kojs

kojs

CenyRolnicze
23 lipca 2021, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.8851 EUR EUR - 4.5747 GBP GBP - 5.3349 DKK DKK - 0.6150
Archiwum


23.07.2021 13:31 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,20-7,60 zł/kg, średnia: 6,94 zł/kg (na podstawie informacji z 13 ubojni)

23.07.2021 MATIF: pszenica WRZ21-212,00 (+0,95%), kukurydza SIE21-259,00 (-0,67%), rzepak SIE21-532,00 (+0,57%) [euro/t]

23.07.2021 SPRZEDAM 300 TUCZNIKÓW, 125 kg, 58%, kuj.-pom., mogileński, 88-306, tel: 728 383 288

23.07.2021 SPRZEDAM 35 TUCZNIKÓW, 115 kg, 59%, mazowieckie, przasnyski, 06-300, tel: 502 272 722

Dodaj komunikat

zm skiba

agrifirm

Polska odnotowała spory wzrost wywozu wieprzowiny do innych krajów UE

Joanna Kawka

Według „Krótkoterminowej prognozy produkcji upraw polowych, mięsa i mleka w UE” z października br., w 2015 r. produkcja brutto wieprzowiny w UE wzrośnie o 2,7% wobec 2014 r. do 23,4 mln ton, a w 2016 r. już tylko o 0,5% do 23,6 mln ton

W pierwszym półroczu 2015 r. liczba ubojów trzody chlewnej w UE zwiększyła się w skali roku o 3,9%. Największą dynamikę wzrostu zanotowano w Hiszpanii (+9,1%), dzięki powiększeniu stada loch hodowlanych o 5%. Również pozostałe kraje liczące się na unijnym rynku wieprzowiny zanotowały wzrosty liczby ubojów – Dania, Niemcy, Holandia, Polska, Belgia, Francja i Wielka Brytania. W okresie od stycznia do czerwca br. w UE wyprodukowano łącznie o 5% więcej wieprzowiny niż przed rokiem, a wywóz na rynki krajów trzecich zwiększył się nieznacznie. Z danych wynika, że w tym roku większy udział produkcji mięsa pozostawał w krajach pochodzenia, co wpływało na spadki cen na niektórych rynkach.

Wraz ze zwiększeniem podaży ceny mięsa obniżyły się. Ze wszystkich państw członkowskich, największe dynamiki wzrostu wywozu do innych krajów UE zanotowały Hiszpania i Polska (odpowiednio +12% i +27%). Hiszpańska produkcja wieprzowiny gwałtownie wzrosła, natomiast w Polsce wystąpiła nadpodaż z powodu zamknięcia niektórych rynków zbytu poza UE, z powodu afrykańskiego pomoru świń (ASF). Polska wieprzowina trafiała w większych ilościach do krajów unijnych, co pozwoliło Polsce zająć szóste miejsce w gronie największych eksporterów tego gatunku mięsa w ramach UE, wyprzedzając Francję. Import wieprzowiny z innych państw UE zwiększyły w pierwszym półroczu br. głównie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w największym stopniu Polska, Czechy, Chorwacja, Rumunia i Słowacja.

Pomimo tańszych pasz, unijni producenci trzody chlewnej zmagają się w tym roku z problemami finansowymi, ze względu na niskie ceny skupu żywa, które nie rekompensują kosztów produkcji. Z tego względu, w dalszej części 2015 r. przewidywane jest spowolnienie wzrostu produkcji netto. Pojawiły się już pierwsze sygnały spadku liczebności stada reprodukcyjnego. Według czerwcowego spisu pogłowia, w krajach będących największymi producentami wieprzowiny w UE liczba loch i loszek nieznacznie obniżyła się w skali roku (odpowiednio o 0,7% i 1,7%). Skala tej zmiany była podobna do wzrostu liczby loch reprodukcyjnych w spisie z grudnia 2014 r. W czerwcu br. wzrosła ponownie liczebność prosiąt (+1,1%) wobec czerwca 2014 r., co wpłynęło na obniżenie cen skupu tych zwierząt. Zwyżka pogłowia prosiąt nie była już tak znacząca jak pod koniec 2014 r. (+2,5% wstosunku do grudnia 2013 r.). Na skutek tych oznak spowolnienia dynamiki wzrostu produkcji, można się spodziewać, że w całym 2015 r. produkcja wieprzowiny w UE może wzrosnąć o 2,7%, a w 2016 r. już tylko o 0,5%.

W 2014 r. unijny eksport wieprzowiny obniżył się o 13% w skali roku do 1,9 mln ton, głownie ze względu na rosyjski zakaz importu. W 2015 r. eksperci Komisji przewidują odbudowę eksportu o 8% do ponad 2 mln ton. Sprzyjają temu wyższa produkcja, wzrost konkurencyjności unijnego mięsa (niskie ceny, słabszy euro wobec dolara amerykańskiego), wysokie zapotrzebowanie ze strony krajów azjatyckich, a także spodziewana niższa podaż w Brazylii. W pierwszym półroczu br. unijny wywóz wieprzowiny wzrósł o 15%, największa dynamika wzrostu miała miejsce do Chin (+52%), Korei Płd. (+25%) Australii (+31%), na Filipiny, do Gruzji i krajów bałkańskich. Znaczny
wzrost wywozu do na rynek chiński jest spowodowany redukcją pogłowia trzody chlewnej w Chinach oraz konkurencyjnością unijnego mięsa. W sprzedaży do Chin dominowały podroby wieprzowe. Chiny zakupiły w tym czasie 64% unijnego eksportu tych produktów. W wysyłkach na rynek japoński i koreański dominowało mięso mrożone. Wysoki wzrost eksportu wieprzowiny do Korei Płd. został spowodowany obniżeniem krajowej produkcji ze względu na epidemię pryszczycy.

Niższe wysyłki do Japonii oznaczają odbudowę tamtejszej produkcji po ubiegłorocznej epidemii pryszczycy oraz wzrostu udziału USA w japońskim imporcie. W 2016 r. Komisja prognozuje dalszy wzrost eksportu wieprzowiny z UE, jednak tempo wzrostu będzie już niższe (+3%), z uwagi na wzrost konkurencyjności i podaży mięsa ze strony USA i Brazylii. Wysyłki do Rosji prawdopodobnie nie zostaną odbudowane, nawet po ewentualnym zniesieniu embarga politycznego i sanitarnego. Rosja systematycznie zwiększa bowiem rodzimą produkcję, uniezależniając się od importu.

Źródło: FAMMU/FAPA


Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu