Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
02 marca 2021, Wtorek.
Kursy walut: USD USD - 3.7765 EUR EUR - 4.5345 GBP GBP - 5.2367 DKK DKK - 0.6098
Archiwum
02.03.2021 MATIF: pszenica MAR21 - 245,00 (- 2,00%), kukurydza MAR21 - 228,00 (+ 0,22%), rzepak MAJ21 - 502,50 (+ 1,26%) [euro/tona] +++ +++ +++ 01.03.2021 13:05 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,60 - 6,30 zł/kg, średnia: 5,93 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++ +++

Przewidywania dot. unijnego rynku wieprzowiny

Joanna Kawka

Według prognozy Komisji Europejskiej z grudnia 2013 r., od 2014 r. produkcja mięsa wieprzowego w UE zacznie odbudowywać się i do 2023 r. wzrośnie o 5% wobec 2013 r. i o 3% wobec średniej z okresu 2010-2012 do 23,4 mln ton.

Wprowadzenie nowych wymogów z zakresu dobrostanu loch w 2013 r. doprowadziło do wycofania z rynku mniej konkurencyjnych gospodarstw, rośnie natomiast udział ferm bardziej produktywnych.

Poziom wzrostu unijnej produkcji wieprzowiny będzie jednak umiarkowany ze względu na ograniczenia dotyczące ochrony środowiska u głównych producentów (np. w Holandii i niektórych częściach Francji).

Eksport wieprzowiny z UE wzrośnie do 2023 r. o 12,4% wobec średniej z lat 2010-12 i o 6,3% wobec poziomu z 2012 r.

W okresie 2012-23 roczne tempo wzrostu wywozu wyniesie 1% i będzie znacznie niższe niż w latach 2001-11 (+6%). Spowolnienie wynikać będzie z rosnącej konkurencyjności ze strony USA i Brazylii, gdzie produkcja wzrośnie prawdopodobnie o 18% i 24% do 2023 r. wobec średniej z lat 2010-13.

Głównymi odbiorcami unijnej wieprzowiny będą Rosja i Chiny, a prognozy wskazują na zwiększenie chińskiego popytu importowego. Jeśli jednak chińskie władze obniżą krajowe cele dotyczące samowystarczalności, to poziom importu znacząco wzrośnie.

Wzrost rosyjskiej produkcji dzięki państwowym subsydiom w sektorze wieprzowiny spowoduje natomiast obniżenie popytu importowego przez Rosjan.

Spożycie wieprzowiny na jednego mieszkańca UE odbuduje się stopniowo z bardzo niskiego poziomu w 2013 r. (30,8 kg) do 31,8 kg w 2023 r., pozostając jednak poniżej poziomu z 2011 r.

Ograniczona podaż i wyższe ceny zbóż spowodowały wzrost cen wieprzowiny w 2012 r. i pierwszej połowie 2013 r. ponad poprzedni rekordowy poziom z 2011 r.

W drugiej części 2013 r. ceny mięsa zaczęły się już obniżać dzięki spadkowi cen pasz.

W prognozowanym okresie unijne ceny wieprzowiny będą podążały za ruchem cen na rynku światowym i wzrosną w tym samym stopniu co w ostatniej dekadzie sięgając 2100 EUR/t w 2023 r.

Niepewność dotycząca poziomu zbiorów oraz otoczenia makroekonomicznego może spowodować zmiany cen, co z kolei będzie miało wpływ na konkurencyjności unijnego eksportu oraz na popyt.

 

Źródło: FAMMU/FAPA