Dodaj ogłoszenie
CenyRolnicze
NOTOWANIA
23 lutego 2018, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3,3911 EUR EUR - 4,1738 GBP GBP - 4,7365 DKK DKK - 0,5605
Archiwum
23.02.2018 13.30 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,20 - 5,70 zł/kg, średnia: 5,43 zł/kg (na podstawie informacji z 13 ubojni) +++ +++ +++ +++ 22.02.2018 MATIF: pszenica kons. MAR18 - 161,75 (+ 0,31%), kukurydza MAR18 - 153,00 (+ 0,16%), rzepak MAJ18 - 353,50 (- 0,28%) [euro/tona]

Wyniki plonowania rzepaku jarego - COBORU podało wstępne informacje

Redakcja
oleiste i straczkowe ceny rzepaku ceny rolnicze pl oleiste

Informacja zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru (wg stanu na dzień 1 września 2017 roku), a także ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych.

 

Wyniki pochodzą z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), a dla odmian nowych także z doświadczeń rejestrowych. Średnie wyniki plonowania odmian w roku 2017 przedstawiono na tle wyników z dwóch poprzednich lat – 2016 i 2015.

 

W syntezie uwzględniono wyniki z 7 doświadczeń. W roku 2017 średni plon nasion wszystkich badanych odmian wyniósł 24,8 dt z ha i był zbliżony wielkością do roku 2016 (24,4 dt z ha), lecz mniejszy w porównaniu do roku 2015 o 3,9 dt z ha (14%).

 

Plon nasion obliczono przy wilgotności 9%. W tabeli odmiany uszeregowano alfabetycznie w obrębie wydzielonych grup (odmiany populacyjne i mieszańcowe), według malejącego plonu w roku 2017. Przy nazwach odmian podano dwuliterowy kod państw, który oznacza kraj siedziby hodowcy.

 

Wyniki z roku 2017 mają charakter wstępny i po dokonaniu pełnej weryfikacji oraz uzupełnieniu o dodatkowe informacje i oceny cech rolniczych i użytkowych zostaną opublikowane w terminie późniejszym.

 

 

Źródło: COBORU