Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
22 kwietnia 2021, Czwartek.
Kursy walut: USD USD - 3.7885 EUR EUR - 4.5562 GBP GBP - 5.2655 DKK DKK - 0.6127
Archiwum
22.04.2021 MATIF: pszenica MAJ21 - 238,50 (+ 3,02%), kukurydza CZE21 - 233,75 (+ 2,07%), rzepak MAJ21 - 595,25 (+ 5,96%) [euro/tona] +++ +++ +++ 21.04.2021 13:05 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 6,10 - 6,90 zł/kg, średnia: 6,39 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni) +++ +++ +++

Dodatkowy certyfikat dla hodowców bydła mlecznego?

Redakcja

Polska Izba Mleka podjęła inicjatywę wprowadzenia systemowych rozwiązań poprawienia bytu zwierząt. Jego założeniem jest rozszerzenie istniejącego już „Bez GMO” o moduł systemu oceny dobrostanu zwierząt.

 

10 lutego odbyło się pierwsze spotkanie, powstałej z inicjatywy Agnieszki Maliszewskiej dyrektor Polskiej Izby Mleka, grupy roboczej zajmującej się zagadnieniem standardu PIM ukierunkowanego na dobrostan zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem bydła mlecznego. Komisja Europejska opracowując Europejski Zielony Ład wpisała w jego założenia niezwykle istotny element, a mianowicie dobrostan zwierząt. Polska Izba Mleka podjęła inicjatywę wprowadzenia systemowych rozwiązań poprawienia bytu zwierząt. Jego założeniem jest rozszerzenie istniejącego już Standardu Polskiej Izby Mleka „Bez GMO” o moduł systemu oceny dobrostanu zwierząt. Wg PIM pozwoli to rolnikom nie tylko na zapewnienie wymaganego przepisami minimum, ale na podniesienie standardu hodowli zwierząt, co niewątpliwie uczyni te gospodarstwa konkurencyjnymi, a jednocześnie uczyni zadość założeniom strategii Europejskiego Zielonego Ładu związanymi ze zrównoważonym rolnictwem, zasadami ochrony środowiska czy zasadami postępowania ze zwierzętami.

 

- Polska podobnie jak inne kraje UE będzie musiała spełnić te ambitne cele, jakie zakłada Komisja Europejska w kluczowych strategiach i o tym musimy mówić wprost i otwarcie, nie mamy od tego odwrotu - powiedziała Agnieszka Maliszewska, dyrektor PIM i wiceprezydent COGECA. - Zdajemy sobie sprawę z konieczności informowania opinii publicznej o tym, że już dziś wiele w tym zakresie zrobiliśmy i nikt lepiej niż rolnicy nie dba o dobrostan zwierząt w gospodarstwach, ponieważ są one źródłem utrzymania rolnika. Ale my chcemy iść krok dalej. Chcemy podnosić te standardy, chcemy edukować konsumentów o tym, jak wygląda prawda w zakresie dobrostanu, obalać fałszywe przekazy pseudo obrońców zwierząt. Ważne też, żebyśmy na poziomie Komisji i Parlamentu Europejskiego zabiegali o większy strumień finansowania dla rolnictwa w obszarze planowanych zmian w Nowej Wspólnej Polityce Rolnej – przekonuje Maliszewska.

 

Nowy moduł dotyczący dobrostanu zwierząt będzie obejmował takie elementy jak: organizacja gospodarstwa rolnego, budynki i urządzenia w gospodarstwie rolnym, pastwiska, kondycja i zdrowie zwierząt, żywienie zwierząt i opieka nad nimi.

 

26 lutego odbyło się spotkanie grupy roboczej zajmującej się zagadnieniem standardu PIM ukierunkowanego na dobrostan zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem bydła mlecznego. W spotkaniu uczestniczyli rolnicy, producenci mleka zrzeszeni w Stowarzyszeniu Polskie Mleko, przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego, zootechnicy, przedstawiciele zakładów przetwórczych oraz audytorzy z TUV SUV Polska, współpracujący z Polską Izbą Mleka.

 

Jak przekonywała uczestników spotkania przedstawicielka Izby, standard PIM w ramach wymagań może pomóc poprawiać dobrostan zwierząt oraz przedstawiać dowody dla instytucji kontrolnych, organizacji oraz klientów w Polsce i zagranicy. Opracowanie wymagań na podstawie 12 kryteriów, które powinny być ujęte w systemie oceny dobrostanu zwierząt. Propozycja:

- uwzględnienie wymagań dobrostanu zwierząt jako dodatkowy moduł w ramach standardu PIM,

- wprowadzenie określonych poziomów spełnienia wymagań ( A, B,C).

 

Propozycja trzech poziomów:

- C - poziom podstawowy,

- B - poziom dobry (dodatkowe rozwiązania systemowe, znaczna poprawa dobrostanu),

- A - poziom najwyższy spełniający wytyczne międzynarodowowe ( np. wolny wybieg, brak uwięzi itp.).

 

Audyty miałyby być połączone przy okazji innych modułów, np. „BEZ GMO”. Działania w tym kierunku miałaby podjąć firma TÜV SÜD Polska.

 

 

Źródło: Polska Izba Mleka 

Może zainteresuje Cię również:

Płatności bezpośrednie - wnioski do 17 czerwca 202

Do 17 czerwca wydłużono termin na złożenie wniosku o dopłaty

Jakie będą skutki ekonomiczne Zielonego Ładu dla p

Jakie skutki wprowadzenia zapisów Zielonego Ładu przewiduje

Zielony Ład ma zbawić małe gospodarstwa. Może okaz

Trwa dyskusja komisarza Janusza Wojciechowskiego z rolnikami