 % niższym od rejestrowanej w czerwcu 2014 r.

W 2015 r. opłacalność tuczu świń mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targowiskowej ceny żyta była na poziomie 7,9 (w czerwcu) i nadal utrzymywała się poniżej poziomu przyjętego za opłacalny dla tuczu świń, tj. co najmniej 10–11.

 

Źródło: GUS

 

 

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu