Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
26 lutego 2021, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3.7247 EUR EUR - 4.5175 GBP GBP - 5.1946 DKK DKK - 0.6075
Archiwum
26.02.2021 MATIF: pszenica MAR21 - 245,00 (- 0,31%), kukurydza MAR21 - 226,25 (- 1,31%), rzepak MAJ21 - 491,50 (+ 0,67%) [euro/tona] +++ +++ +++ 26.02.2021 14:09 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,60 - 6,40 zł/kg, średnia: 5,95 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni) +++ +++ +++ +++ +++ +++

Wzrasta pogłowie bydła w Polsce, ale spadają ceny żywca wołowego

Redakcja

Według wstępnych danych pogłowie bydła w czerwcu 2019 r. liczyło 6 296,7 tys. sztuk i było wyższe o 1,5% w stosunku do czerwca ubiegłego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 1,9%, cieląt i bydła dorosłego o 1,4%.

 

Tablica 1. Pogłowie bydła w czerwcu 2019 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE

VI 2019 w tys. sztuk

VI 2018=100

XII 2018=100

Bydło

6296,7

101,5

101,8

Cielęta w wieku poniżej 1 roku

1709,5

101,4

100,0

Młode bydło w wieku 1-2  lat

1767,6

101,9

102,1

Bydło w wieku 2 lat i więcej

2819,6

101,4

102,8

w tym krowy

2461,0

101,3

101,8

 

W czerwcu 2019 r. pogłowie bydła wynosiło 6 296,7 tys. sztuk i było o 95,3 tys. sztuk (o 1,5%) wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2018 r.- wyższe o 113,4 tys. sztuk (1,8%). W porównaniu ze stanem pogłowia w czerwcu 2018 r. odnotowano wzrost pogłowia bydła we wszystkich grupach struktury stada.

 

Pogłowie cieląt poniżej 1 roku wzrosło w stosunku do poprzedniego roku do poziomu 1 709,5 tys. sztuk i wzrosło o 1,4%, a w porównaniu z grudniem 2018 r. pogłowie nie zmieniło się.

 

Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyło się w stosunku do poprzedniego roku o 1,9%, a w porównaniu z grudniem 2018 r. odnotowano wzrost o 2,1% i osiągnęło poziom 1 767,6 tys. sztuk.

 

Pogłowie krów wzrosło w porównaniu z czerwcem 2018 r. o 31,8 tys. sztuk (o 1,3%) do poziomu 2 461 tys. sztuk, a w porównaniu z grudniem 2018 r. odnotowano wzrost o 43,6 tys. sztuk (o 1,8%).

 

Wykres 1. Pogłowie bydła, w tym krów w latach 2015-2019:

 

poglowie bydla ceny rolnicze pl

 

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w czerwcu 2019 r. wynosił:

- cielęta w wieku poniżej 1 roku - 27,1%,

- młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 28,1%,

- krowy - 39,1%,

- pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 5,7%.

 

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła z czerwca 2018 r., w 2019 r. udział w poszczególnych grupach wiekowo-użytkowych bydła pozostał na tym samym poziomie.

 

Ze wstępnych danych dotyczących handlu zagranicznego w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 31 maja 2019 r. import bydła wyniósł 85 tys. sztuk (w tym cieląt 65%) i spadł o 19,8% (w tym cieląt o 11,4%) w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. Wielkość eksportu bydła kształtowała się na poziomie 18,4 tys. sztuk i zmniejszyła się o 28,1% w stosunku do poprzedniego roku ( w tym cieląt o 42,8%). W ww. okresie odnotowano spadek uboju bydła o 7,6%.

 

Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 6 miesięcy 2019 r. wynosiła 6,43 zł/kg i była niższa o 1,2% od notowanej w analogicznym okresie 2018 r. Przeciętna cena skupu mleka za 6 miesięcy 2019 r. (136,50 zł za 100 l) była o 2,3% wyższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2018 r.

 

Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie (19,2%), wielkopolskie (16,4%) i podlaskie (16,2%). W województwach: dolnośląskim, lubuskim, opolskim, podkarpackim, śląskim i zachodniopomorskim udział w krajowym pogłowiu bydła nie przekroczył 2%, zaś w pozostałych województwach udział ww. pogłowia nie przekroczył 10%.

 

 

Źródło: GUS

Może zainteresuje Cię również:

Najczęstsze choroby cieląt i jak im zaradzić

Choroby cieląt powodują niemało kłopotów i strat finansowych

Rośnie pogłowie bydła w Polsce. Wzrost generuje „m

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego pogło

Kiedy i jak zadbać o odporność krów?

O co zadbać w okresie jesienno-zimowym, aby zapobiec infekcj