Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
14 grudnia 2018, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3,8095 EUR EUR - 4,3021 GBP GBP - 4,7940 DKK DKK - 0,5763
Archiwum
14.12.2018 13.14 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 3,80 - 4,30 zł/kg, średnia: 4,02 zł/kg (na podstawie informacji z 13 ubojni) +++ +++ +++ 13.12.2018 MATIF: pszenica kons. MAR19 - 207,50 (+ 0,61%), kukurydza STY19 - 177,00 (+ 0,43%), rzepak LUT19 - 369,50 (0,00%) [euro/tona] +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Uwaga na szarka komośnika

Redakcja
pozostale rosliny uprawne szarak-komosnik-na-burakach

Na młodych siewkach buraków cukrowych pojawiły się uszkodzenia liścieni i liści właściwych. Szkody są wyrządzane przez rzadko spotykanego chrząszcza - szarka komośnika należącego do rodziny ryjkowcowatych.

Łagodne zimy i płytka uprawa sprzyjają jego występowaniu. Chrząszcze wylęgają się w jesieni i zimują w glebie. Na wiosnę osobniki dojrzałe żerują na chwastach Następnie przenoszą się na plantacje buraków cukrowych, gdzie obgryzają liścienie często wraz ze stożkiem wzrostu. Na liściach właściwych wygryzają blaszki liściowe, co ogranicza powierzchnię asymilacyjną, a tym samym utrudnia rozwój roślin. Szkodniki trudno znaleźć w ciągu dnia przy siewkach buraków. Żerują nocą, a na dzień chowają się w glebie. Po chłodnych nocach część osobników pozostaje na powierzchni gleby i wówczas łatwo można je zaobserwować. Przy dużym nasileniu dorosłe chrząszcze szarka komośnika, mogą zniszczyć zasiewy w ciągu kilku dni w takim stopniu, że wystąpi konieczność przesiewu plantacji.

Szarek komośnik nie jest nowo odkrytym szkodnikiem. W południowo-wschodnich rejonach Polski stwierdzano jego obecność już od wielu lat w różnym nasileniu w poszczególnych sezonach wegetacyjnych. W rejonach działania KSC dotychczas sporadycznie notowano jego pojawianie się na plantacjach. W tym roku populacja szkodnika wzrosła i na pojedynczych plantacjach stanowi zagrożenie dla zasiewów. W każdym przypadku jego wystąpienia na bieżąco podejmowane są działania zaradcze.

Eliminacja szkodnika jest trudna ze względu na to, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych zarejestrowanych preparatów do jego zwalczania. W walce ze szkodnikiem skuteczne są pyretroidy, preparaty insektycydowe zarejestrowane do zwalczania pchełki burakowej w burakach. Co ważne, zabiegi muszą być wykonywane późnym wieczorem lub nocą, po oblocie pszczół, w czasie żerowania szkodników, kiedy są obecne na powierzchni pola.

Pierwsze uszkodzenia na plantacjach zauważono w drugiej połowie kwietnia w rejonie południowo-wschodnim Krajowej Spółki Cukrowej. Szkodniki występują lokalnie na pojedynczych plantacjach w rejonach gmin: Hrubieszów, Łaszczów, Tyszowce i Werbkowice. Natychmiast po stwierdzeniu wystąpienia chrząszczy i uszkodzeń jakie powodują na plantacjach buraków, jeszcze w kwietniu plantatorzy zostali poinformowani o zagrożeniu drogą telefoniczną i poprzez wysłane  SMS-y. W pierwszych dniach maja zauważono również uszkodzenia siewek buraków przez szarka komośnika w rejonie działania cukrowni Krasnystaw w gminie Radecznica miejscowo, na małej powierzchni.

Dotychczas, ze względu na dużą redukcję obsady spowodowaną uszkodzeniami przez szarka komośnika kilka plantacji rolnicy byli zmuszeni przesiać.

Na plantacjach buraków cukrowych obecnie trwa intensywna walka z chwastami. Monitorując pola buraczane pod kątem zachwaszczenia należy również zwracać uwagę na obecność szkodników, lub uszkodzenia na roślinach. W przypadku stwierdzenia obecności szarka komośnika, objawów żerowania, bądź wątpliwości co do zdiagnozowania zagrożenia należy się kontaktować z pracownikiem Działu Obsługi Plantatorów obsługującym dany rejon kontraktacyjny cukrowni.

Źródło: https://plantatorzy.polski-cukier.pl