kps

kps

CenyRolnicze
14 maja 2021, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.7374 EUR EUR - 4.5316 GBP GBP - 5.2571 DKK DKK - 0.6094
Archiwum


14.05.2021 14:07 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,30-7,20 zł/kg, średnia: 6,65 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

13.05.2021 MATIF: pszenica WRZ21-216,00 (-4,21%), kukurydza CZE21-250,25 (-2,72%), rzepak SIE21-532,75 (-4,05%) [euro/t]

Dodaj komunikat

agrifirm

zm skiba

Ocena stanu zdrowia świń na podstawie behawioru

Redakcja

Dobrostan zwierząt jest istotnym czynnikiem wpływającym na  ogólną „koncepcje jakości żywności”, a konsumenci oczekują, że ich produkty odzwierzęce, będą wytwarzane z poszanowaniem dobrostanu zwierząt. Ostatnie badania przeprowadzone przez Komisję Europejską, a także badania w ramach projektu Welfare Quality, potwierdzają, że dobrostan zwierząt jest kwestią o dużym znaczeniu dla konsumentów, a obywatele wykazują silne zaangażowanie w problematykę poświęconą hodowli zwierząt i produkcji mięsa. Aby uwzględnić obawy społeczne dotyczące właściwego dobrostanu zwierząt, a także związane z nimi wymagania rynku istnieje pilna potrzeba stworzenia niezawodnych, opartych na obserwacjach systemów oceny statusu dobrostanu zwierząt.

 

Projekt „Welfare Quality” rozpoczął się w 2004 roku i był jednym z największych projektów i badań prowadzonych w dziedzinie dobrostanu zwierząt w Europie. W projekcie tym udział wzięło 40 instytucji w Europie, a od 2006 roku dołączyły do nich 4 kraje z Ameryki Łacińskiej. Projekt „Welfare Quality” miał na celu opracowanie naukowych narzędzi do oceny dobrostanu zwierząt. Pozyskane dane dostarczały informacji zwrotnej dla kierowników jednostek hodowlanych na temat statusu dobrostanu ich zwierząt i mogły zostać wykorzystane i wdrożone tak aby poprawić produkcyjność i środowisko życia zwierząt. Ocena jakości dobrostanu wpływa także na poszerzenie wiedzy na temat praktycznych strategii poprawy dobrostanu zwierząt w gospodarstwie i podczas chowu. W tym projekcie połączono analizy percepcji i postaw konsumentów z istniejącą wiedzą z zakresu nauki o dobrostanie zwierząt, a tym samym określono 12 kryteriów, które należy odpowiednio uwzględnić w systemach oceny. Aby zająć się tymi problematycznymi obszarami, postanowiono skoncentrować się na tzw. „środkach zwierzęcych”, które odnoszą się do aspektów aktualnego stanu dobrostanu zwierząt. Są nimi na przykład: ich zachowanie, lękliwość, stan zdrowia i kondycja fizyczna. Takie środki oparte na zwierzętach i obejmują efekty różnic w sposobie zarządzania systemem rolnym, a także specyficzne interakcje między systemami.

 

Kolejnym prawnym dokumentem regulującym problemy behawioralne świń są przepisy Unii Europejskiej dotyczące obcinania ogonów. Zabieg ten możliwy jest tylko jeśli wyrazi na to zgodę lekarz weterynarii i wykonywany jedynie w momencie kiedy możliwe działania prewencyjne nie odniosły skutku, a zachowania kanibalistyczne stanowią problem na fermie. Obcinanie ogonów zmniejsza występowanie obgryzania ogonów, jednak nie eliminuje tego zachowania. Zjawisko to regulowane jest przez zwiększającą się konkurencję (zbyt duże obłożenie kojca) i frustrację u zwierząt, która wywołuje tę stereotypię. Ponadto brak pokarmu, lub opóźniania w jego podawaniu mogą wpłynąć na niepokój i nerwowość zwierząt. Wyróżniamy trzy główne typy obgryzania ogonów, pierwszy z nich „dwustopniowy” -obgryzanie ogonów odnosi się do zachować poznawczych świń. W pierwszym etapie ogon jest tylko trzymany w ryju przez innego osobnika, w drugiej fazie tego etapu dochodzi do uszkodzenia skóry i ewentualnego krwawienia, niepokój może wywołać zainteresowanie się ogonem ofiary przez inne osobniki w kojcu. Kolejnym typem jest „nagłe i wymuszne” obgryzanie ogonów. Naukowcy ustalili, iż podłożem do wystąpienia tego typu obgryzania jest brak właściwego odstępu czasowego w podawaniu paszy i złego składu mieszanki. Trzecia ostania kategoria to obgryzanie „obsesyjne” w tym przypadku pojedyncze przypadku obgryzają ogon ofiary i spędzają nad tą czynnością zdecydowanie więcej czasu niż inne (rys 1., rys 2.).

 

swinki cenyrolnicze pl

obgryzanie ogobow cenyrolnicze pl

 

Według EFSA najważniejszym jednak czynnikiem, który determinuje obgryzanie ogonów jest brak słomy lub innego materiału wzbogacającego środowisko w intensywnych systemach utrzymania trzody chlewnej. Powołując się na dane literaturowe, stwierdzono że w kojcach wyposażonych w wzbogacony materiał dochodzi do mniejszej ilości obgryzania ogonów. Za materiał wzbogacony uważa się łańcuchy, węże gumowe, ale także słomę, kiszonkę z kukurydzy czy grzybnie. Jednak naukowcy dowiedli, że świnie lubią przedmioty, których nie da się zniszczyć, a można je żuć. Jednakże stwierdzono, że zwierzęta więcej czasu poświęcały na rycie, niż interesowały się wiszącym przedmiotem. Ważne też aby znać behawior świń, są to zwierzęta które szybko się nudzą. Dlatego przedmioty, które zostają im dostarczone do kojca powinny być wymieniane, zmieniane i czyste.  

 

Jednym z podstawowych założeń dobrostanu zwierząt jest ich zdrowie, czyli brak specyficznych reakcji fizjologicznych na obecność czynnika chorobotwórczego. Według dostępnej literatury jednym z głównych problemów współczesnego dobrostanu świń jest system utrzymania. Pozbawienie świń na świeżym powietrzu, pogarsza ich dobrostan co w konsekwencji prowadzi do obniżenia odporności. Naukowcy szczególnie zwrócili uwagę na poprawne utrzymywanie młodzieży. Ekonomika chowu świń, jest ściśle powiązana z tym okresem, co w konsekwencji rzutuje na efekty użytkowości rozpłodowej. W badaniach porównano między innymi bezwybiegowy system chowu z wybiegowym. W badaniach stwierdzono, że bezwybiegowy system chowu wiąże się z częstszym występowaniem schorzeń i urazów ciała oraz kończyn (kulawizny i zniekształcenia kończyn). Urazy kończyn są bardzo bolesne co wiąże się z samopoczuciem zwierząt i relacjami w grupie. Występowanie tego typu obrażeń, może być ściśle związane z reakcją behawioralną na ograniczenie powierzchni ich utrzymania. Swoboda w poruszaniu się i eliminacja z kojców podłóg powodują nadwyrężenia układu ruchu i są przyczyną kulawizn oraz zniekształceń. Dostęp do ruchu jest niezwykle istotny zwłaszcza w przypadku młodych reproduktorów, ponieważ jego brak objawia się słabością kończyn. W badaniach porównujących system wolnowybiegowy i alkierzowy loch wykazano iż oba systemy spełniają minimalne wymagania dotyczące dobrostanu (czyli takie, które narzucają hodowcom regulacje prawne). W obu systemach ocena dobrostanu była pozytywna tj. lochy wykazywały naturalne zachowania. Większą różnorodność w zachowaniu zaobserwowano u macior utrzymywanych na wolnym powietrzu. Jednak nie odnotowano zachowań patologicznych w żadnej z grup, a kondycja samic była podobna (dobra – lochy nie chorowały i były długo użytkowane (rys 3.).

 

swinia otwart pysk cenyrolnicze pl

 

W Polsce w 2020 roku wprowadzono program „Dobrostan Zwierząt”. Nowe działania Programu Ochrony Obszarów Wiejskich (PROW) skierowane jest do hodowców zwierząt. Całkowita pomoc ma wynosić aż 50 mln euro, niestety działania PROW-u budzą wiele wątpliwości wśród rolników, szczególnie hodowców trzody chlewnej. Tematem dyskusji jest dostosowanie pomieszczeń dla loch i tuczników. Niestety według wielu źródeł zmiana pomieszczeń dla loch wiąże się z czasochłonną pracą i dodatkowymi kosztami. Przedmiotem sporu jest przebudowa kojców poporodowych z ruchomą przegrodą dla prosiąt, wcześniej akceptowano takie rozwiązanie. Aktualnie ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) podaję iż niestety takie rozwiązanie nie jest wystarczające i wniosek zostanie odrzucony. W obecnym zapisie, koszt poniesionych wydatków zniechęca rolników do składania wniosków. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśla, że jakakolwiek zmiana przepisów wymagałaby zmian w rozporządzeniu. Samorządy rolnicze natomiast uważają, że te zmiany pozwolą na zachęcenie rolników do wzięcia udziału w projekcie co w konsekwencji podniesie poziom dobrostanu zwierząt, co stanowi kluczowy cel całego programu.

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu