Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
08 marca 2021, Poniedziałek.
Kursy walut: USD USD - 3.8665 EUR EUR - 4.5903 GBP GBP - 5.3478 DKK DKK - 0.6173
Archiwum
08.03.2021 MATIF: pszenica MAR21 - 238,00 (+ 2,81%), kukurydza CZE21 - 221,25 (+ 0,00%), rzepak MAJ21 - 525,75 (+ 1,40%) [euro/tona] +++ +++ +++ 08.03.2021 12:17 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,60 - 6,40 zł/kg, średnia: 5,86 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++

Ceny żywca wieprzowego rok do roku spadły o 15,7%. GUS podał dziś informację dot. cen produktów rolnych w sierpniu br.

Redakcja

Na rynku rolnym w sierpniu 2015 r., w porównaniu z lipcem 2015 r., obniżyły ceny większości produktów w skupie, za wyjątkiem jęczmienia, owsa, żywca wołowego i drobiu. W obrocie targowiskowym odnotowano wzrost cen większości produktów rolnych, za wyjątkiem pszenicy, jęczmienia, żywca wieprzowego.

W porównaniu z sierpniem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen większości produktów rolnych, za wyjątkiem cen skupu pszenicy, jęczmienia, owsa i ziemniaków oraz cen targowiskowych ziemniaków.

W sierpniu 2015 r. obniżyły się ceny pszenicy w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem do 64,58 zł/dt, tj. o 3,1%, ale wzrosły w odniesieniu do sierpnia 2014 r. - o 1,2%. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 74,20 zł, tj. mniej o 0,7% niż w lipcu br. i o 8,8% niż w sierpniu 2014 r.

Za żyto w skupie płacono 50,36 zł/dt, tj. o 0,4% mniej niż w lipcu 2015 r. i o 3,9% niż rok wcześniej. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 58,27 zł/dt, tj. wzrosły w stosunku do lipca br. o 1,3%, ale obniżyły się w porównaniu do sierpnia ub.r. - o 3,6%.

Ceny jęczmienia w skupie wzrosły o 3,8% w porównaniu z lipcem 2015 r. do poziomu 63,19 zł/dt i były także wyższe niż przed rokiem - o 2,5%. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 68,67 zł, tj. mniej o 1% niż w lipcu br. i o 9,9% niż w tym samym okresie 2014 r.

W sierpniu 2015 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 55,09 zł/dt, tj. obniżyły się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2%, a w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku o 1,5%. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 62,63 zł/dt i były o 0,5% wyższe niż w lipcu 2015 r., ale obniżyły się o 10,5% w porównaniu z cenami notowanymi w sierpniu ub. roku.

Ceny owsa w skupie wzrosły średnio do 48,21 zł/dt, tj. wzrosły o 2,1% w porównaniu z lipcem 2015 r. i o 4,9 % w odniesieniu do sierpnia 2014 r. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 59,58 zł, tj. o 1,4% więcej niż w lipcu br., ale o 7,7% mniej niż w tym samym okresie 2014 r.

W sierpniu za ziemniaki w skupie płacono 44,18 zł/dt. W skali miesiąca spadek cen wyniósł 12,4%, ale w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. nastąpił wzrost o 11,1%. Na targowiskach za produkt ten płacono średnio 97,67 zł/dt., tj. więcej o 8,5% niż przed miesiącem i o 18,1% niż przed rokiem.

Ceny żywca wieprzowego w skupie wyniosły 4,38 zł/kg i były niższe o 0,7% w porównaniu z poprzednim miesiącem, a w stosunku do sierpnia 2014 r. ceny obniżyły się o 15,7%. Ceny żywca wieprzowego na targowiskach wyniosły 4,63 zł/kg, tj. były niższe o 0,2% niż w sierpniu 2015 r. i o 7,6% niż przed rokiem.

Za prosię na chów płacono na targowiskach 154,89 zł/szt., tj. o 0,4% więcej niż przed miesiącem, ale o 3,9% mniej niż przed rokiem. W sierpniu 2015 r. pogorszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (7,5 wobec 7,7 w lipcu br.), a relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia nie zmieniła się i wyniosła 6,4.

W sierpniu 2015 r. ceny skupu żywca wołowego (5,86 zł/kg) wzrosły w stosunku do lipca br. o 0,8%, ale obniżyły się w skali roku o 2,2%. Ceny na targowiskach wyniosły 6,49 zł/kg i były wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 3,2%, ale niższe w ujęciu rocznym o 1,4 %.

Ceny skupu drobiu rzeźnego pozostały na tym samym poziomie, tj. 4,20 zł/kg w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale w skali roku obniżyły się o 5,6%.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 107,81 zł, tj. mniej o 0,6% niż przed miesiącem i o 15,9% niż przed rokiem.

Źródło: raport GUS