Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
26 lutego 2021, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3.7247 EUR EUR - 4.5175 GBP GBP - 5.1946 DKK DKK - 0.6075
Archiwum
26.02.2021 MATIF: pszenica MAR21 - 245,00 (- 0,31%), kukurydza MAR21 - 226,25 (- 1,31%), rzepak MAJ21 - 491,50 (+ 0,67%) [euro/tona] +++ +++ +++ 26.02.2021 14:09 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,60 - 6,40 zł/kg, średnia: 5,95 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni) +++ +++ +++ +++ +++ +++

W ciągu pół roku krajowe pogłowie bydła skurczyło się o blisko 100 tys. sztuk

Redakcja

Według wstępnych danych pogłowie bydła w grudniu 2019 r. liczyło 6 260,9 tys. sztuk i było wyższe o 1,3% w stosunku do grudnia ubiegłego roku. Wzrost pogłowia wystąpił we wszystkich grupach bydła. Największy wystąpił w grupie cieląt o 2,4. Obniżenie pogłowia odnotowano jedynie w grupie krów o 0,6%. Mniej optymistycznie wyglądają statystyki z ostatnich sześciu miesięcy ubiegłego roku.

 

W grudniu 2019 r. pogłowie bydła wynosiło 6 260,9 tys. sztuk* i było o 77,5 tys. sztuk (o 1,3%) wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2019 r.- niższe o 97,2 tys. sztuk (1,5%).

 

Pogłowie cieląt poniżej 1 roku wzrosło w porównaniu do stanu pogłowia w grudniu 2018 r. (o 2,4%), a w porównaniu do czerwca 2019 r. spadło o 1,1% do poziomu 1 750,9 tys. sztuk.

 

Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyło się, w stosunku do poprzedniego roku o 1,4%, a w porównaniu z czerwcem 2019 r. odnotowano mały spadek o 0,7% i osiągnęło poziom 1 755,2 tys. sztuk.

 

Pogłowie krów nieznacznie spadło w porównaniu z grudniem 2018 r. o 13,8 tys. sztuk (o 0,6%) do poziomu 2 403,7 tys. sztuk, a w porównaniu z czerwcem 2019 r. odnotowano spadek pogłowia o 57,4 tys. sztuk (o 2,3%).

 

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2019 r. wynosił:

- cielęta w wieku poniżej 1 roku - 28,0%,

- młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 28,0%,

- krowy – 38,4%,

- pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 5,6%.

 

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w grudniu 2018 r. jedynie zwiększył się udział pogłowia cieląt w wieku poniżej 1 roku (o 0,4 p. proc.), w grupie młodego bydła hodowlanego i rzeźnego w wieku 1-2 lat nie zmienił się, a w pozostałych grupach wiekowo-użytkowych bydła ich udział zmalał (od 0,4 do 0,7 p. proc) w badanym okresie.

 

Według danych pochodzących z weterynaryjnego systemu kontroli i powiadamiania o przemieszczeniach zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego przez terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej TRACES, import bydła w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wyniósł 187,7 tys. sztuk i był niższy o 17,2% (39 tys. sztuk) w stosunku do analogicznego okresu 2018 r.

 

Ubój bydła za 11 miesięcy 2019 r. spadł o 5,4% w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. i tym samym wpłynął on na wzrost pogłowia bydła w grudniu 2019 r.

 

Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 12 miesięcy 2019 r. wynosiła 6,35 zł/kg i była niższa o 3,7% od notowanej w analogicznym okresie 2018 r.

 

Przeciętna cena skupu mleka za 12 miesięcy 2019 r. (134,80 zł za 100 l) była o 0,5 % wyższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2018 r.

 

Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie (18,6%), wielkopolskie (16,6%) i podlaskie (16,3 %). W województwach: dolnośląskim, lubuskim, opolskim, podkarpackim i zachodniopomorskim udział w krajowym pogłowiu bydła nie przekroczył 2%, zaś w pozostałych województwach udział ww. pogłowia nie przekroczył 10%.

 

*Wstępne uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej obejmującego:

- wszystkie gospodarstwa osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, - wylosowane gospodarstwa indywidualne (30 tys. gospodarstw - próba około 2%).

 

Źródło: GUS