kojs

kps

CenyRolnicze
29 września 2023, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.3697 EUR EUR - 4.6356 GBP GBP - 5.3464 DKK DKK - 0.6217
Archiwum


01.10.2023 SPRZEDAM 100 T KUKURYDZY, transport firmowy, mazowieckie, piaseczyński, 05-520, tel.: 509 646 944

01.10.2023 SPRZEDAM 40 T RZEPAKU, transport firmowy, mazowieckie, siedlecki, 08-106, tel.: 506 260 800

29.09.2023 13:39 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,30-8,30 zł/kg, średnia: 7,76 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

29.09.2023 MATIF: pszenica GRU23: 235,50 (-1,67%), kukurydza LIS23: 208,25 (-0,95%), rzepak LIS23: 442,50 (-0,56%)

28.09.2023 SPRZEDAM 3 KROWY, 600-650 kg, łódzkie, tomaszowski, 97-200, tel.: 577 622 644

25.09.2023 SPRZEDAM 21 JAŁÓWEK, mięsny, 700 kg, mazowieckie, sierpecki, 09-214, tel.: 726 587 916

25.09.2023 SPRZEDAM 40 TUCZNIKÓW, 125 kg, 58%, łódzkie, sieradzki, 98-275, tel.: 724 119 112

25.09.2023 SPRZEDAM 3 T ŻYTA PASZOWEGO, transport rolnika, mazowieckie, zwoleński, 26-704, tel.: 692 861 035

25.09.2023 SPRZEDAM 500 JAJ, rozmiar L, wielkopolskie, koniński, 62-570, tel.: 697 740 131

Dodaj komunikat

agrifirm

kowalczyk

Płodozmian to podstawa. Bardzo trudna jesień i pytanie: co zasiać wiosną 2018?

Joanna Kaźmierczak
zboza plodozmian-to-podstawa

Miniony rok z rolniczego punktu widzenia nie należał do łatwych. Warunki atmosferyczne utrudniały przede wszystkim zbiór płodów rolnych jak i jesienne zasiewy. Wielu rolnikom nie udało się zasiać wszystkiego na czas i często to co zasiali zwyczajnie zgniło od nadmiaru wody w profilu glebowym. Niewątpliwie ta sytuacja wpłynie na zmiany w zaplanowanym płodozmianie. 

 

Rola płodozmianu

Prawidłowy płodozmian oprócz wprowadzonego porządku w zmianowaniu oraz spokojnego przebiegu prac polowych wpływa korzystnie na żyzność gleby, a tym samym prowadzi do poprawienia warunków dla wzrostu i rozwoju roślin uprawnych. Ponadto wyrównuje łan, a także poprawia ogólną zdrowotność. Stabilizuje plon, zwiększa aktywność biologiczną gleby i zawartą w niej materię organiczną. Poprawia strukturę gleby oraz jej zdolność wiązania wody. Zwiększa się także zasobność gleby w składniki pokarmowe oraz udział organizmów pożytecznych, np. dżdżownic. Ponadto prawidłowy płodozmian wpływa pozytywnie na ochronę gleb przed erozją oraz zapobiega stratom azotu i fosforu, stanowiących składniki biogenne.

Według Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej na glebach lekkich produkcja roślinna powinna opierać się na minimum 3-4 gatunkach, a na glebach ciężkich na 4-5 gatunkach. Co oznacza, że w gospodarstwie powinniśmy uprawiać minimum 4 gatunki roślin. Takie postępowanie pozwala również na zmianowanie herbicydów i fungicydów co zapobiega tworzeniu zjawiska odporności.

Aby płodozmian spełniał swoją rolę, nie można bazować tylko na oziminach, należy wprowadzić także uprawy jare. Wprowadzenie upraw jarych do płodozmianu pozwala glebie odpocząć podczas zimy. Dzięki temu odpoczynkowi giną również zarodniki wielu grzybów chorobotwórczych. Ponadto warto także pamiętać o jednej z głównych zasad płodozmianu, że po roślinie dwuliściennej powinna na polu pojawić się roślina jednoliścienna. Pozwala to optymalnie wykorzystać składniki pokarmowe z gleby, ponieważ zarówno rośliny jednoliścienne jak i dwuliścienne pobierają składniki pokarmowe za pomocą innego mechanizmu i w innych proporcjach i z różnych głębokości. Ważne jest również, aby następstwo roślin było odpowiednio dobrane do kompleksu glebowego i panującego klimatu. Dla każdego kompleksu przydatności rolniczej powinien być ułożony odrębny płodozmian.

Trudna sytuacja na polu

Z powodu nadmiernego uwilgotnienia gleby i trudności wjazdu w pole część rolników prawdopodobnie nie przeprowadzi również planowanych siewów zbóż jarych. Są rejony, w których woda tworzy zastoiska na znacznych obszarach pól, dodatkowo występujące w dalszym ciągu opady deszczu nie poprawiają ich stanu. Na obszarach, gdzie woda będzie powoli ustępować rolnicy pozostaną z dylematem wyboru rośliny do siewu prawdopodobnie w dość późnym już terminie. Ci, którzy poza produkcją roślinną prowadzą w gospodarstwie także produkcję zwierzęcą późno siane gatunki przeznaczyć mogą na zielonkę. Jeśli jednak chcemy prowadzić uprawę towarową to wybór jest ograniczony. Pozostaje kukurydza jęczmień i rośliny strączkowe.

Będzie dużo kukurydzy

Kukurydzę można zasiać zarówno z przeznaczeniem na ziarno jak i na kiszonkę. Istotne tej wiosny jest, że kukurydza nie lubi gleb podmokłych, dlatego z siewem warto poczekać, aż gleba obeschnie. Lepiej zasiejmy ją później niż miałaby „dusić się” w niedotlenionej glebie. Również należy w tym roku pamiętać o zwiększeniu nawożenia, ponieważ niektóre składniki (azot, potas, magnez, siarka) zostały przez padające deszcze wypłukane (w przypadku azotu nawet do wartości równej zero), w szczególności na glebach lekkich. Zbadajmy więc wiosną zawartość azotu mineralnego i na jego podstawie ustalmy dawki nawozowe. Będzie to z korzyścią dla środowiska i kieszeni rolnika. Warto także pamiętać, że kukurydza bardzo dobrze reaguje na nawożenie współrzędne fosforu i azotu, które daje efekty szczególnie podczas zimnej i mokrej wiosny, zapewniając lepszy wigor siewek w okresie wschodów. Ponadto cynk, bor, mangan i miedź to ważne mikroelementy dla tego gatunku. Natomiast uprawiając kukurydzę na ziarno, nie zapominajmy, że terminu nie należy odkładać w nieskończonoś

, ponieważ kukurydza musi zdążyć dojrzeć. Istotną rolę odgrywa tutaj wczesność odmian (FAO):

do FAO 190 - odmiany bardzo wczesne,

FAO 200-220 - odmiany wczesne,

FAO 230-240 - odmiany średnio wczesne,

FAO 250-290 - odmiany średnio późne,

FAO 300 i powyżej - odmiany późne.

 

Najnowsze odmiany kukurydzy wpisanie do Krajowego Rejestru w 2017 roku

ZIARNOWE, GRUPA WCZESNA

Agro Fides, KWS Magnet, KWS Vitellio, Mattie, RGT Chromixx

ZIARNOWE, GRUPA ŚREDNIO WCZESNA

Casandro, ES Seafox, Keltikus, KWS Corazon, Milosz, P8329, Perrero, Susetta, SY Telias

ZIARNOWE, GRUPA ŚREDNIO PÓŹNA

P8821

KISZONKOWE, GRUPA WCZESNA

Fortop, LG31255, ES Scorpion

KISZONKOWE, GRUPA ŚREDNIO WCZESNA

Kartagos, SM Kurant

KISZONKOWE GRUPA ŚREDNIO PÓŹNA

DS1460C, SM Furman

NA ZIARNO I KISZONKĘ

Benedictio KWS, Figaro

 

W minionym sezonie chłodne i mokre warunki pogodowe nie sprzyjały wschodom kukurydzy. Efektem tego były słabe i nierównomierne wschody. Kukurydza do optymalnych wschodów potrzebuje temperatury gleby około 9-10ºC na głębokości siewu oraz pełnego kontaktu nasion z glebą poprzez całkowite zamknięcie bruzdy siewnej. Nie powinniśmy jej siać na głębokość mniejszą niż 4 cm. Ponadto gleba do siewu powinna być spulchniona, dobrze zagęszczona i mieć strukturę gruzełkowatą. Kukurydza nie lubi opadów deszczu bezpośrednio po siewie.

Typ nasion również ma znaczenie dla terminu siewu kukurydzy. Odmiany typu flint (okrągły wierzchołek ziarniaka) mogą być siane w glebę na głębokości 5 cm o temperaturze 6 ºC, a zatem zalecane są do wcześniejszych siewów na glebach bardziej zwięzłych i zimnych. Ponadto wykazują one lepszą tolerancję na słabsze nasłonecznienie i niższe temperatury w okresie początkowych faz rozwoju. Osiągają także wysokie plony dzięki wyższej MTZ. Natomiast odmiany typu dent (koński ząb) wymagają siewu w glebę ogrzaną do temperatury 8-12 ºC i tym samym preferują gleby lżejsze i szybko nagrzewające się.

 

Cechy odmian kukurydzy typu

Flint

Dent

 • Wolniejsze i mniejsze pobieranie wody w fazie kiełkowania;
 • Szybszy rozwój w początkowym etapie wzrostu;
 • Średnie wymagania temperaturowe i świetlne;
 • Wyższa tolerancja na chłody;
 • Skłonność do krzewienia się;
 • Mniejsza tolerancja na suszę i wysokie temperatury;
 • Szybsze pobieranie wody w fazie kiełkowania;
 • Wolniejszy rozwój młodych roślin;
 • Wysokie do bardzo wysokich wymagania świetlne;
 • Mniejsza tolerancja na chłody;
 • Większa tolerancja na suszę i wysokie temperatury;
 • Późniejsze dojrzewanie;
 • Szybsze oddawanie wody w fazie dojrzewania (łatwiejsze suszenie ziarna)

 

 

Rośliny strączkowe

Uprawa roślin strączkowych niesie ze sobą szereg zalet. Ich zdolność do symbiotycznego wiązania azotu atmosferycznego z bakteriami brodawkowymi w systemie korzeniowym, przyczynia się do poprawy właściwości gleby. Dzięki bogatej w azot biomasie stanowią one również cenny nawóz, który korzystnie wpływa na żyzność i urodzajność gleb. Ważnym atutem uprawy tych roślin jest dodatni bilans reprodukcji materii organicznej. Dzięki temu są świetnym przedplonem w uprawie wielu roślin, nie tylko w przypadku niedoboru wody w glebie, ale również w przypadku nierównomiernych opadów, gdy rośliny następcze nie są w stanie pobierać azotu mineralnego stosowanego pogłównie. Warto zauważyć, że pszenica zasiana po grochu daje większy plon o ok. 1 t/ha więcej niż uprawiana po zbożach. Biomasa, która pozostaje na polu po zbiorze grochu zaopatruje glebę w NPK. Podaje się, że są to wartości rzędu 50-80 kg N, 20 kg P2O5 i 25-60 kg K2O w przeliczeniu na 1 ha. Rzepak zasiany po roślinach strączkowych grubonasiennych w dobrych warunkach może plonować o 500 kg więcej niż gdyby byłby zasiany po zbożach.

Z roślin strączkowych najpóźniej można siać łubiny i soję. W przypadku łubinów rolnicy często błędnie uważają, że ten gatunek podobnie jak żyto poradzi sobie w każdych warunkach, tym samym ograniczają agrotechnikę do siewu i zbioru. Tymczasem trzeba pamiętać, że najlepsze dla łubinów są gleby przepuszczalne, ale niemające skłonności do przesuszania się. Łubin żółty ma co prawda nieco niższe wymagania glebowe niż łubin wąskolistny, dlatego polecany jest do uprawy na najsłabszych glebach, w tym także na klasie VI. Na lepszych glebach rekompensuje wyższymi plonami zielonki, natomiast plon nasion pozostaje na podobnym poziomie. Od klasy bonitacyjnej IIIb do V bardziej racjonalny jest łubin wąskolistny, ponieważ daje wyższe plony (w ostatnich latach powyżej 3 ton) i jest bardziej odporny na antraknozę. Niestety jeśli aura pogodowa z dużą ilością opadów utrzyma się, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wystąpią dogodne warunki dla rozwoju tego patogenu. W Krajowym Rejestrze znajduje się 26 odmian łubinu wąskolistnego i 9 odmian łubinu żółtego.

Wybierając soję tak jak w przypadku kukurydzy, również trzeba zwrócić uwagę na wczesność odmiany. Soja jest rośliną dnia krótkiego, ciepłolubną, wymagającą gleb żyznych, przewiewnych, o dobrej kulturze. Najlepsze regiony do uprawy tego gatunku w Polsce to: Śląsk, Małopolska, Podkarpacie, Wielkopolska, Mazowsze i Pomorze Zachodnie. Termin siewu zależy od temperatury gleby, natomiast soja najlepiej kiełkuje przy temperaturze gleby na głębokości siewu powyżej 10ºC, czyli przełom kwietnia i maja. Obecnie w Krajowym Rejestrze zarejestrowanych jest 12 odmian soi.

 

Nie zapominajmy o międzyplonach

Warto już teraz zwrócić uwagę na stosowane w gospodarstwie międzyplony ścierniskowe. Niosą one bowiem wiele korzyści. Odpowiednio dobrane rośliny w poplonie chronią glebę zarówno przed erozją wietrzną jak i wodną, a ponadto wzbogacają podłożę w materie organiczną i składniki pokarmowe. Wszystko to ma znaczący wpływ na poprawę struktury gleby, a także wysoki i dobrej jakości plon. Można zasiać tej wiosny rośliny z których zebrane nasiona przeznaczymy na wysiew międzyplonów ścierniskowych w terminie po zbiorach, np. miododajna facelia, czy też gryka.

mgr inż. Joanna Kaźmierczak

Joanna Kaźmierczak
Autor: Joanna Kaźmierczak
Absolwentka Rolnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
Zainteresowania: rośliny bobowate, systemy uprawy roli.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Wszystkie artykuły autora
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu