Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
29 maja 2020, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 4,0031 EUR EUR - 4,4503 GBP GBP - 4,9213 DKK DKK - 0,5970
Archiwum
29.05.2020 MATIF: pszenica kons. WRZ20 - 188,25 (+ 0,53%), kukurydza CZE20 - 167,00 (- 0,30%), rzepak SIE20 - 369,75 (+ 0,14%) [euro/tona] +++ +++ +++ 29.05.2020 13:13 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,00 - 5,00 zł/kg, średnia: 4,42 zł/kg (na podstawie informacji z 13 ubojni) +++

Poprawa dobrostanu świń, to wyższe koszty produkcji

Redakcja

Dobrostan świń w Unii Europejskiej określa dyrektywa Rady 2008/EC, która określa minimalne wymagania ich utrzymywania w krajach członkowskich. Wymagania dotyczą jakości i powierzchni podłogi, przestrzeni dla macior i loszek, szkoleń dla personelu obsługującego zwierzęta, poziomu dopuszczalnego hałasu, dostępu do świeżej wody oraz wyznaczają wiek odsadzenia prosiąt na 4 tygodnie.

 

 

Od 1 stycznia 2013 lochy prośne muszą być utrzymywane w grupach. Zwierzęta muszą również mieć zapewniony dostęp do przedmiotów – zabawek, które zapewniają im możliwość zaspokajania naturalnej ciekawości wynikającej z zachowań behawioralnych. W Unii Europejskiej zakazane jest rutynowe obcinanie ogonków. Zagadnieniem, które jest szczególnie omawiane w ostatnich latach, jest chirurgiczna kastracja knurków, mającą ograniczać zapach knurzy w mięsie wieprzowym (Council Directive 2008/120/EC.)

 

Polska jako kraj członkowski wprowadziła wymagane standardy do produkcji świń. Poprawa warunków dobrostanu zwierząt wiąże się jednak ze wzrostem kosztów produkcji i obniżeniem konkurencyjności w stosunku do trzody chlewnej produkowanej w USA, Kanadzie, Brazylii, gdzie pomimo niższych kosztów paszy, podwyższone standardy utrzymania świń nie zostały wprowadzone. Bogate kraje UE, które produkują duże ilości wieprzowiny wprowadziły wyższe – ponad wymagania unijne – standardy dobrostanu.

 

Pod wpływem publicznej debaty w Niemczech podwyższono standardy dobrostanu świń ponad wymogi unijne poprzez wprowadzenie w 2015 roku tzw. „Initiative Tierwohl”. U podstaw programu było stworzenie przez podmioty związane z produkcją wieprzowiny i drobiu (producenci żywca, przetwórcy, sieci handlowe) bardziej kompleksowej odpowiedzialności za dobrostan zwierząt. Program ten jest prowadzony na zasadzie dobrowolności, a stworzony fundusz branżowy pozwala na wypłacanie dodatkowych premii dla rolników, którzy zdecydowali się na podniesienie standardów dobrostanu powyżej wymogów unijnych. Szczególny nacisk położono na redukcję stosowania chirurgicznej kastracji knurków, zwiększenie powierzchni dla zwierząt w kojcach, ograniczenie obcinania ogonków poprzez wprowadzanie środków niwelujących stres i kanibalizm występujący wśród zwierząt czy swobodne utrzymanie loch w sekcji porodówek.

 

ogloszenia dla hodowcow trzody chlewnej

 

Źródło: KZP-PTCh

 

Może zainteresuje Cię również:

Krowa na długim łańcuchu. Czy rolnik dostanie dopł

Czy do otrzymania wsparcia z działania wariant 2.1 będzie up

Płatności związane z dobrostanem zwierząt również

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że jeśli

Polska hodowla trzody chlewnej na krawędzi. Koniec

- W związku z wyjątkowo trudną sytuacją na rynku trzody chle