Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
02 czerwca 2020, Wtorek.
Kursy walut: USD USD - 3,9303 EUR EUR - 4,3902 GBP GBP - 4,9334 DKK DKK - 0,5890
Archiwum
01.06.2020 MATIF: pszenica kons. WRZ20 - 186,50 (- 0,93%), kukurydza CZE20 - 168,50 (+ 0,90%), rzepak SIE20 - 371,00 (+ 0,34%) [euro/tona] +++ +++ +++ 01.06.2020 12:43 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,20 - 5,20 zł/kg, średnia: 4,60 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++

NIK z KRD-IG o antybiotykach w produkcji zwierzęcej

Redakcja
raport NIK na temat antybiotyków u drobiu
fot. NIK

Najwyższa Izba Kontroli wraz z Krajową Radą Drobiarstwa – Izbą Gospodarczą wspólnie wypowiedziały się o raporcie NIK dotyczącym "Wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej w województwie lubuskim".


Podczas spotkania strony przyjęły następujące konkluzje:

- Kontrola NIK dotyczyła oceny prawidłowości i skuteczności  sprawowania nadzoru nad wykorzystaniem antybiotyków w produkcji zwierzęcej przez lubuskie organy Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Sanitarnej. Kontrolą nie byli objęci producenci produktów pochodzenia zwierzęcego.


- Wyniki kontroli NIK nie potwierdzają doniesień medialnych o powszechnym naruszaniu przez producentów obowiązujących przepisów dotyczących stosowania antybiotyków oraz o wprowadzaniu do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego zawierających antybiotyki.


- Branża drobiarska jest jedną z kluczowych gałęzi przemysłu rolno-spożywczego, a jej rozwój wymaga stałego monitorowania i podnoszenia jakości oferowanych produktów.

- Prezentowanym w raporcie NIK informacjom o wzroście  sprzedaży w Polsce antybiotyków weterynaryjnych towarzyszył równolegle dynamiczny przyrost produkcji zwierzęcej,  w tym w szczególności drobiu.

- Sprzedaż weterynaryjnych leków przeciwbakteryjnych w przeliczeniu na populację zwierząt produkcyjnych (mg/PCU) na przestrzeni ostatnich lat nie wykazywała tendencji wzrostowych.

- W ocenie stron, jednym z kluczowych elementów dla zapewnienia konsumentom bezpiecznych produktów pochodzenia zwierzęcego jest sprawnie i skutecznie działający nadzór właściwych instytucji państwowych nad obrotem i stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych.

Obowiązujący w Polsce model nadzoru odpowiada wysokim wymogom Unii Europejskiej.

W ocenie stron, wdrożenie rekomendacji NIK dotyczących funkcjonowania nadzoru, przy skoordynowanych i długofalowych działaniach wszystkich podmiotów zaangażowanych w zapewnienie racjonalnegoi bezpiecznego stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, powinno sprzyjać osiągnięciu jeszcze wyższych standardów jakości polskiej żywności.

 

Źródło: NIK

Może zainteresuje Cię również:

Skażenia żywnościowych produktów pochodzenia zwier

Skażenia żywnościowych produktów pochodzenia zwierzęcego to

Krowie mleko może zastąpić antybiotyki

Naukowcom udało się oddzielić i przetworzyć specjalne przeci

Bakteriofagi: nowy oręż w walce z chorobami zwierz

W pełni uleczalne infekcje stają się coraz częściej niemożli