kowalczyk

kowalczyk

CenyRolnicze
13 maja 2021, Czwartek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.7675 EUR EUR - 4.5447 GBP GBP - 5.2861 DKK DKK - 0.6112
Archiwum


12.05.2021 14:26 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,40-7,20 zł/kg, średnia: 6,73 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

12.05.2021 MATIF: pszenica WRZ21-225,50 (- 0,55%), kukurydza CZE21-257,25 (-0,48%), rzepak SIE21-555,25 (+2,21%) [euro/t

Dodaj komunikat

agrifirm

ph konrad

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 roku

Redakcja

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dzisiaj wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2018 r. Zbiory zbóż mają być o 14 proc. mniejsze niż w ubiegłym roku, natomiast zbiory rzepaku i rzepiku mają być niższe o 16 proc.

 

Wyniki te przedstawiają się następująco:

- zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacuje się na około 24,0 mln t, tj. o około 14% mniej od zbiorów ubiegłorocznych;

- zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ponad 2,2 mln t, tj. o około 16% mniej od zbiorów ubiegłorocznych;

- produkcję warzyw gruntowych ocenia się na ponad 4,2 mln t, tj. o blisko 8% mniej od roku poprzedniego;

- przewiduje się, że zbiory owoców z drzew będą rekordowe i wyniosą ponad 4,2 mln t, tj. o ponad połowę więcej od bardzo niskich zbiorów ubiegłorocznych;

- zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na ponad 0,6 mln t, tj. o ponad 25% więcej od zbiorów 2017 r.

 

W strukturze zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi udział powierzchni zbóż ozimych wynosi 58,8%, a powierzchni zbóż jarych – 41,2%. W porównaniu do powierzchni z roku ubiegłego udział powierzchni zbóż ozimych zmniejszył się o 2,3 pkt. procentowego, natomiast o tyle samo zwiększył się udział zasiewów zbóż jarych. Wstępnie szacuje się, że plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 33,1 dt/ha, tj. o 6,9 dt/ha (o 17%) mniej od plonów z roku ubiegłego. Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi ocenia się na 24,0 mln t, tj. o 3,8 mln t (o 14%) mniej w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych. Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi wstępnie oceniono na 36,6 dt/ha, tj. o 6,9 dt/ha (o 16%) mniej od plonów z roku ubiegłego.

 

Plony poszczególnych gatunków zbóż ozimych według szacunku wstępnego w 2018 r. przedstawiają się następująco:

- pszenica 43,7 dt/ha,

- żyto 25,6 dt/ha,

- jęczmień 37,5 dt/ha,

- pszenżyto 34,1 dt/ha,

- mieszanki zbożowe 28,9 dt/ha.

 

Zbiory zbóż ozimych wstępnie wyszacowano na 15,6 mln t, w tym:

- pszenicy na 8,4 mln t, tj. o 16% mniej niż w 2017 r.,

- żyta na 2,4 mln t, tj. o 9% mniej niż w roku ubiegłym,

- jęczmienia na 0,8 mln t, tj. o 10% mniej niż w roku ubiegłym,

- pszenżyta na 3,7 mln t, tj. o 20% mniej od zbiorów ubiegłorocznych,

-mieszanek zbożowych na około 0,2 mln t, tj. o 7% mniej niż w 2017 r.

 

Plony zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wstępnie oceniono na 28,1 dt/ha, tj. o 6,4 dt/ha (o 19%) mniej od plonów ubiegłorocznych.

 

Plony poszczególnych gatunków zbóż jarych według szacunku wstępnego w 2018 r. przedstawiają się następująco:

- pszenica 32,7 dt/ha,

- jęczmień 30,6 dt/ha,

- owies 24,8 dt/ha,

- pszenżyto 26,8 dt/ha,

- mieszanki zbożowe 25,6 dt/ha.

 

Zbiory zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wstępnie wyszacowano na 8,4 mln t, w tym:

- pszenicy na około 1,7 mln t, tj. o ok. 1% mniej niż w roku ubiegłym,

- jęczmienia na 2,5 mln t, tj. o 13% mniej od zbiorów ubiegłorocznych,

- owsa na 1,2 mln t, tj. o 15% mniej w porównaniu do zbiorów z 2017 r.,

- pszenżyta na około 0,4 mln t, tj. o 35% mniej niż w roku ubiegłym,

- mieszanek zbożowych na 2,5 mln t, tj. o 3% mniej niż w 2017 r.

 

Ocenia się, że plony rzepaku będą niższe od ubiegłorocznych. Szacuje się, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w bieżącym roku zmniejszyła się w porównaniu do roku ubiegłego o około 8% i wynosi ponad 0,8 mln ha. Zbiory rzepaku i rzepiku wstępnie oszacowano na ponad 2,2 mln t, tj. o około 16% mniej od ubiegłorocznych.

 

Niekorzystny wpływ na kształtowanie się produkcji roślinnej w bieżącym roku miały przede wszystkim:

- bardzo wysokie temperatury powietrza w maju i czerwcu, które przy niewielkich opadach deszczu doprowadziły do nadmiernego przesuszenia wierzchniej warstwy gruntu i szybkiego dojrzewania zbóż oraz rzepaku i rzepiku, ograniczając jednocześnie ich potencjał produkcyjny;

- lokalnie występujące w lipcu ekstremalne zjawiska klimatyczne, tj. burze i nawałnice połączone z silnym wiatrem;

- małe wykorzystanie kwalifikowanego materiału siewnego i sadzeniakowego.

 

Korzystnie natomiast wpłynęły:

- niewielkie straty zimowe zbóż ozimych (zaorano jedynie 0,7% zasianej powierzchni zbóż ozimych);

- lepszy od ubiegłorocznego stan zasiewów zbóż ozimych wiosną 2017 r.;

- poprawa stanu uwilgotnienia gleby w końcu czerwca i w lipcu.

 

Z pełnym raportem GUS można zapoznać się klikając tutaj.

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu