Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
14 kwietnia 2021, Środa.
Kursy walut: USD USD - 3.8065 EUR EUR - 4.5552 GBP GBP - 5.2513 DKK DKK - 0.6125
Archiwum
14.04.2021 MATIF: pszenica MAJ21 - 220,75 (+ 1,49%), kukurydza CZE21 - 221,00 (+ 1,26%), rzepak MAJ21 - 507,00 (+ 0,35%) [euro/tona] +++ +++ 14.04.2021 13:06 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,70 - 6,50 zł/kg, średnia: 5,98 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni) +++

Blisko 2,5-procentowy wzrost pogłowia bydła

Redakcja

Według wstępnych danych pogłowie bydła w grudniu 2018 r. liczyło 6 183,3 tys. sztuk i było wyższe o 2,4% w stosunku do grudnia ubiegłego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 3,8%, i bydła dorosłego o 3,3%. Obniżenie pogłowia odnotowano w grupie cieląt o 0,2%.

 

W grudniu 2018 r. pogłowie bydła wynosiło 6 183,3 tys. sztuk i było o 147,6 tys. sztuk (o 2,4%) wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2018 r.- niższe o 18,1 tys. Sztuk (0,3%). Pogłowie cieląt poniżej 1 roku nieznacznie obniżyło się w porównaniu do stanu pogłowia w grudniu 2017 r. (o 0,2%), a w porównaniu do czerwca 2018 r. wzrosło o 1,4% do poziomu 1 709,4 tys. sztuk.

 

Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyło się, w stosunku do poprzedniego roku o 3,4%, a w porównaniu z czerwcem 2018 r. odnotowano mały spadek o 0,1% i osiągnęło poziom 1 731,7 tys. sztuk. Pogłowie krów wzrosło w porównaniu z grudniem 2017 r. o 76,7 tys. sztuk (o 3,3%) do poziomu 2 417,4 tys. sztuk, a w porównaniu z czerwcem 2018 r. odnotowano spadek o 11,8 tys. sztuk (o 0,5%).

 

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2018 r. wynosił:

- cielęta w wieku poniżej 1 roku - 27,6%,

- młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 28,0%,

- krowy – 39,1%,

- pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 5,3%.

 

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w grudniu 2017 r. zwiększył się udział pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 0,4 p. proc.), krów (o 0,3 p. proc.) i udział pozostałego bydła dorosłego w wieku powyżej 2 lat (o 0,1 p. proc.), a zmalał udział pogłowia cieląt w wieku poniżej 1 roku (o 0,8 p. proc.).

 

Ze wstępnych danych dotyczących handlu zagranicznego bydłem w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2018 r. odnotowano wzrost importu bydła o 13,8% (w tym cieląt o 17,2%) w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. W tym samym okresie wielkość eksportu bydła kształtowała się na poziomie 49,1 tys. sztuk i spadła o 21,0% w stosunku do poprzedniego roku (w tym cieląt o 25,9%).

 

Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 12 miesięcy 2018 r. wynosiła 6,60 zł/kg i była wyższa o 4,4% od notowanej w analogicznym okresie 2017 r.

 

Przeciętna cena skupu mleka za 12 miesięcy 2018 r. (134,11 zł za 100 l) była o 3,0 % niższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2017 r.

 

Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie (19,0%), wielkopolskie (16,7%) i podlaskie (16,3 %). W województwach: dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim udział w krajowym pogłowiu bydła nie przekroczył 2%, zaś w pozostałych województwach udział ww. pogłowia nie przekroczył 10%.

 

ogloszenia dla hodowcow bydla

 

Źródło: GUS

Może zainteresuje Cię również:

Izrael zwiększa dostawy żywca wołowego. Protesty a

Izrael zwiększył import żywca w pierwszym kwartale bieżącego

Pod koniec marca polski eksport pszenicy poza UE g

W tygodniu kończącym się 28-go marca 2021 roku polski ekspor

W odstępie 10 lat polskie stado świń skurczyło się

Według wstępnych wyników powszechnego spisu rolnego 2020, w