Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
01 marca 2021, Poniedziałek.
Kursy walut: USD USD - 3.7572 EUR EUR - 4.5231 GBP GBP - 5.2396 DKK DKK - 0.6083
Archiwum
01.03.2021 MATIF: pszenica MAR21 - 250,00 (+ 2,04%), kukurydza MAR21 - 227,50 (+ 0,55%), rzepak MAJ21 - 496,25 (+ 0,97%) [euro/tona] +++ +++ +++ 01.03.2021 13:05 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,60 - 6,30 zł/kg, średnia: 5,93 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++ +++

Wyraźny spadek pogłowia cieląt

Redakcja

Według wstępnych danych GUS pogłowie bydła w czerwcu 2020 r. liczyło 6 328,4 tys. sztuk, i było niższe o 0,5% w stosunku do czerwca ubiegłego roku. Spadek pogłowia wystąpił jedynie w grupie bydła w wieku poniżej 1 roku życia o 4,3%.

 

W czerwcu 2020 r. pogłowie bydła wynosiło 6 328,4 tys. sztuk i było o 29,7 tys. sztuk (o 0,5%) niższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2019 r.- wyższe o 66,8 tys. sztuk (1,1%).

 

Pogłowie cieląt poniżej 1 roku spadło w porównaniu do stanu pogłowia w czerwcu 2019 r. (o 4,3%), a w porównaniu do grudnia 2019 r. spadło o 3,1% do poziomu 1 694,0 tys. sztuk.

 

Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyło się, w stosunku do poprzedniego roku o 1,6%, a w porównaniu z grudniem 2019 r. odnotowano również wzrost 2,3% i osiągnęło poziom 1 796,1 tys. sztuk.

 

Pogłowie krów nieznacznie wzrosło w porównaniu z czerwcem 2019 r. o 26,5 tys. sztuk (o 1,1%) do poziomu 2 487,5 tys. sztuk, a w porównaniu z grudniem 2019 r. odnotowano wzrost pogłowia o 81,2 tys. sztuk (o 3,4%).

 

 

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w czerwcu 2020 r. wynosił:

- cielęta w wieku poniżej 1 roku - 26,8%,

- młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 28,4%,

- krowy - 39,3%,

- pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 5,5%.

 

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w czerwcu 2019 r. jedynie spadł udział pogłowia cieląt w wieku poniżej 1 roku (o 1,1 p. proc.), zaś w grupie młodego bydła hodowlanego i rzeźnego w wieku 1-2 lat wzrósł udział o 0,6 p. proc., a w grupie krów wzrósł o 0,6 p. proc w badanym okresie.

 

Ze wstępnych danych dotyczących handlu zagranicznego w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 maja 2020 r. import bydła wyniósł ok. 61 tys. sztuk (w tym cieląt 53,0%) i spadł o 32,3% (w tym cieląt o 52,6 %) w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Wielkość eksportu bydła kształtowała się na poziomie 19,3 tys. sztuk i zwiększyła się o 4,1% w stosunku do poprzedniego roku. 

 

Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 6 miesięcy 2020 r. wynosiła 6,30 zł/kg i była niższa o 2,0% od notowanej w analogicznym okresie 2019 r.

 

Przeciętna cena skupu mleka za 6 miesięcy 2020 r. (134,30 zł za 100 l) była o 1,6% niższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2019 r.

 

Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie (18,0%), wielkopolskie (17,3%) i podlaskie (16,3%). W województwach: dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim udział w krajowym pogłowiu bydła nie przekroczył 2%, zaś w pozostałych województwach udział ww. pogłowia bydła nie przekroczył 10%.

Może zainteresuje Cię również:

23.02.2021 Ceny skupu bydła rzeźnego: niższa podaż

- Faktem jest, że mamy ceny najwyższe od kilku lat. Zbliżamy

16.02.2021 Ceny skupu bydła rzeźnego: średnia staw

Notowania cen skupu bydła rzeźnego nadal na fali wznoszącej.

09.02.2021 Ceny skupu bydła rzeźnego: jest przyzwo

- Po ostatnich podwyżkach nastąpiło lekkie uspokojenie. Mam