Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
08 marca 2021, Poniedziałek.
Kursy walut: USD USD - 3.8665 EUR EUR - 4.5903 GBP GBP - 5.3478 DKK DKK - 0.6173
Archiwum
08.03.2021 MATIF: pszenica MAR21 - 238,00 (+ 2,81%), kukurydza CZE21 - 221,25 (+ 0,00%), rzepak MAJ21 - 525,75 (+ 1,40%) [euro/tona] +++ +++ +++ 08.03.2021 12:17 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,60 - 6,40 zł/kg, średnia: 5,86 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++

Sytuacja pogłowia trzody chlewnej w Polsce

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z września br., pogłowie trzody chlewnej w Polsce pod koniec lipca 2013 r. liczyło 11 129 tys. sztuk i w porównaniu z tym samym okresem 2012 r. było niższe o 3,9%.

W stosunku do marca br. liczebność stada wzrosła jednak o 1,8%.

 

Stan pogłowia odnotowany w lipcu br. odzwierciedla utrzymywanie się trendu spadkowego w chowie świń, jednak skala redukcji nieco wyhamowała. W marcu br. spadek wielkości populacji świń w skali roku był wyższy i wyniósł 4,8%. W lipcu br. obniżyła się liczebność wszystkich grup hodowlanych, w tym stada macior o 8%. W strukturze pogłowia trzody ogółem zmniejszył się udział prosiąt (o 1,6 p.p.) i świń na chów o wadze ponad 50 kg (o 0,5 p.p.), wzrósł natomiast udział warchlaków (o 0,9 p.p.) i tuczników (o 1,2 p.p.).

 

Obecna sytuacja na ryku trzody chlewnej w Polsce jest konsekwencją utrzymywania się od dłuższego czasu niskiej opłacalności produkcji żywca wieprzowego, spowodowanej wysokimi cenami pasz.

Średnia cena skupu żywca wieprzowego od stycznia do lipca 2013 r. wyniosła 5,35 zł/kg i była o 0,1% niższa od zarejestrowanej w tym samym czasie 2012 r.

 

Ceny żywca na targowiskach były takie same jak przed rokiem – 5,22 zł/kg. Tymczasem przeciętna cena skupu zbóż podstawowych w okresie styczeń-lipiec 2013 r. wzrosła o 4,3% w skali roku do 88,27 zł/dt, a na targowiskach zboża podrożały o 2,9% do 86,9 zł/dt.

 

W lipcu br. opłacalność chowu świń nieco poprawiła się – cena skupu żywca wieprzowego wzrosła wobec lipca 2012 r. o 4,7% do 5,8 zł/kg, natomiast cena skupu zbóż spadła w tym czasie o 17,1%. Relacja cen skupu 1 kg żywca do targowiskowej ceny żyta wzrosła w lipcu br. do 7,7 wobec 6,9 przed rokiem. Był to jednak nadal bardzo niski wskaźnik, przy poziomie 10-11 przyjętym jako próg opłacalności tuczu.

 

Spadek pogłowia prosiąt nie wpłynął na wzrost ich cen w obrotach targowiskowych. W okresie 7 miesięcy br. cena jednego prosięcia na chów wynosiła średnio 168 zł i była o 0,7% niższa niż przed rokiem.

Niska krajowa produkcja prosiąt została zrekompensowana zwiększonym importem – w pierwszej połowie br. sprowadzono do Polski ponad 1,6 mln sztuk prosiąt o wartości ok. 103 mln euro, prawie o 1/3 więcej niż prze rokiem. Głównym dostawcą była Dania (2/3 importu prosiąt).

 

Źródło: FAMMU/FAPA