zm skiba

kojs

CenyRolnicze
30 stycznia 2023, Poniedziałek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.3258 EUR EUR - 4.7160 GBP GBP - 5.3609 DKK DKK - 0.6341
Archiwum


29.01.2023 SPRZEDAM 5 BYKÓW, mieszaniec, 600 kg, warmińsko-mazurskie, szczycieński, 12-114, tel.: 608 087 528

29.01.2023 SPRZEDAM 100 T PSZENICY PASZ., transport firmowy, lubelskie, lubelski, 23-145, tel.: 667 068 621

27.01.2023 13:49 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,70-8,70 zł/kg, średnia: 8,16 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

27.01.2023 MATIF: pszenica MAR23: 286,00 (-0,95%), kukurydza MAR23: 278,75 (+0,09%), rzepak LUT23: 544,25 (-0,32%)

26.01.2023 SPRZEDAM 1250 T PSZENICY PASZ., transport firmowy, śląskie, mikołowski, 43-195, tel.: 502 340 351

26.01.2023 SPRZEDAM 30 T PSZENICY KONS., transport firmowy, warmińsko-mazurskie, olecki, 19-404, tel.: 592 171 887

25.01.2023 SPRZEDAM 22 BYKI, mięsny, 650 kg, podlaskie, kolneński, 18-500, tel.: 509 821 583

25.01.2023 SPRZEDAM 9 BYKÓW, mięsny, 750 kg, mazowieckie, radomski, 26-660, tel.: 783 019 812

25.01.2023 SPRZEDAM 30 JAJ, rozmiar M, podkarpackie, brzozowski, 36-207, tel.: 731 360 944

25.01.2023 SPRZEDAM 2 BYKI, mieszaniec, 400 kg, kujawsko-pomorskie, golubsko-dobrzyński, 87-404, tel.: 669 006 093

24.01.2023 SPRZEDAM 35000 KURCZAKÓW BROJLERÓW, 2.8 kg, lubelskie, lubartowski, 21-109, tel.: 501 385 579

Dodaj komunikat

kowalczyk

kowalczyk

Ministerstwo przedstawiło ocenę sytuacji na rynku nawozów. Rośnie import

Redakcja
nawozy, ceny nawozów, import nawozów

- Pomimo, że ceny nawozów mineralnych znajdują się nadal na bardzo wysokich poziomach, to odnotowane w październiku br. obniżki cen mogą być początkiem odwrócenia trendu wzrostowego i przekształcenia go w tendencję spadkową, tym bardziej że ceny gazu na europejskim rynku są w wyraźnym trendzie spadkowym. Przemawiać mogą za tym ponadto dostępne dane o polskim imporcie nawozów, które wskazują na jego ożywienie – informuje ministerstwo rolnictwa.

 

Jak czytamy w informacji ministerstwa, która została przedstawiona Krajowej Radzie Izb Rolniczych, nawozy odgrywają istotną rolę dla bezpieczeństwa żywnościowego. Ich produkcja i koszt w dużej mierze zależą od cen gazu ziemnego i innych surowców nawozowych (fosforyty, sól potasowa). Po inwazji Rosji na Ukrainę notowane rekordowe poziomy cen gazu na rynkach europejskich sprawiają, że sytuacja przedsiębiorstw operujących na rynku chemiczno-nawozowym jest niezwykle trudna co w oczywisty sposób dotyczy także producentów krajowych, takich jak Grupa Kapitałowa - Grupa Azoty czy Anwil S.A. Sytuacja ta znalazła odzwierciedlenie w czasowych ograniczeniach produkcji nawozów i ich zmniejszonej podaży na rynku. Ponadto istotnym czynnikiem warunkującym aktualny poziom podaży nawozów mineralnych oprócz produkcji krajowej, jest ograniczenie importu nawozów z Rosji i Białorusi w wyniku zastosowanych sankcji spowodowanych wojną na Ukrainie.

 

W celu wsparcia polskich rolników, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów nawozów, spowodowanego obecnym kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami, Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, opracował program pomocowy o wartości 836 mln euro (3,9 mld złotych) przeznaczony na wsparcie sektora rolnego w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Producenci rolni, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r. mogli ubiegać się o pomoc na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych (w tym azotowych). Ewentualne, podobne wsparcie w 2023 roku będzie przedmiotem analizy i zależy od dalszego rozwoju sytuacji na rynku.

 

Dostrzegając problemy rolników związane ze wzrostem cen środków produkcji, w tym nawozów i środków ochrony roślin, w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. wprowadzony został zerowy podatek VAT na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą. Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180) okres obniżenia podarku VAT został przedłużony do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Wzrost importu nawozów 

 

W kontekście trudnej sytuacji na rynku nawozów Komisja Europejska przedstawiła 9 listopada br. komunikat w sprawie zapewnienia dostępności i przystępności cenowej nawozów. W komunikacie przedstawiono szeroki zakres działań i wskazówek dotyczących sposobów radzenia sobie z wyzwaniami, przed którymi stoją obecnie rolnicy i przemysł UE, a także kraje rozwijające się. Sprawa ewentualnych działań wykorzystujących ramy pomocy publicznej ujętej w ww. komunikacie była dyskutowana m.in. na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa AGRIFISH w dniu 21 listopada 2022 r. Na posiedzeniu tym KE omówiła listę wymienionych w komunikacie instrumentów, które mogą pomóc w poradzeniu sobie z efektami obecnej sytuacji. Należą do nich w szczególności możliwości finansowania: wydłużenie tymczasowych ram kryzysowych pomocy państwa wraz ze zwiększeniem limitów pomocy, opcja użycia przez państwa członkowskie środków z funduszy solidarnościowych, możliwość priorytetyzowania przemysłu nawozowego w przypadku konieczności racjonalizacji dostaw gazu. W tym obszarze komunikat wymienia także możliwość wykorzystania w 2023 r. rezerwy rolnej na rzecz wsparcia rolników w związku z wysokimi kosztami produkcji. Potencjalne działania na poziomie kraju będą przedmiotem dalszej analizy i zależą od rozwoju sytuacji na rynku.

 

Należy zaznaczyć, iż pomimo, że ceny nawozów mineralnych znajdują się nadal na bardzo wysokich poziomach, to odnotowane w październiku br. obniżki cen mogą być początkiem odwrócenia trendu wzrostowego i przekształcenia go w tendencję spadkową, tym bardziej że ceny gazu na europejskim rynku są w wyraźnym trendzie spadkowym. Przemawiać mogą za tym ponadto dostępne dane o polskim imporcie nawozów, które wskazują na jego ożywienie. Z analizy danych dotyczących importu nawozów mineralnych w poszczególnych miesiącach wynika, że sierpień br. był drugim miesiącem w którym import nawozów był ilościowo większy niż rok wcześniej (wcześniej większy w porównaniu z rokiem poprzednim import odnotowano w kwietniu br.). W sierpniu br. zaimportowano 328 tys. ton nawozów mineralnych, o ponad 1/3 więcej niż rok wcześniej. Można zatem przypuszczać, że sytuacja w zakresie wolumenu importu nawozów mineralnych powoli się poprawia, na co wskazuje wzrost importu, nie tylko nawozów azotowych, ale również wieloskładnikowych."

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu