kojs

kowalczyk

CenyRolnicze
12 maja 2021, Środa.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.7456 EUR EUR - 4.5453 GBP GBP - 5.2969 DKK DKK - 0.6113
Archiwum


12.05.2021 14:26 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,40-7,20 zł/kg, średnia: 6,73 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

12.05.2021 MATIF: pszenica WRZ21-225,50 (- 0,55%), kukurydza CZE21-257,25 (-0,48%), rzepak SIE21-555,25 (+2,21%) [euro/t

Dodaj komunikat

zm skiba

agrifirm

Ptasia grypa jak ASF. Trzeba wsparcia na sfinansowanie bioasekuracji

Redakcja

Dostosowanie do obowiązujących wymagań mających na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się ptasiej grypy związane jest z ogromnymi kosztami. Zdaniem samorządu rolniczego konieczne jest dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji dostosowania do wymogów bioasekuracji, tak jak ma to miejsce w przypadku zapobiegania rozprzestrzeniania się ASF w chowie i hodowli trzody chlewnej.

 

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Krajowej Rady Izb Rolniczych z wnioskiem o wystąpienie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uruchomienia nowego naboru w ramach poddziałania 5.1 „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach PROW 2014-2020, z uwzględnieniem inwestycji służących zapobieganiu rozprzestrzeniania się ptasiej grypy.

 

W ostatnich latach stale odnotowuje się przypadki ptasiej grypy w hodowlach drobiu. Grypa ptaków, obok ASF, jest jedną z chorób, które kwalifikują całe stado do utylizacji w przypadku jej wykrycia. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722) nakłada na rolników zajmujących się chowem i hodowlą drobiu szereg zakazów i nakazów.

 

Dostosowanie do obowiązujących wymagań mających na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się ptasiej grypy związane jest z ogromnymi kosztami, gdyż należy ponieść inwestycje związane z:

- ogrodzeniem budynków inwentarskich wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi drobiu lub,

- utworzeniem lub zmodernizowaniem zadaszonej niecki do dezynfekcji, lub

- zakupem urządzeń do dezynfekcji lub

- przebudową/remontem pomieszczeń w celu utrzymywania drobiu w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach lub

- przebudową/remontem pomieszczenia w budynku inwentarskim tak aby w ich wyniku w tym pomieszczeniu było możliwe zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą drobiu lub

- budową/przebudową magazynu do przechowywania słomy lub ściółki dla drobiu lub

- zakupem i wykonaniem robót związanych z posadowieniem silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez drób.

 

W związku z powyższym Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej uważa za słuszne dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji dostosowania do wymogów bioasekuracji, tak jak ma to miejsce w przypadku zapobiegania rozprzestrzeniania się ASF w chowie i hodowli trzody chlewnej.

 

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu