Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
21 października 2019, Poniedziałek.
Kursy walut: USD USD - 3,8307 EUR EUR - 4,2775 GBP GBP - 4,9709 DKK DKK - 0,5725
Archiwum
21.10.2019 MATIF: pszenica kons. GRU19 - 180,75 (- 0,28%), kukurydza LIS19 - 165,25 (- 0,30%), rzepak LIS19 - 375,00 (- 0,73%) [euro/tona] +++ +++ +++ 21.10.2019 12:27 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,30 - 4,90 zł/kg, średnia: 4,56 zł/kg (na podstawie informacji z 17 ubojni) +++ +++ +++ +++

NIK z KRD-IG o antybiotykach w produkcji zwierzęcej

Redakcja
raport NIK na temat antybiotyków u drobiu
fot. NIK

Najwyższa Izba Kontroli wraz z Krajową Radą Drobiarstwa – Izbą Gospodarczą wspólnie wypowiedziały się o raporcie NIK dotyczącym "Wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej w województwie lubuskim".


Podczas spotkania strony przyjęły następujące konkluzje:

- Kontrola NIK dotyczyła oceny prawidłowości i skuteczności  sprawowania nadzoru nad wykorzystaniem antybiotyków w produkcji zwierzęcej przez lubuskie organy Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Sanitarnej. Kontrolą nie byli objęci producenci produktów pochodzenia zwierzęcego.


- Wyniki kontroli NIK nie potwierdzają doniesień medialnych o powszechnym naruszaniu przez producentów obowiązujących przepisów dotyczących stosowania antybiotyków oraz o wprowadzaniu do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego zawierających antybiotyki.


- Branża drobiarska jest jedną z kluczowych gałęzi przemysłu rolno-spożywczego, a jej rozwój wymaga stałego monitorowania i podnoszenia jakości oferowanych produktów.

- Prezentowanym w raporcie NIK informacjom o wzroście  sprzedaży w Polsce antybiotyków weterynaryjnych towarzyszył równolegle dynamiczny przyrost produkcji zwierzęcej,  w tym w szczególności drobiu.

- Sprzedaż weterynaryjnych leków przeciwbakteryjnych w przeliczeniu na populację zwierząt produkcyjnych (mg/PCU) na przestrzeni ostatnich lat nie wykazywała tendencji wzrostowych.

- W ocenie stron, jednym z kluczowych elementów dla zapewnienia konsumentom bezpiecznych produktów pochodzenia zwierzęcego jest sprawnie i skutecznie działający nadzór właściwych instytucji państwowych nad obrotem i stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych.

Obowiązujący w Polsce model nadzoru odpowiada wysokim wymogom Unii Europejskiej.

W ocenie stron, wdrożenie rekomendacji NIK dotyczących funkcjonowania nadzoru, przy skoordynowanych i długofalowych działaniach wszystkich podmiotów zaangażowanych w zapewnienie racjonalnegoi bezpiecznego stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, powinno sprzyjać osiągnięciu jeszcze wyższych standardów jakości polskiej żywności.

 

Źródło: NIK

Może zainteresuje Cię również:

Rakotwórcza żywność w sklepach? Związek rolniczy w

Związek Zawodowy Rolników RP „Solidarni” zwrócił się do prez

Susza w sześciu województwach, w dziewięciu monito

W dwunastym okresie raportowania tj. od 11 lipca do 10

Susza na terenie sześciu województw

W jedenastym okresie raportowania tj. od 1 lipca do 31