Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
02 czerwca 2020, Wtorek.
Kursy walut: USD USD - 3,9303 EUR EUR - 4,3902 GBP GBP - 4,9334 DKK DKK - 0,5890
Archiwum
02.06.2020 MATIF: pszenica kons. WRZ20 - 184,25 (- 1,21%), kukurydza CZE20 - 171,00 (+ 1,48%), rzepak SIE20 - 373,00 (+ 0,54%) [euro/tona] +++ +++ +++ 01.06.2020 12:43 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,20 - 5,20 zł/kg, średnia: 4,60 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++

Przyszłość wołowiny: co wpływa na decyzję konsumentów o jej zakupie?

Martyna Frątczak

W ciągu zaledwie dekady, pomiędzy latami 1990 i 2009, światowa konsumpcja mięsa wzrosła o prawie 60%. Najbardziej dynamiczny wzrost zaobserwować można było w krajach rozwijających się. To właśnie one prawdopodobnie stanowią przyszłość rynku mięsnego. Jednak pomimo ogólnych tendencji wzrostowych na rynku mięsnym, wołowina wciąż należy do rzadziej wybieranej kategorii mięsa i przewiduje się, że sytuacja ta się raczej nie zmieni. Wołowina w kwestii ceny nie może być konkurencyjna. Co jeszcze poza zasobnością portfela może wpływać na jej zakup? Najnowsze badanie z Brazylii odpowiada na to pytanie.

 

Spożycie mięsa wzrasta globalnie

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w ostatnich dziesięcioleciach nastąpił znaczny wzrost globalnego spożycia mięsa. Pomiędzy latami 1990 i 2009 światowa konsumpcja mięsa wzrosła o prawie 60% - z 175 665 tys. ton do aż 278 863 tys. ton rocznie. Przyczyny takiego wzrostu upatrywać, przynajmniej częściowo, można we wzroście populacji ludzkiej. Jednak, ponieważ spożycie mięsa na mieszkańca również uległo wzrostowi o prawie 25% (z 33,7 do 41,9 kg na mieszkańca), powody obserwowanego trendu są bardziej złożone.

Do najważniejszych z nich należy wzrost dochodów w krajach rozwijających się. Ilość spożywanego mięsa rośnie tam trzykrotnie szybciej niż w krajach rozwiniętych. Do innych ważnych czynników stymulujących wzrost spożycia mięsa należą obniżanie jego ceny, globalizacja systemów produkcji żywności i jej handlu oraz postępująca urbanizacja.

Króluje drób, wołowina w mniejszości

Już jakiś czas temu zaobserwowano, że w populacjach doświadczających rozwoju gospodarczego zmianie zaczynają ulegać wzorce żywieniowe i preferencja określonych produktów. W większości krajów o niskim lub średnim dochodzie w społeczeństwach wzrasta spożywanie tłuszczu, cukru, przetworzonej żywności i białka zwierzęcego.

Dla ogólnej konsumpcji mięsa obecne światowe trendy są więc bardzo korzystne, należy jednak podkreślić, że sytuacja wygląda bardzo odmiennie dla konkretnych kategorii mięsa. Do najczęściej i najchętniej spożywanego na świecie mięsa należy białe mięso, zwłaszcza drobiu. Wołowina wybierana jest zdecydowanie rzadziej. Według FAO w latach 1990-2009 globalne spożycie wołowiny na mieszkańca wzrosło o około 8%, wieprzowiny o 20%, a drobiu aż o 75%. Główną przyczynę tego zjawiska upatruje się w różnicach cenowych. 

Przyszłość konsumpcji mięsa

Największego wzrostu spożycia mięsa oczekuje się w państwach Azji, Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu. Za to, nieco odwrotnego, już powoli obserwowanego trendu należy spodziewać się w krajach rozwiniętych. Starzejące się społeczeństwa o wysokim, lecz nie rosnącym już dynamicznie dochodzie, coraz bardziej zainteresowane trendami dietowymi i zdrowotnymi, rzadziej sięgają po produkty mięsne.

W państwach, które w przyszłości pociągną w górę konsumpcję białka zwierzęcego najważniejszym czynnikiem decydującym o jego wyborze będzie prawdopodobnie cena. Przemysł skupiający się na drobiu nie ma się czego obawiać, a wieprzowina musi obecnie toczyć swoją osobną walkę z ASF, będącą pewnie w tej chwili czynnikiem warunkującym przyszłość silniej niż preferencje konsumentów.

Cenowo wołowina nie jest konkurencyjna. Co zatem decyduje o jej wyborze i na co powinni zwracać uwagę jej producenci? Co może wpłynąć na jej popularność w krajach rozwijających się? Na to pytanie odpowiada jedno z niedawno opublikowanych badań z Brazylii.

Dynamiczne zmiany w Brazylii

Brazylia posiada największą liczbę komercyjnie utrzymywanego bydła, sięgającą ponad 220 milionów zwierząt i produkuje rocznie około 9,71 milionów ton tusz wołowych. Spożycie wołowiny na mieszkańca w ostatnich latach wyraźnie tam wzrosło, z około 30 kg rocznie w końcu ubiegłego tysiąclecia do 43,5 kg rocznie obecnie. Między innymi dlatego kraj ten stanowi znakomite pole do badań czynników wpływających na chęć konsumentów do sięgania po ten rodzaj mięsa.

Brazylia przechodzi ponadto obecnie procesy zmiany preferencji żywieniowych w społeczeństwie, ustalania nowych nawyków konsumpcyjnych oraz wdrażania nowych koncepcji dotyczących jakości sprzedawanego mięsa. Coraz większy nacisk kładzie się tam na ilość i jakość informacji dostarczanych konsumentom wraz z zakupywanym produktem, co jest jednym z działań w obrębie nowego podejścia do jakości mięsa i bezpieczeństwa żywności.

Z tych powodów grupa naukowców z Brazylii postanowiła zbadać czynniki, które są postrzegane przez mieszkańców kilku największych miast za najważniejsze podczas wyboru mięsa wołowego. W ankiecie, która objęła 276 osób sprawdzili również wiedzę kupujących na temat produkcji mięsa, cech zwierząt, z którego pochodzi, jego etykietowania oraz dostępnych w sprzedaży części kulinarnych.

Co wpływa na konsumenta podczas zakupu?

Na konsumentów podczas dokonywania zakupu wpływa wiele impulsów zewnętrznych i wewnętrznych, które mogą decydować o ich wyborze i stanie emocjonalnym mu towarzyszącym. W literaturze naukowej poświęcono bardzo dużo miejsca na analizę wpływów warunkujących korzystanie z różnych usług i kupowanie różnych produktów.

Wyróżnia się wśród nich czynniki psychologiczne (społeczno-kulturowe, styl życia), zmysłowe (wygląd, smak, tekstura, zapach) i marketing (cena, etykieta, marka, dostępność). Wszystkie z nich mają znaczenie również przy zakupie mięsa. Zależy ono więc między innymi od wieku konsumenta, jego dochodu, poziomu wykształcenia i nawyków konsumenckich. Dokładne poznanie bodźców, które kierują decyzją konsumenta jest niezwykle ważne w sektorze produkcji zwierzęcej, będącego bardzo konkurencyjnym i obarczonym wieloma problemami obszarem.

Przeciętny konsument wołowiny w Brazylii

Osoby do wzięcia udziału w badania wybierano losowo spośród ludzi spotkanych w sklepach mięsnych i supermarketach. Jedynym kryterium wzięcia udziału w ankiecie było zadeklarowanie bycia konsumentem wołowiny. Ponad 60% ankietowanych było w wieku między 25 a 54 lat, a dochód ich rodzin wynosił od 2 do 6 przeciętnych pensji (średni dochód w Brazylii wynosi 350 USD miesięcznie na mieszkańca). Należy jednak podkreślić, że ankieta została przeprowadzona w bogatszych miastach ze średnimi wyższymi dochodami, wśród osób legitymujących się najczęściej wykształceniem średnim.

Wołowina jest regularnie spożywanym przez Brazylijczyków produktem. Wśród ankietowanych najczęstsze spożycie wołowiny wyniosło więcej niż 4 razy w tygodniu. Taką częstotliwość zadeklarowało aż 62% badanych, co zgadza się z wynikami kilku innych badań. Około 20% stwierdziło, że je wołowinę trzy razy w tygodniu, 14% dwa razy, a 4% tylko raz w tygodniu. Tak więc suma osób spożywających wołowinę 3 lub 4 razy w tygodniu (co uważa się za wysokie spożycie) wyniosła aż 82%.

Większość konsumentów decydowała się na zakup mięsa od rzeźnika z supermarketu (82%), mniejszy odsetek zainteresowany był zapakowanymi gotowymi porcjami mięsa.

Wygląd jest najważniejszy

Jeśli chodzi o preferowaną kategorię bydła mięsnego, preferowano mięso jałówek (33%), a następnie wołów (20%), a znacznie rzadziej wskazywano mięso byków (3%) i krów (2%). Jednak dla wielu ankietowanych (42%) kategoria zwierząt miała niewielkie znaczenie w momencie zakupu mięsa.

Ze względu na korzystne warunki klimatyczne i rolnicze tradycyjna hodowla i chów bydła odbywają się w Brazylii na pastwiskach. I z takiego właśnie systemu konsumenci najchętniej wybierają wołowinę (42% ankietowanych), jednak aż 34% z nich uważa, że system utrzymania zwierząt nie ma żadnego wpływu na ich preferencje.

Na pytanie „Jakie są najważniejsze czynniki którymi kierujesz się podczas zakupu mięsa?” większość konsumentów odpowiadała, że najistotniejsze są dla nich prezencja mięsa – jego kolor i ogólny wygląd. Zgadza się to z innymi badaniami dotyczącymi wyborów konsumenckich – kolor mięsa, połączony z innymi wskazówkami dotyczącymi smaku wpływa na wybór produktu w pierwszej kolejności. Drugim najważniejszym deklarowanym przez ankietowanych czynnikiem była jakość mięsa.

Niewielki odsetek badanych uważał, że cena jest najważniejsza podczas zakupu mięsa. Zgadza się to wynikami badań konsumentów z Europy, dla których pochodzenie mięsa i system utrzymywania zwierząt są ważniejsze od ceny produktu. Czystość w sklepie, sposób przygotowania zakupywanego mięsa, data ważności i marka były niezwykle rzadko wymieniane przez ankietowanych.

Istotna higiena produkcji i zawartość tłuszczu

W bardziej szczegółowej ankiecie wyniki stały się mniej oczywiste. Za najważniejszy czynnik większość konsumentów uznała higienę produkcji, a następnie zawartość tłuszczu, prezencję mięsa, datę ważności oraz kontrolę sanitarną produktu. Mniej ważnymi czynnikami okazały się delikatność mięsa, jego cena, etykieta i opakowanie. Za najmniej istotne deklarowano markę mięsa i jego marmurkowatość (która jest jednak cechą zachęcającą do zakupu w przypadku gdy klient planuje mięso grillować).

Warto zauważyć, że brazylijscy konsumenci nie są przyzwyczajeni do kupowania pakowanego, etykietowanego mięsa. Z tego powodu z informacji deklarowanych przez producenta istotna dla nich była wyłącznie data ważności.

W ankiecie sprawdzono również ogólną wiedzę na temat wołowiny. Większość ankietowanych rozpoznawała tylko 3 części kulinarne tuszy wołowej i znała ich terminologię. Co ciekawe, średnio więcej części potrafili wymienić mężczyźni.

Każdą grupę konsumentów trzeba dobrze poznać

Badania konsumentów z Brazylii pokazały więc, że konsument zwraca uwagę przede wszystkim na wygląd i ogólną prezentację mięsa podczas jego wyboru. Etykietowanie produktu nie jest dla niego istotne, co może utrudniać oferowanie certyfikowanych produktów czy promocję określonych marek. Chociaż wyniki te tyczą się wąskiej części populacji, można z nich wyciągnąć wiele wniosków na temat tego co kieruje wyborami konsumentów na całym świecie i jak ważne poznanie jest lokalnych rynków aby zapewnić sukces wołowiny w przyszłości.

 

Na podstawie:

Henchion, Maeve, et al. "Meat consumption: Trends and quality matters." Meat Science 98.3 (2014): 561-568.

Mottin, Camila, et al. "Influencing factors of consumer willingness to buy cattle meat: An analysis of survey data from three Brazilian cities." Acta Scientiarum. Animal Sciences 41 (2019).

Martyna Frątczak
Autor: Martyna Frątczak
Martyna Frątczak, studentka Weterynarii, zainteresowana szeregiem zagadnień związanych z medycyną zwierząt, ekologią i epidemiologią. Pasjonatka literatury pięknej i popularnonaukowej. W przyszłości chciałaby połączyć pracę lekarza weterynarii z prowadzeniem badań naukowych.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora:

Może zainteresuje Cię również:

Dlaczego nie będzie premii poubojowej do bydła w 2

Przed miesiącem samorząd rolniczy zwrócił się do Ministra Ro

Rynek wołowiny: Za chwilę sytuacja będzie tak fata

Polscy producenci mięsa wołowego zwrócili się do Komisji Eur

Perspektywa rozwoju upraw roślin strączkowych

Rośliny strączkowe uprawiane są głównie na nasiona. Z roku n