kowalczyk

kowalczyk

CenyRolnicze
11 maja 2021, Wtorek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.7514 EUR EUR - 4.5628 GBP GBP - 5.3050 DKK DKK - 0.6137
Archiwum


10.05.2021 13:06 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,70-7,10 zł/kg, średnia: 6,95 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

10.05.2021 MATIF: pszenica MAJ21-245,75 (+ 0,82%), kukurydza CZE21-256,75 (-2,38%), rzepak SIE21-532,00 (-1,62%) [euro/t

Dodaj komunikat

ph konrad

agrifirm

GUS podał nowe dane dotyczące pogłowia świń w Polsce

Redakcja

Według wstępnych danych pogłowie świń w czerwcu 2015 r. liczyło 11639,8 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 0,7%. Zwiększyła się jedynie liczebność pogłowia trzody chlewnej na rzeź (tuczników) o wadze 50 kg i więcej o 3,0%. Odnotowano natomiast spadek pogłowia prosiąt o 3,0 %, warchlaków o 1,5 % i populacji trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 6,1%.

Na początku czerwca 2015 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11639,8 tys. sztuk i było niższe o 84,3 tys. sztuk (o 0,7%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2014 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w marcu 2015 r. – wyższe o 128,1 tys. sztuk, tj. o 1,1%. Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z końcem marca 2015 r. o 15,1 tys. sztuk (o 1,6%) do poziomu 947,0 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych spadło o 8,5 tys. sztuk (o 1,3%) do 640,4 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2014 r. liczba loch na chów zmniejszyła się o 61,8 tys. sztuk (o 6,1%), w tym macior prośnych o 49,0 tys. sztuk, tj. o 7,1%. W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno–użytkowych w czerwcu 2015 r. wynosił:

– prosięta o wadze do 20 kg – 26,9%,
– warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 27,5%,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój –37,3%,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 8,3%,
w tym:
– lochy na chów razem – 8,1%,
– w tym lochy prośne – 5,5%.

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku czerwca 2014 r. zwiększył się udział grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na ubój (o 1,4 p. proc.), natomiast zmniejszył się udział prosiąt (o 0,6 p. proc.), warchlaków (o 0,3 p. proc) i grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na chów (o 0,5 p. proc.) Zmniejszające się pogłowie macior, a co za tym idzie również prosiąt nadal rekompensowane jest dużym importem młodych świń o wadze do 50 kg. Do czerwca import ten wyniósł 1926,1 tys. sztuk i był wyższy niż w analogicznym okresie 2014 r. o 11,1%, a przeciętna waga żywa 1 zaimportowanej sztuki wynosiła 29,4 kg.

W I półroczu 2015 r. przeciętna cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 4,32 zł i była o 13,0 % niższa od notowanej w analogicznym okresie 2014 r., a w obrotach targowiskowych wynosiła 4,48 zł wykazując spadek 9,3% stosunku do notowanej przed rokiem. Przeciętna cena zbóż podstawowych kształtowała się w omawianym okresie na poziomie 65,11 zł za 1 dt, tj. o 10,7% niższym od notowanej w analogicznym okresie roku 2014, a na targowiskach wynosiła 65,64 zł,za 1 dt. i była o 16,5 % niższa od rejestrowanej w I półroczu ub.r. W czerwcu 2015 r. za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom 4,43 zł w skupie, a na targowiskach 4,52 zł, tj. odpowiednio o 16,7 % i o 10,5 % mniej niż w czerwcu 2014r. Cena skupu zbóż podstawowych wynosiła w czerwcu br. 61,90 zł za 1 dt i była niższa o 13,4% od notowanej w czerwcu przed rokiem, a w obrotach targowiskowych kształtowała się na poziomie 63,30.zł za 1 dt, tj. o 18,8 % niższym od rejestrowanej w czerwcu 2014 r. W 2015 r. opłacalność tuczu świń mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targowiskowej ceny żyta była na poziomie 7,9 (w czerwcu) i nadal utrzymywała się poniżej poziomu przyjętego za opłacalny dla tuczu świń, tj. co najmniej 10–11.

Źródło: GUS

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu