Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
18 września 2020, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3.7585 EUR EUR - 4.4574 GBP GBP - 4.8811 DKK DKK - 0.5991
Archiwum
18.09.2020 MATIF: pszenica kons. GRU20 - 194,50 (+ 1,43%), kukurydza LIS20 - 171,50 (+ 0,15%), rzepak LIS20 - 395,00 (+ 0,64%) [euro/tona] +++ +++ +++ 18.09.2020 13:42 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,60 - 5,00 zł/kg, średnia: 4,85 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni) +++ +++ +++ +++

Spadek pogłowia trzody chlewnej w Polsce.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), pogłowie trzody chlewnej w Polsce pod koniec marca 2012 r. liczyło 11 478 tys. sztuk i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku było niższe o 12,4%.

W stosunku do listopada 2011 r. liczebność stada była mniejsza o 12,1%. W stosunku do ubiegłego roku spadła populacja wszystkich grup hodowlanych: warchlaków (-18%), prosiąt o wadze do 20 kg (-17%), tuczników (-6%) oraz świń na chów (-5%).

W gospodarstwach indywidualnych, gdzie znajdowało się około 83% krajowego pogłowia trzody, liczebność obniżyła się w skali roku o około 15%. W strukturze stada trzody ogółem zmniejszył się udział prosiąt i warchlaków, a zwiększył się udział tuczników i świń do odchowu, w tym macior.

 

Obecne stado trzody chlewnej w Polsce jest najmniejsze od ponad 50 lat, a w ciągu ostatniej dekady zmniejszyło się o jedną trzecią. Stan pogłowia odnotowany pod koniec marca br. odzwierciedla dalsze pogłębienie się trendu spadkowego z roku ubiegłego w wyniku niskiej opłacalności produkcji żywca wieprzowego, która spowodowana została wysokimi cenami pasz.

 

Wyższe ceny żywca wieprzowego w 2011 r. nie zrekompensowały wysokich podwyżek cen zbóż. Średnia cena skupu żywca wieprzowego w 2011 r. wyniosła 4,52 zł/kg i była o 16% wyższa od rejestrowanej w 2010 r. Wzrost cen żywca na targowiskach wyniósł 21% do 4,63 zł/kg. Tymczasem przeciętna cena skupu zbóż podstawowych w ciągu 2011 r. wzrosła o 47,5%, a na targowiskach zboża podrożały o 55%.

W pierwszym kwartale br. opłacalność chowu świń nieco poprawiła się. Ceny skupu i targowiskowe żywca wieprzowego wzrosły kolejno o 32% i 29%, natomiast ceny skupu zbóż i na targowiskach spadły w tym czasie o 10% i 2%. Relacja cen skupu 1 kg żywca do targowiskowej ceny żyta w marcu br. wzrosła do 6,3 wobec 5,3 przed rokiem.

Jest to jednak wciąż bardzo niski wskaźnik, przy 10-11 przyjętym jako graniczny dla opłacalności tuczu.

Poprawa rentowności produkcji oraz niskie pogłowie prosiąt wpłynęły na wzrost ich cen. W okresie marcu br. cena jednego prosięcia na chów wynosiła średnio 171 zł i była o 65% wyższa niż w roku ubiegłym.

 

Źródło: FAMMU/FAPA