kojs

kojs

CenyRolnicze
29 września 2023, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.3697 EUR EUR - 4.6356 GBP GBP - 5.3464 DKK DKK - 0.6217
Archiwum


29.09.2023 13:39 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,30-8,30 zł/kg, średnia: 7,76 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

28.09.2023 MATIF: pszenica GRU23: 239,50 (-0,62%), kukurydza LIS23: 210,25 (-0,71%), rzepak LIS23: 445,00 (-1,60%)

25.09.2023 SPRZEDAM 21 JAŁÓWEK, mięsny, 700 kg, mazowieckie, sierpecki, 09-214, tel.: 726 587 916

25.09.2023 SPRZEDAM 40 TUCZNIKÓW, 125 kg, 58%, łódzkie, sieradzki, 98-275, tel.: 724 119 112

25.09.2023 SPRZEDAM 3 T ŻYTA PASZOWEGO, transport rolnika, mazowieckie, zwoleński, 26-704, tel.: 692 861 035

25.09.2023 SPRZEDAM 500 JAJ, rozmiar L, wielkopolskie, koniński, 62-570, tel.: 697 740 131

Dodaj komunikat

agrifirm

kowalczyk

Kleszcze na pastwisku: jakie choroby przenoszą na bydło?

Martyna Frątczak

Wypasane bydło nieustannie narażone jest na kontakt z kleszczami. Te niepozorne pajęczaki są świetnie przystosowane do opijania się krwią ludzi i zwierząt domowych i mogą przenosić całe grono bakterii, wirusów i pasożytów. Jakie choroby odkleszczowe najczęściej spotyka się u bydła? Jak im zapobiegać?

Wróg ukryty w trawie

Kleszcze to niewielkie roztocza, zaliczane do rzędu pajęczaków, które żywią się krwią kręgowców. Ich aparat gębowy jest doskonale przystosowany do przecinania skóry i „wkręcania” się. Pobierają znacznie więcej krwi od komarów, pęczniejąc od płynnego posiłku. W czasie gdy kleszcz opija się krwią swojego żywiciela, wraz ze śliną może wprowadzić do jego ciała patogenne bakterie, wirusy i pierwotniaki. Ryzyko zakażenia rośnie, im częściej i dłużej zwierzę ma kontakt z kleszczami.

Choroby przenoszone przez kleszcze to nieustannie temat „na topie”. Niestety, w Europie notowane są coraz częściej u ludzi i zwierząt domowych – nawet na obszarach, gdzie jeszcze do niedawna kleszczy nie obserwowano. Przyczyną tego zjawiska są zmiany w zasięgu występowania kleszczy i ich aktywności, napędzanie m.in. zmianami klimatu, zmianami w zarządzaniu gruntami i zdolnościami adaptacyjnymi kleszczy. Kleszcze spotkać można już właściwie wszędzie. I chociaż coraz więcej wiemy na temat chorób odkleszczowych, nadal są bardzo trudne do diagnozy i leczenia.

Na ataki kleszczy szczególnie narażone jest wypasane bydło (a także owce i kozy). Pastwiska i łąki to wręcz idealne środowisko dla kleszczy. Dawniej przypadki chorób odkleszczowych u wypasanego bydła najczęściej obserwowano wiosną i jesienią, w okresach zwiększonej aktywności kleszczy. Niestety obecnie można napotkać na pastwiskach właściwie przez cały rok. Nie ma więc ścisłej reguły, kiedy zwierzęta mogą zapaść na choroby odkleszczowe. Z tego powodu ochronę przed kleszczami powinno się stosować u bydła i innych wypasanych zwierząt o każdej porze roku.

Poniżej omawiamy kilka najczęstszych – i najgroźniejszych - chorób odkleszczowych u bydła.

Babeszjoza

Babeszjoza to choroba wywoływana przez mikroskopijne pierwotniaki z rodzaju Babesia. Pierwotnie przenosi się wraz z ugryzieniem kleszcza, może jednak przechodzić również przez łożysko - z krowy na rozwijającego się cielaka. Choroba ta występuje na całym świecie i w przeszłości przyczyniała się do masowych padnięć bydła. Dzisiaj dysponujemy lepszymi narzędziami jej diagnostyki, kontroli i leczenia. Mimo to, w dalszym ciągu babeszjoza stanowi zagrożenie dla bydła i może być powodem znaczących strat finansowych.

Pasożyty z rodzaju Babesia namnażają się w krwinkach czerwonych (erytrocytach) zwierząt, tym samym niszcząc je. Nasilenie objawów klinicznych u bydła zależy od gatunku pasożyta, który wywołał chorobę (m.in. Babesia bovis, Babesia divergens, Babesia major), a także od genetyki i poziomu odporności zaatakowanego zwierzęcia. Wysoką odporność na babeszjozę mają zazwyczaj rodzime rasy bydła, mające kontakt z tym pasożytem od wielu pokoleń. Przebieg babeszjozy może być bezobjawowy, łagodny, ostry, lub nadostry – prowadzący nawet do śmierci. Zdarza się, że po ostrym przebiegu choroba przechodzi w formę przewlekłą, trwającą u zwierząt latami.

Do widocznych objawów babeszjozy należą:

 • apatia
 • brak apetytu
 • szybki spadek kondycji
 • spadek mleczności
 • gorączka
 • anemia (niedokrwistość) – blade błony śluzowe, przyspieszenie tętna i oddechów
 • mocz zabarwiony na czerwono (z krwią)
 • zażółcenie błon śluzowych, oczu (żółtaczka w dłuższym przebiegu choroby)
 • poronienia
 • w poważnym przebiegu objawy neurologiczne: dezorientacja, brak koordynacji ruchowej, zaburzenia świadomości, śpiączka

W diagnozie choroby pomocne są badania biochemiczne i morfologiczne krwi, sprawdzenie w niej obecności przeciwciał wobec pasożyta oraz sekcja padłych lub ubitych osobników (badania patomorfologiczne i histopatologiczne). Istnieją szczepionki na babeszjozę dla bydła, jednak nie charakteryzują się 100% skutecznością. Trwają prace nad opracowaniem lepszych preparatów.

Teilerioza

Teilerioza to choroba powodowana przez pierwotniaki z rodzaju Theileria, blisko spokrewnione z Babesią. Atakują i namnażają się głównie w białych krwinkach (leukocytach, komórkach odpornościowych) i w mniejszym stopniu w krwinkach czerwonych. Typ atakowanych komórek może różnić się między gatunkami Theilerii (m.in. T. parva, T. annulata). W dalszej kolejności pierwotniaki zajmują układ limfatyczny (odpornościowy) żywiciela. Może mieć przebieg łagodny, ostry i nadostry, prowadzący nawet do upadków.

Do widocznych objawów teileriozy należą:

 • apatia
 • brak apetytu
 • spadek mleczności
 • gorączka
 • szybka utrata kondycji, wychudzenie
 • łzawienie, wydzielina z nosa
 • obrzęk węzłów chłonnych
 • duszność
 • tuż przed śmiercią występuje gwałtowny spadek temperatury ciała, z nozdrzy wylewa się płyn (wysięk płucny)

W diagnostyce teileriozy wykorzystuje się te same metody, co w przypadku babeszjozy. Teileriozę notuje się wyspowo, w niektórych regionach. W Polsce nie stanowi obecnie dużego problemu.

kleszcz opity na lisciu ceny rolnicze pl

Anaplazmoza

Anaplazmoza bydła powodowana jest, zgodnie z nazwą, przez bakterie z rodzaju Anaplasma. Zakażenia Anaplasmą wykrywane są u bydła na całym świecie. Anaplazmoza przenosi się wraz z ugryzieniami zakażonych kleszczy lub przez łożysko z ciała krowy na płód.

Podobnie do pierwotniaków Babesia, bakterie Anaplasma za cel obierają sobie krwinki czerwone żywiciela. Namnażają się w nich, nie powodują jednak ich rozpadu, tak jak ma to miejsce w przebiegu babeszjozy. Zaatakowane krwinki są eliminowane przez komórki odpornościowe, co skutkuje wystąpieniem anemii. Anaplasma atakuje również wątrobę i śledzionę.

Objawy anaplazmozy mają różne nasilenie. Zależą od gatunku i szczepu bakterii (m.in. Anaplasma marginale, A. bovis), kondycji i odporności zwierzęcia. W wielu przypadkach zakażenia są bezobjawowe. Również i one mogą być jednak szkodliwe. Odkryto, że mogą prowadzić do mastitis oraz zatrzymania łożyska u bydła. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: Kleszcze przyczyniają się do mastitis i zatrzymania łożyska u krów.

Do widocznych objawów anaplazmozy należą:

 • apatia
 • brak apetytu
 • spadek mleczności
 • gorączka
 • ślinotok (w nadostrym przebiegu)
 • anemia (niedokrwistość) – blade błony śluzowe, przyspieszenie tętna i oddechów
 • zażółcenie błon śluzowych, oczu (żółtaczka w dłuższym przebiegu choroby)
 • poronienia
 • zatrzymanie łożyska
 • zaparcia
 • brak koordynacji ruchowej

Anaplazmoza u dorosłych zwierząt może mieć ciężki przebieg i w kilka dni doprowadzić do śmierci. Młode zwierzęta zazwyczaj lepiej radzą sobie z zakażeniem. Choroba może przejść w formę przewlekłą. Zwierzęta, które z sukcesem ozdrowieją, pozostają rezerwuarem choroby dla kleszczy (a przez to dla pozostałych członków stada). Podobnie jak w przypadku pozostałych chorób odkleszczowych bydła, w diagnostyce anaplazmozy wykorzystuje się badania krwi oraz badania sekcyjne.

Gorączka Q

Gorączka Q to groźna choroba, występująca u ludzi, zwierząt domowych i dzikich. Gorączka Q podlega w Polsce obowiązkowi urzędowej rejestracji. Gorączkę Q powodują bakterie Coxiella burnetii. Są niezwykle odporne na niekorzystne czynniki zewnętrzne, przez co bardzo długą mogą utrzymywać się w środowisku. Do zakażenia dochodzi podczas ugryzienia przez zainfekowanego kleszcza lub przez skażone środowisko, np. w czasie porodu lub poronienia zakażonego zwierzęcia (u ludzi często powodem zakażenia jest wdychanie skażonego bakteriami powietrza).

Bakterie Coxiella burnetii atakują wiele różnych narządów, m.in. węzły chłonne, płuca, jądra, gruczoł mlekowy i macicę. Zakażenie Coxiellą może być bezobjawowe – w takiej formie często trwa całe życie. Ujawnić może się w okresach obniżenia odporności, lub podczas ciąży.

Do widocznych objawów gorączki Q należą:

 • lekka gorączka utrzymująca się kilka dni
 • zapalenie oczu
 • wyciek z oczu i nosa
 • bezpłodność
 • przedwczesne porody, poronienia
 • zapalenie macicy
 • mastitis
 • zapalenie płuc
 • zapalenie stawów

W diagnostyce gorączki Q wykorzystuje się badania krwi i pośmiertną sekcję. Dodatkowo można przebadać poronione płody, mleko oraz kał zwierząt.

Jak chronić bydło przed kleszczami?

Nie wszystkie przypadki chorób odkleszczowych u bydła udaje się z sukcesem wyleczyć. Wiele z nich powoduje trwające całe życie zakażenie, które przyczynia się do dalszego rozsiewania choroby – i/lub obniża wydajność zwierząt. Najlepszym rozwiązaniem jest więc stosowanie skutecznej ochrony przeciwkleszczowej u bydła.

Należy unikać wypasania zwierząt w bardzo wysokiej trawie, oraz na wilgotnych terenach w pobliżu zakrzewień, które stwarzają idealne środowisko dla kleszczy. Poza tym u bydła powinno się przez cały rok stosować środki odstraszające kleszcze, m.in. preparaty typu spot-on - na grzbiet zwierzęcia aplikuje się płyn zawierający m.in. permetrynę. W przypadku zauważenia kleszczy u bydła powinno się je usunąć za pomocą specjalnych kleszczyków i obserwować zwierzę pod kątem podejrzanych objawów.

 

kleszcz probowka cenyrolnicze pl

Źródła:

Adaszek, Ł., Górna, M., Milczak, A., Ziętek, A., & Winiarczyk, S. (2010). Babeszjoza bydła. Życie Wet, 85, 37-41.

Szweda, W., Siemionek, J. (2011). Anaplazmoza bydła. Medycyna Weterynaryjna, 67(12).

Morrison, W. I. (2015). The aetiology, pathogenesis and control of theileriosis in domestic animals. Rev. Sci. Tech, 34(2), 599-611.

Rodolakis, A. (2009). Q fever in dairy animals. Annals of the New York Academy of Sciences, 1166(1), 90-93.

wetgiw.gov.pl

Martyna Frątczak
Autor: Martyna Frątczak
Lekarz weterynarii Martyna Frątczak, absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zainteresowana szeregiem zagadnień związanych z medycyną zwierząt, ekologią i epidemiologią, którymi zajmuje się na co dzień również we własnej pracy naukowej.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu