Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
22 maja 2019, Środa.
Kursy walut: USD USD - 3,8620 EUR EUR - 4,3098 GBP GBP - 4,8906 DKK DKK - 0,5771
Archiwum
22.05.2019 13.05 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,10- 5,80 zł/kg, średnia: 5,36 zł/kg (na podstawie informacji z 16 ubojni) +++ +++ +++ 21.05.2019 MATIF: pszenica kons. WRZ19 - 176,25 (+ 0,14%), kukurydza CZE19 - 163,25 (+ 0,31%), rzepak SIE19 - 365,00 (+ 0,27%) [euro/tona] +++ +++ +++ +++ +++ +++

Czy wszystkie programy poprawiają poziom dobrostanu królików?

Joanna Składanowska-Baryza
Myksomatoza (źródłem zakażenia m.in. stanowią komary), źródło: ogonek.waw.pls

W ostatnich kilkunastu latach można zaobserwować rozwój zainteresowania tematyką dobrostanu zwierząt. Ogromne znaczenie dla podjęcia tej tematyki był raport opracowany przez komisję Brambella w 1965 roku. Zawiera on postulat, który przyznaje zwierzętom udomowionym przez człowieka „pięć wolności” (wolność od głodu i pragnienia; wolność od urazów psychicznych i bólu; wolność od ran i chorób; wolność od stresu; wolność do wyrażania naturalnego zachowania się).

 

Problematyka dobrostanu w dużej mierze dotyczy zwierząt gospodarskich, przez wzgląd na często stosowany intensywny system produkcji charakteryzujący się sztucznie regulowanym mikroklimatem wysoką obsadą zwierząt, ograniczoną możliwością ekspresji naturalnych zachowań oraz sztuczną selekcją zwierząt na cechy produkcyjne. Dzięki prowadzonym badaniom naukowym, w które zaangażowanych jest wiele znaczących instytutów naukowych i uniwersytetów, w Unii Europejskiej wprowadzonych zostało już wiele programów mających na celu poprawę poziomu dobrostanu poprzez odpowiednią certyfikację jednostek związanych z produkcją zwierzęcą oraz stworzenie przeznaczonego dla konsumentów systemu informacji o pochodzeniu produktów zwierzęcych (m.in. Welfare Quality i WELFUR). Europejczycy zwracają uwagę już nie tylko na jakość mięsa, jego walory prozdrowotne, ale także na warunki w jakich dany gatunek zwierzęcia był utrzymywany i skąd surowiec mięsny lub produkt żywnościowy pochodzi. Przeprowadzone w tej dziedzinie sondaże pozwoliły ustalić, że Europejczycy są w stanie płacić więcej za żywność, przy zapewnieniu odpowiednich warunków i dobrostanu zwierząt od których ta żywność pochodzi (Eurobarometru nr 442 pt. Attitudes of Europeans towards Animal Welfare). Jest to wysoce satysfakcjonujące, ponieważ w 2006 roku na seminarium dotyczącym europejskiego planu działań w dziedzinie ochrony i dobrostanu zwierząt (zorganizowanym przez Komisję Rolnictwa Parlamentu Europejskiego), tylko 11% z grupy 24 708 obywateli UE było wstanie zapłacić więcej za produkt mięsny. Jeśli chodzi o hodowlę królików temat ten jest znaczący, ponieważ zwierzęta te należą do grupy futerkowych, a jak wiemy w ostatnim czasie hodowla ta jest piętnowana.

 

DOBROSTAN KRÓLIKÓW

Króliki utrzymywane są na dużych fermach towarowych, w niedużych gospodarstwach oraz w warunkach przydomowych. Z ekonomicznego punktu widzenia, aby hodowla była opłacalna, stado podstawowe powinno liczyć ponad 200 matek. Na dużych fermach towarowych króliki najczęściej żywione są pełnoporcjowymi mieszankami granulowanymi, które pozwalają na uzyskanie masy ubojowej w stosunkowo krótkim czasie. Dla zwiększenia efektów ekonomicznych z chowu królików, ważny jest dobór odpowiedniej rasy. Najczęściej są to rasy średnie (brojlerowe) lub coraz bardziej popularne linie syntetyczne (hybrydy). Oprócz doboru odpowiedniej rasy oraz racjonalnego żywienia bardzo ważny jest także dobrostan i profilaktyka. Ważne jest aby w pomieszczeniach, w których utrzymywane są króliki panowały odpowiednie warunki mikroklimatyczne, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się chorób groźnych dla życia i zdrowia zwierząt. Chów królików na fermach wielkotowarowych obarczone jest występowaniem wielu chorób, ze względu na duże zagęszczenie zwierząt w jednym pomieszczeniu. Tylko utrzymanie odpowiednich warunków higienicznych może zminimalizować zagrożenia epidemiologiczne na fermie. Właściwie przeprowadzane i systematyczne zabiegi higieniczne (m.in. dezynfekcje i deratyzacje) przyczyniają się do uzyskania lepszych wyników hodowlanych i redukują biologiczne czynniki chorobotwórcze. Najczęściej spotykanym systemem utrzymania królików są klatki wolno stojące, jedno lub wielo kondygnacyjne. Bardzo ważny jest dobór właściwych klatek, o odpowiednich rozmiarach uzależnionych od danej rasy (minimalne warunki utrzymania tych zwierząt są określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 roku). Z najważniejszych elementów mikroklimatu można wymienić odpowiednią temperaturę i wilgotność. Aby wilgotność powietrza była na optymalnym poziomie, na dużych fermach konieczna będzie wentylacja mechaniczna. Jednym z dostępnych rozwiązań są wentylatory wyciągowe, jednak ważne jest aby kanały wlotowe były odpowiednio zabezpieczone przed przedostaniem się do wewnątrz fermy gryzoni (myszy, szczury) i owadów (zwłaszcza komarów). Zwierzęta te stanowią realne zagrożenie dla królików, gdyż są nosicielami groźnych chorób.

 

NOWE PROJEKTY MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ DOBROSTANU NA FERMIE KRÓLIKÓW

Projektem, w pełni poświęconym hodowli królików jest ANIHWA-RABHO. ANIHWA (Animal Health and Welfare ERA-Net) to jednostka utworzona w celu koordynacji nad krajowymi programami badawczymi w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt gospodarskich, liczy 30 partnerów z 19 państw. Program ANIHWA-RAHBO, koordynowany jest przez INRA (Francuski Narodowy Instytut Badań Rolniczych) i dotyczy poprawy warunków chowu, hodowli i tuczu królików. W wyniku wprowadzenia tego projektu, w 2012 roku w Austrii zakazano klatek bateryjnych, w Belgii w 2014 roku wprowadzono projekt mający na celu stopniową likwidację systemów klatkowych i wprowadzenie systemów parkowych (projekt realizowany do 2025 roku). Wykonano szereg badań, mających na celu porównanie wyników użytkowości królików w zależności od systemu utrzymania. W jednych z prezentowanych badań, dotyczących grupowego utrzymania samic hodowlanych i grupowego utrzymania samic z młodymi w okresie odchowu stwierdzono, że wśród samic utrzymywanych grupowo pojawiła się rywalizacja w grupie, która skutkowała pogorszeniem wyników rozrodu i ranami na ciele zwierząt. U samic z młodymi, które miały swoje kotniki, ale wspólny wybieg straty w odchowie wahały się od 5,3% do 44,4%. Podczas gdy w grupie kontrolnej (samice utrzymywane pojedynczo, jest to system tradycyjny) straty wynosiły 8,5%. Oceniano także wpływ typu podłogi na dzienne przyrosty, urazy, upadki zwierząt, a także ich zachowanie. Zastosowano zalecane w nowych przepisach podłogi (platformy o 10% perforacji) oraz te które stosowano wcześniej. Pod uwagę wzięto 12 cykli odchowów, w których przebadano łącznie 1100 zwierząt. Stwierdzono, że najwięcej problemów zdrowotnych pojawiło się w efekcie zastosowania zalecanych w nowych przepisach typów podłóg, w wyniku czego nastąpiło pogorszenie dobrostanu zwierząt ( zabrudzenia zwierząt oraz zranienia kończyn tylnich). Wynik obu tych doświadczeń świadczą o tym, że regulacje prawne przyjmowane w krajach UE, są często reakcją na oczekiwania opinii publicznej (nie zawsze odpowiadają rzeczywistym potrzebom zwierząt). Warto jednak zauważyć, że środowisko naukowców jak i praktyków otwarte jest na nowe rozwiązania i chętnie wprowadza zmiany, które mogą mieć wpływ na polepszenie dobrostanu zwierząt gospodarskich.

 

Wprowadzanie programów i projektów w zakresie warunków utrzymania zwierząt jest jednych z rozwiązań, które mają na celu poprawę jakości ich życia. Problematyka związana z higieną, profilaktyką i dobrostanem ma niezwykle istotne znaczenie dla podwyższenia stanu obecnej wiedzy. Dla każdego hodowcy priorytetem jest zdrowie zwierząt, ponieważ bardziej ekonomiczne jest stosowanie profilaktyki niż leczenie. Każdy z wprowadzanych i obowiązujących programów musi być weryfikowany zarówno przez naukowców jak i praktyków specjalizujących się w danej hodowli. 

Joanna Składanowska-Baryza
Autor: Joanna Składanowska-Baryza
Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ukończyła studia magisterskie w języku angielskim na specjalności Animal Production Management i w tym kierunku realizuje prace doktorską. Aktualnie zajmuje się oceną surowca mięsnego, w szczególności mięsa króliczego. Jest współautorką wielu artykułów naukowych oaz autorką artykułów popularno-naukowych w tej dziedzinie.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Wszystkie artykuły autora
Najnowsze artykuły autora:

Może zainteresuje Cię również:

Płatności w zakresie dobrostanu zwierząt są możliw

Jak informuje ministerstwo rolnictwa, przepisy unijne, okreś

Ten przepis zmierza do „zarżnięcia” polskiej produ

- Zmiana ustawy o ochronie zwierząt przewiduje, że rolnicy u

W Śląskowie powstała nowoczesna ferma ze stanowisk

29 marca w Śląskowie k. Jutrosina (woj. wielkopolskie) nastą