Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
04 czerwca 2020, Czwartek.
Kursy walut: USD USD - 3,9573 EUR EUR - 4,4347 GBP GBP - 4,9536 DKK DKK - 0,5949
Archiwum
04.06.2020 MATIF: pszenica kons. WRZ20 - 187,50 (+ 1,49%), kukurydza CZE20 - 170,00 (0,00%), rzepak SIE20 - 373,00 (- 0,33%) [euro/tona] +++ +++ +++ 03.06.2020 13:27 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,20 - 5,20 zł/kg, średnia: 4,58 zł/kg (na podstawie informacji z 13 ubojni) +++ +++ +++ +++ +++ +++

Bydło z Ciecierzyc znów na wolności. Obrońcy zwierząt nie radzą sobie z dzikim stadem?

Redakcja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. otrzymał wczoraj zawiadomienie o ponownym, swobodnym przemieszczaniu się bydła na terenie gminy Deszczno. Przeprowadzona przez Inspekcję Weterynaryjną urzędowa kontrola potwierdziła rozproszenie się, (w okolicach miejscowości Borek), pozostawionych bez opieki zwierząt. Powiatowa weterynaria złożyła zawiadomienie do organów ścigania o możliwości popełnienia czynu zabronionego, polegającego na niezachowaniu ostrożności przy trzymaniu zwierząt. 

 

Przypomnijmy, iż do sprawowania opieki nad zwierzętami, od wydania na wniosek Biura Ochrony Zwierząt przez Sąd Karny w Gorzowie Wielkopolskim orzeczenia o przepadku stada bydła, zobowiązane jest to Biuro.

 

Jak czytamy w komunikacie Inspekcji Weterynaryjnej, organizacja ta od chwili otrzymania zawiadomienia o wydanym przez sąd prawomocnym orzeczeniu powinna sprawować kontrolę faktyczną nad wszystkimi zwierzętami. Ponadto Biuro Ochrony Zwierząt zobowiązane jest do zapewnienia zwierzętom odpowiedniej ochrony i opieki, jak również właściwego dla zwierząt gospodarskich dobrostanu.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii bezzwłocznie zwrócił się Biura Ochrony Zwierząt w Zielonej Górze o zabezpieczenie zwierząt i zapewnienie im właściwych warunków bytowania. Po tej interwencji rozpoczęto zapędzanie zwierząt na teren, na którym stado przebywało poprzednio.

 

Obecnie prowadzone są przez Inspekcje Weterynaryjną dalsze czynności urzędowe tj. kontrola w zakresie humanitarnej ochrony zwierząt. Dalsze postępowanie organów Inspekcji Weterynaryjnej będzie uzależnione od wyników tej kontroli. O ustaleniach kontroli zostanie poinformowany również wójt gminy Deszczno.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii złożył zawiadomienie do organów ścigania o możliwości popełnienia czynu zabronionego, polegającego na niezachowaniu ostrożności przy trzymaniu zwierząt, tj. wykroczenia określonego w art. 77 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. (Kodeks wykroczeń).

Może zainteresuje Cię również:

W dniach 14-15 marca w Zaborze pod Zieloną Górą od

- Jest to pierwsze ze spotkań edukacyjno-dyskusyjnych dla ro

Przez kilka miesięcy opiekował się bydłem z Ciecie

Stado „wolnych krów” z Ciecierzyc koło Gorzowa Wielkopolskie

Kuriozum pod Zieloną Górą. Pszczoła użądliła dziec

W podzielonogórskim Jędrzychowie właściciel przydomowej pasi