Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
25 lutego 2021, Czwartek.
Kursy walut: USD USD - 3.6943 EUR EUR - 4.5143 GBP GBP - 5.2367 DKK DKK - 0.6071
Archiwum
24.02.2021 MATIF: pszenica MAR21 - 245,25 (+ 1,87%), kukurydza MAR21 - 229,50 (- 0,11%), rzepak MAJ21 - 484,50 (+ 2,65%) [euro/tona] +++ +++ +++ 24.02.2021 13:09 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,70 - 6,40 zł/kg, średnia: 6,02 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++ +++ +++

Handel mięsem, żywcem i przetworami mięsnymi w Polsce.

W I kwartale roku 2011 odnotowano dodatnie saldo (wynoszące prawie 378 mln euro) wymiany handlowej mięsem czerwonym i drobiowym, a także podrobami, żywcem oraz przetworami mięsnymi, tłuszczami i mączkami zwierzęcymi.

Korzystny był bilans w handlu mięsem czerwonym i podrobami – osiągnął on poziom 125,7 mln euro. Eksport wieprzowiny z Polski w omawianym okresie wyniósł 71,1 tys. ton, jego wartość ukształtowała się na poziomie 130,9 mln euro. Z kolei import wieprzowiny do Polski utrzymał się na wysokim poziomie przekraczającym 106 tys. ton. Jego wartość to 200,2 mln euro. Bilans handlu wieprzowiną osiągnął ujemny poziom -69,3 mln euro.

W ciągu pierwszych 3 miesięcy 2011 roku eksport świeżego lub chłodzonego mięsa wołowego z naszego kraju wyniósł 52,4 tys ton (co oznacza wzrost o ok. 16%) o wartości 164 mln euro, natomiast eksport mrożonej wołowiny wzrósł o 40% i osiągnął 8,8 tys. ton o wartości 25,8 mln euro. Saldo wymiany handlowej zwierzętami żywymi było ujemne i ukształtowało się na poziomie bliskim -2,1 mln euro. Na ujemne saldo znaczący wpływ miał wzrost wartości importu żywca drobiowego, przy jednoczesnym spadku wartości sprzedaży bydła oraz świń. W danym okresie dokonano eksportu żywca wołowego o wartości 24,2 mln euro, czyli o prawie 3% mniejszej niż w roku poprzednim. Jeśli chodzi o żywiec wieprzowy, wartość eksportu spadła o około 16% do 12,1 mln euro. Trafiał on głównie na Węgry (ponad 49 tys. sztuk, a więc 67% eksportu), do Rosji (około 13 tys. sztuk, 17% eksportu), a także na Litwę, na Łotwę oraz do Niemiec i na Białoruś. W I kwartale 2011 roku importowano do Polski świnie o wartości 27 mln euro (o 6% mniejszej w porównaniu do minionego roku). Wartość importu drobiu wzrosła aż o ponad 43% do 20,3 mln euro. Żywiec wieprzowy był przywożony do Polski przede wszystkim z takich krajów jak: Dania, Holandia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Słowacja. W omawianym okresie nasz kraj dokonał eksportu przetworów mięsnych o łącznej wartości 37,4 tys. ton (o około 2% mniejszej niż w roku 2010). W ujęciu wartościowym eksport tych towarów wzrósł o ponad 16% do blisko 120 mln euro.

W I kwartale tego roku wyeksportowano z Polski 7,5 tys. ton kiełbas, których wartość wyniosła 20,2 mln euro. Kiełbasy wysyłano głównie do Wielkiej Brytanii, Danii, na Litwę, do Niemiec, Czech, Irlandii i na Słowację. 4,8 tys. ton osiągnął import przetworów do Polski i był on mniejszy o 12,3% niż w roku poprzednim. Spadła również wartość tego importu (o 4% do niewiele ponad 19 mln euro).

Źródło: FAMMU/FAPA