Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
01 marca 2021, Poniedziałek.
Kursy walut: USD USD - 3.7572 EUR EUR - 4.5231 GBP GBP - 5.2396 DKK DKK - 0.6083
Archiwum
01.03.2021 MATIF: pszenica MAR21 - 250,00 (+ 2,04%), kukurydza MAR21 - 227,50 (+ 0,55%), rzepak MAJ21 - 496,25 (+ 0,97%) [euro/tona] +++ +++ +++ 01.03.2021 13:05 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,60 - 6,30 zł/kg, średnia: 5,93 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++ +++

Wzrosło pogłowie bydła

Redakcja

Według wstępnych danych GUS, pogłowie bydła w czerwcu 2018 r. liczyło w Polsce 6 201,4 tys. sztuk, i było wyższe o 0,9% w stosunku do czerwca ubiegłego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat o 1,9%, i bydła dorosłego o 2,2%. Obniżenie pogłowia odnotowano w grupie cieląt o 2,0%.

 

W czerwcu 2018 r. pogłowie bydła wynosiło 6 201,4 tys. sztuk i było o 58,3 tys. sztuk (o 0,9%) wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2017 r.- wyższe o 165,7 tys. sztuk (2,7%). Pogłowie cieląt poniżej 1 roku obniżyło się w porównaniu do stanu pogłowia w czerwcu 2017 r. (o 2,0%), a w porównaniu do grudnia 2017 r. o 1,6% do poziomu 1 686,4 tys. sztuk Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyło się, w stosunku do poprzedniego roku o 1,9%, a w porównaniu z grudniem 2017 r. odnotowano wzrost o 3,9% i osiągnęło poziom 1 734,0 tys. sztuk. Pogłowie krów wzrosło w porównaniu z czerwcem 2017 r. o 54,8 tys. sztuk (o 2,3%) do poziomu 2 429,2 tys. sztuk, a w porównaniu z grudniem 2017 r. odnotowano wzrost o 88,5 tys. sztuk (o 3,8%).

 

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w czerwcu 2018 r. wynosił:

- cielęta w wieku poniżej 1 roku - 27,2%,
- młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 28,0%,
- krowy - 39,2%,- pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 5,6%.

 

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w czerwcu 2017 r. zwiększył się udział pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 0,3 p. proc.) i krów (o 0,5 p. proc.) a zmalał udział pogłowia cieląt w wieku poniżej 1 roku (o 0,8 p. proc.), a udział pozostałego bydła dorosłego w wieku powyżej 2 lat pozostał na tym samym poziomie.

 

Ze wstępnych danych dotyczących handlu zagranicznego bydłem w okresie od 1 grudnia 2017 r. do 31 maja 2018 r. odnotowano wzrost importu bydła o 18,5% (w tym cieląt o 7,6%) w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. W tym samym okresie wielkość eksportu bydła kształtowała się na poziomie 26,3 tys. sztuk i spadła o 15,1% w stosunku do poprzedniego roku (w tym cieląt o 12,3%).

 

Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 6 miesięcy 2018 r. wynosiła 6,51 zł/kg i była wyższa o 4,3% od notowanej w analogicznym okresie 2017 r. Przeciętna cena skupu mleka za 6 miesięcy 2018 r. (133,45 zł za 100 l) była o 1,2 % wyższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2017 r.

 

Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie (18,6%), wielkopolskie (16,5%) i podlaskie (16,5 %). W województwach: dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim udział w krajowym pogłowiu bydła nie przekroczył 2%, zaś w pozostałych województwach udział ww. pogłowia nie przekroczył 10%.

 

ogloszenia dla hodowcow bydla

 

Źródło: GUS

Może zainteresuje Cię również:

Dramat blisko 1800 sztuk bydła. Zwierzęta od 2,5 m

Hiszpański statek ElBeik przetrzymuje od ponad 2 miesięcy na

23.02.2021 Ceny skupu bydła rzeźnego: niższa podaż

- Faktem jest, że mamy ceny najwyższe od kilku lat. Zbliżamy

16.02.2021 Ceny skupu bydła rzeźnego: średnia staw

Notowania cen skupu bydła rzeźnego nadal na fali wznoszącej.